Update NL 10-08-2017

Op donderdag 10 augustus heeft Nmbrs® de wekelijkse update uitgevoerd. Met deze update zijn er vier verbeteringen binnen Nmbrs doorgevoerd en daarnaast meerdere bekende problemen/bugs opgelost. 

Verbeteringen

Pensioen Foutmeldingen
Om snel inzicht te krijgen in foutmeldingen vanuit de pensioenuitvoerder PGGM, heeft Nmbrs een nieuw dashlet ontwikkeld. In dit nieuwe dashlet zie je snel en overzichtelijk welke foutmeldingen vanuit PGGM aan Nmbrs zijn teruggekoppeld. Klanten hoeven hiervoor niet meer in te loggen in het webportaal van PGGM.

Het is mogelijk om de ‘open’ berichten per periode, jaar, signaal code, foutmeldingen en werknemer te sorteren. Na het verhelpen van de foutmelding, kan je het betreffende bericht markeren als opgelost. Meer informatie over deze nieuwe functionaliteit? Zie deze pagina.

Nieuwe weergave rapporten
Nmbrs is begonnen met het implementeren van een nieuwe weergave voor de rapporten. Op dit moment zijn alleen de accountantsrapporten in een lijst weergegeven in plaats van een dashlet. De bedoeling is om de nieuwe weergave op elk lager niveau te implementeren.

Daarnaast is Nmbrs ook begonnen met een nieuw reporting framework, wat er voor zorgt dat de rapporten sneller geladen zullen worden. Voor meer informatie, zie deze pagina.

Nieuwe API calls
De Nmbrs API is geupdate met twee nieuwe calls voor de Employee Service:
Bankaccount_Insert: Met deze nieuwe API call is het mogelijk om een bankrekening toe te voegen in een vorige of volgende periode.
- Function_Update: Met deze nieuwe API call is het mogelijk om een functie toe te voegen in een vorige of volgende periode.

Voor meer informatie over Bankaccount_Insert, zie deze pagina
Voor meer informatie over Function_Update, zie deze pagina.

Het laden van de managerslogin pagina
De pagina Manager logins duurde erg lang om te laden indien er veel managers aangemaakt waren. Met een paar aanpassingen duurt het laden van het dashlet nu enkele seconden in plaats van enkele minuten.

Bekende problemen

[Salaris documenten] Loonstaat in jaarwerk laat niet alle medewerkers zien
Als je in het jaarwerk de loonstaat wilt bekijken per medewerker, laat deze alleen de loonstaat zien van de personen die zijn meegegaan in de laatste run voorafgaand aan het jaarwerk. Als er dus een TWK run had plaatsgevonden met één medewerker, was alleen deze medewerker zichtbaar. Dit bekende probleem is middels deze update opgelost, dus alle medewerkers zijn weer zichtbaar. Zie deze pagina voor het bekende probleem.

[Salaris documenten] Jaaropgaaf openen op bedrijfsniveau is niet mogelijk
Op bedrijfsniveau was het niet mogelijk om de jaaropgaaf onder het jaarwerk te openen/downloaden. De melding ‘Geen medewerkers’ verscheen. Met deze update is dit probleem opgelost en is het weer mogelijk om de jaaropgaaf in te zien. Zie deze pagina voor het bekende probleem.

Bugs

Overzicht medewerker adres
In het overzicht 'Medewerker Adres' werd het kaartje van Google Maps niet meer getoond. Hierdoor werd er niet getoond wat de woon - werk afstand was van een bepaalde medewerker.
Met deze update hebben we de connectie met Google weer tot stand gebracht en kan er gekeken worden wat de afstand is tussen het huisadres van een bepaalde medewerker en het werkadres. Dit is erg handig bij de berekening van de reiskosten.

Het overzicht' debiteuren op kaart' en ' bedrijven op kaart' werd door hetzelfde probleem niet meer getoond. Gelukkig is ook dit probleem middels de update opgelost.

Branches: parttime percentage bij een jaarregeling
Over het algemeen zijn er twee rekenmethodes voor de branches: periode en jaar. Het parttime percentage van een medewerker met een rooster zonder extra uren zou bij een jaarregeling hetzelfde moeten zijn in elke periode. Echter als de urenreservering op medewerkersniveau actief stond dan werd het parttimepercentage berekend op basis van werkelijke gewerkte uren in plaats van gemiddelde uren. Dit gebeurde ook als er nul uren waren op gegeven in de urenreservering.

Met de update van vanavond zal de urenreservering in de bovengenoemde situatie geen invloed meer hebben op het parttimepercentage. Dit kan gecorrigeerd worden met een TWK correctie.

Het selecteren van het accountant contact
Bij het selecteren van accountant contact werd e-mailadres en telefoonnummer ook weergeven. Naar ons idee niet erg overzichtelijk en daarom tonen we wederom alleen de naam bij het selecteren van het contact.
Na het selecteren kunnen de overige gegevens wel ingezien worden.

Accounts verwijderen onder één 'gebruikerprofiel'
Het bleek niet meer mogelijk te zijn om één of meerdere van je eigen accounts te verwijderen als je via het poppetje-icoontje naar 'Gebruiker Profiel' ging.

We hebben er weer voor gezorgd dat je met behulp van het kruisje een account kan verwijderen, natuurlijk krijg je eerst een waarschuwing voordat dit definitief uitgevoerd wordt.

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk