Vewerkersovereenkomst (AVG/GDPR-wetgeving vanaf 25/05/2018)

Per 25 mei as treedt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - in het Engels bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR) - in werking. Dit heeft uiteraard implicaties voor Nmbrs® en haar dienstverlening. Wij hebben sinds 1 februari een compliance- en risk officer aangesteld die dit project verder aan het uitrollen is. 

Per 25 mei 2018 zal Nmbrs® aan de wettelijke eis in het kader van de GDPR-wetgeving voldoen. Hiertoe zal Nmbrs o.a. conform deze wetgeving:

  • Van de grond af rekening houden met Privacy (Privacy by Design & Privacy by Default) in haar diensten en productontwikkeling;
  • Een Functionaris Gegevensverwerking (FG) / Data Protection Officer (DPO) in dienst hebben en deze als zodanig bij de Autoriteit Persoonsgegevens te hebben geregistreerd; 
  • In eenvoudige taal precies en volledig uitleggen (in een privacyverklaring) op welke wijze Nmbrs persoonsgegevens verwerkt en betrokkenen op hun rechten wijst. Deze uitleg zal publiekelijk beschikbaar worden gesteld;
  • Diverse (interne) registraties voeren, o.a. betreffende de aard en vorm van verwerking; Hoe worden deze gegevens bijvoorbeeld beveiligd en  hoe handelen wij bij (potentiële) datalekken;
  • Inhoudelijke afspraken hebben met haar leveranciers, specifiek over de wijze waarop wordt omgegaan met persoonsgegevens en de wijze waarop deze beveiligd worden.
  • Voor al haar klanten een generieke verwerkersovereenkomst beschikbaar stellen welke recht doet aan de wijze waarop Nmbrs omgaat met persoonsgegeven en de wijze waarop deze beveiligd worden.

Een van de belangrijkste zaken is dat wij tijdig een nieuwe generieke verwerkersovereenkomst aan onze klanten leveren (en deze met onze relevante leveranciers gesloten hebben). Momenteel zijn wij in samenspraak met onze juristen druk bezig om onze verwerkersovereenkomst op te stellen. Rond 22 maart verwachten wij het document beschikbaar te kunnen stellen.

Alle informatie omtrent onze beveiliging en GDPR (AVG) kun je terug vinden op onze website:  https://www.nmbrs.com/nl/security 
 
Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk