Loonaangifte

Deze categorie beschrijft hoe alles omtrent de loonaangifte kan worden ingesteld en worden verwerkt. 

Loonaangifte instellen

In het dashlet Loonheffing op bedrijfsniveau geef je alle verplichte velden voor de Belastingdienst op.

  

Loonaangifte aanmaken en verzenden

Nadat de klant alle personeelsmutaties (of personeelswijzigingen) heeft ingevoerd en alle (eenmalige) looncomponenten zijn ingevoerd kan de opdracht worden gegeven om de loonrun voor het betreffende bedrijf te laten uitvoeren.

Wanneer de loonopdracht is verwerkt kan de loonaangifte worden aangemaakt en vervolgens worden verzonden naar de belastingdienst.

Na het aanmaken / verzenden van de loonaangifte het SEPA bestand downloaden om in te lezen in de bank.

Codes incidentele inkomstenvermindering 

De lijst met looncodes die zijn gekoppeld aan een code Incidentele inkomstenvermindering voor de loonaangifte.

 

Opmerkingen