Update NL 08-03-2023

Zojuist is de update van 08-03-2023 afgerond.

Verbetering

BSN-controle bij aanmaken loonaangifte

Vanwege coronamaatregelen (het verkrijgen van een BSN duurde lang bij de gemeente) was het tijdelijk toegestaan om een medewerker zonder BSN en een speciale tabel naar de Belastingdienst te sturen. Nu corona ‘voorbij’ is heeft de Belastingdienst deze wijziging teruggedraaid, zodat er weer een speciale tabel nodig is wanneer er geen BSN voor de medewerker is.

Met andere woorden: als een medewerker geen BSN heeft en de speciale tabel is niet 221, 224, 225, 940 of 999, dan wordt het creëren van de loonaangifte afgebroken.

Opgeloste bugs

Oud loonbeslag leidt tot runfouten in Sandbox

Medewerkers met een loonbeslag dat in 2017 of eerder begonnen is veroorzaken runfouten in de Sandbox. In deze update hebben we de berekeningsmethode gewijzigd, zodat deze geen toegang meer nodig heeft tot oude run-output. Dit werkt alleen indien in de Live-omgeving een run o.b.v. deze nieuwe methode is gemaakt, die vervolgens naar de Sandbox is gekopieerd (de volgende dag). Als een medewerker een loonbeslag heeft dat in 2017 of eerder is begonnen kun je dus 2 dingen doen:

  • in de Live-omgeving alleen voor deze medewerker een correctie forceren, zodat je de volgende dag in de Sandbox runs kunt draaien; of
  • (de eenvoudigste manier) in de Sandbox het loonbeslag beëindigen in de periode waarvoor je de run wilt draaien.

Mutatieformulier Nieuwe medewerker: salaristabelschaal niet te selecteren

Bij het selecteren van een salaristabel op het mutatieformulier Nieuwe medewerker was het drop-downmenu voor de salaristabelschalen leeg, zodat je niet verder kon gaan met het formulier. Dit is opgelost.

Dashlet Taken toont 'plus'-icoon bij gebruikers met leesrechten

Gebruikers met leesrechten voor dashlet Taken op medewerkersniveau zagen onterecht een (onbruikbaar) 'plus'-icoon, ook al mochten ze geen taak toevoegen. Dit icoon wordt nu niet meer getoond i.c.m. leesrechten.

Opmerkingen