Update NL 29-03-2023

Zojuist is de update van 29-03-2023 afgerond.

Verbeterd

HR Workflow-instellingen: pagina scrolt omlaag bij toevoegen nieuwe taak

Als een gebruiker een nieuwe taak toevoegt aan een HR-workflow scrolt de pagina nu automatisch naar de plek waar deze wordt toegevoegd.

Performance dashlet Reiskostenvergoeding

We hebben de performance van de overzichtspagina van dashlet 'Reiskostenvergoeding' verbeterd. We zullen dit ook voor de overige dashlets op medewerkersniveau doen.

HR-workflow met taak 'Document ondertekenen': geen melding 'Update-tijd' meer

Indien een HR-workflow de taak 'Document ondertekenen' heeft mislukt het ophalen van de metadata voor het document soms. Dit is weliswaar een onschuldige en tijdelijke situatie, maar deze leidde desalniettemin tot de melding 'Update-tijd'. We hebben daarom een terugvalmechanisme gecreëerd, zodat je die melding niet meer ziet en je werk kunt voortzetten.

HR-workflow: opschonen opties 'navigeer naar'-taken

Hoewel we jullie heel blij gemaakt hebben met de 'navigeer naar'-taken, waren jullie minder te spreken over de eindeloze lijst waaruit je vervolgens kon kiezen. Die lijst bevatte allerlei overbodige zaken, inclusief dashlets die niet van toepassing waren en hetzelfde dashlet in verschillende talen. We hebben hierin het nodige opgeschoond.

[REST API] toegevoegde calls

De volgende calls zijn toegevoegd:

  • Get variable worked days per employee
  • Create variable worked days
  • Get fixed worked days per employee
  • Create fixed worked days

Opgelost

[Mobiele app] Declaratieoverzicht crasht in specifieke gevallen

Indien een medewerker in het verleden declaraties had ingediend en het bijbehorende loon-/urenmodel verwijderd werd, dan crashte het overzicht. De declaratie was wel nog steeds zichtbaar in het overzicht Wijziging aanvragen, wat tot verwarring leidde. Het overzicht crasht nu niet meer.

[Mobiele app] Geïmporteerde verlofaanvragen creëren dagen op verlofkaart

Steeds wanneer verlofaanvragen werden geïmporteerd werd hierdoor een verkeerd aantal dagen op de verlofkaart gecreëerd. Het aantal opgenomen uren klopte nog wel.

[Mobiele app] Onduidelijke melding bij uitschakelen internettoegang

Indien een medewerker de internettoegang voor de app heeft uitgeschakeld werkt die uiteraard niet meer. De getoonde melding vertelde echter niet expliciet dat dit te wijten was aan het ontbreken van rechten i.p.v. het ontbreken van internet. De melding is aangepast.

[Mobiele app] Bijlage openen van openstaande declaratie niet mogelijk

Medewerkers die een declaratie met bijlage hadden ingestuurd, konden de bijlage niet openen vanuit het overzicht terwijl de declaratie in behandeling was. Dit kan wel weer.

Klantlogin (Scenario 3) kan geen taken zien of uitvoeren

Voor een klantlogin o.b.v. template '(Scenario 3) General Manager Payroll & HR' werkte het takenlijstoverzicht niet naar behoren. Een foutmelding verhinderde de gebruiker om taken in dat overzicht te zien of uit te voeren. Dit is verholpen.

Signaal AOW-leeftijd klopt niet (alleen voor bijzondere gevallen)

Bij medewerkers in een bepaald leeftijdsbereik die de pensioenleeftijd hadden bereikt was het mogelijk dat het signaal 'AOW-leeftijd' twee keer verstuurd werd. We hebben de werking nu zodanig aangepast dat het signaal niet meer wordt verstuurd als de pensioenleeftijd in het voorgaande jaar al is bereikt.

Loonaangifte-fout bij betaald ouderschapsverlof

Als sprake is van een gecombineerde loonaangifte (twee bedrijven gekoppeld aan één loonheffingsnummer) en de medewerker met betaald ouderschapsverlof behoort tot het bedrijf dat niet als eerste is gekoppeld aan dat loonheffingsnummer, ontstond een foutmelding bij het aanmaken van de loonaangifte. Dit is verholpen.

Loonopdracht: optie 'Run t/m periode' uit, toch periode te kiezen

In het dialoogvenster Loonopdracht kon je via het dropdown-menu met periodes gewoon een andere periode selecteren, ook als de optie 'Run t/m periode' niet aangevinkt was. Dit is nu niet meer mogelijk.

Opmerkingen