Update NL 29-06-2017

Op donderdag 29 juni hebben wij onze wekelijkse update uitgevoerd. Met deze update hebben wij een nieuwe feature, relevante bugs opgelost en twee bekende problemen verholpen. 

Nieuwe functionaliteiten & verbeteringen

Nieuwe integratie met AFAS Profit

Wellicht is het onlangs al opgevallen, maar sinds kort is de nieuwe integratie met AFAS Profit beschikbaar! De eerste succesvolle verzendingen zijn reeds gedaan en we verwachten dat er nog vele gaan volgen. Voor het inrichten van AFAS Profit binnen Nmbrs, verwijzen wij graag naar dit artikel.

Relevante bugs

Journaalposten Export Exact Globe
Voor Exact Globe is het mogelijk om de journaalposten als CSV bestand te downloaden. Wanneer er posten zonder kostenplaats aanwezig waren, werden deze opgenomen met een '0' als kostenplaats. Dit gaf problemen met het inlezen van het bestand. Wij hebben dit aangepast zodat er geen waarde meer wordt meegegeven, wanneer er geen kostenplaats is.

Kleuren in de workflow bij lege journaalposten
Wanneer er journaalposten zonder inhoud werden aangemaakt in de Journaalposten Export, kleurde de workflow niet mee, waardoor vervolg acties niet automatisch werden uitgevoerd. Wij hebben hier een aanpassing voor gedaan zodat in het vervolg de workflow automatisch verder gaat wanneer de journaalposten geen transacties bevatten.

Downloaden journaalposten zonder resultaat
Voor sommige boekhoudpakketten lukte het niet om het downloaden van de journaalposten te starten. Na het kiezen voor de download, sprong het scherm terug naar de startpagina. Middels de update van vanavond is dit probleem verholpen.

Bekende problemen

[Mutatieformulieren] Nieuwe medewerker toevoegen via mutatieformulier
Wanneer een klant-/accountantlogin een mutatieformulier 'nieuwe medewerker' aanmaakte of opende, dan kon er een foutmelding worden getoond. Dit probleem hebben wij met de update van vanavond opgelost. Klik hier voor het bekende probleem.

[Journaalposten Export] Onbekende fout bij aanmaken journaalposten voor Reeleezee
Wanneer Reeleezee wordt gebruikt als integratie voor de Journaalposten Export, werd er bij het creëren van de nieuwe journaalposten op bedrijfsniveau een 'Onbekende fout' weergegeven. Deze foutmelding zal na de update niet meer getoond worden. Klik hier voor het bekende probleem.

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk