Update NL 27-07-2017

Op donderdag 27 juli heeft Nmbrs® de wekelijkse update uitgevoerd. Met deze update is er een verbetering, een bug en drie bekend problemen opgelost. Daarnaast hebben wij intern veel bugs verholpen.

Verbetering

Verkeerde datum in Auto van de zaak dashlet
Wanneer een document toegevoegd werd aan een auto van de zaak op debiteurniveau dan werd automatisch de datum ingegeven (bijv. 1-7-2017). Bij het opslaan werd dan een fout getoond:
'Onjuiste datum': Datum moet 01-07-2017.

Handmatig moest dan de datum aangepast worden of opnieuw geselecteerd worden van de kalender. We hebben dit veranderd, als je nu een document toevoegt zal automatisch de datum met nullen ingegeven worden: 01-07-2017.
Op deze manier kan het document direct opgeslagen worden zonder een aanpassing te moeten doen.

Bekende problemen

[Workflow] Oops pagina bij collectief aanmaken/verzenden van de loonaangifte
De loonaangifte aanmaken + verzenden voor meerdere bedrijven tegelijk was niet mogelijk en leidde tot een Oops pagina. Dit bekende probleem is middels deze update opgelost.

[Salaris documenten] Geen inhoud voor documentviewer in dashlet Salarisdocument viewer 
Wanneer een documentviewer op de button 'meer' klikte bij het 'Salarisdocument viewer' dashlet, dan werd er geen informatie getoond. Met de update is dit probleem verholpen

[Salaris documenten] Run opslaan als zip bestand 
Het was op bedrijfsniveau niet mogelijk om een run als zip op te slaan naar bestandsbeheer. Met de update is ook dit bekende probleem verholpen.

Relevante bug

Aanmaken meerdere medewerkerlogins.
Bij het aanmaken of verwijderen van meerdere medewerkerlogins, kon een foutmelding worden getoond waarna de gevraagde actie niet uitgevoerd werd. Na de update van vanavond zou deze foutmelding niet meer getoond moeten worden.

 

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk