Update NL 21-09-2017

Op donderdag 21 september heeft Nmbrs® de wekelijkse update uitgevoerd. Met deze update hebben we 2 verbetering, 1 bekende probleem en een aantal bugs opgelost. 

Nieuwe Functionaliteit/verbeteringen

Run aanvraag dashlet
Wanneer je in het dashlet 'Run aanvraag' op master niveau op een actie klikte dan sprong het dashlet elke keer terug naar de 'Start'-pagina. Dit kon natuurlijk erg hinderlijk zijn als je meerdere bedrijven achter elkaar wilde verwerken.
Vanaf nu blijf je op de run aanvraag pagina en dat scheelt hierdoor erg veel keer klikken!

Openstaande mutatieformulieren
Wanneer je een medewerkerlogin wil verwijderen zal vanaf heden de openstaande mutatieformulieren van deze medewerker automatisch verwijderd worden. Er zal een pop-up getoond worden die waarschuwt dat openstaande formulieren verwijderd zullen worden.
Zo wordt voorkomen dat deze formulieren later niet meer verwijderd kunnen worden en het bedrijf met open formulieren blijft zitten.

Bekende problemen

[Dashlet Extra Uren/Dagen] 'Object reference' melding kan optreden voor bepaalde medewerkers
In het dashlet 'Extra Uren/Dagen' is het mogelijk dat je de melding 'Object reference not set to in instance of object'' krijg op medewerkersniveau. Ook kan er aansluitend een 'Oops pagina' optreden als je op 'meer' drukt. Dit probleem is middels deze update opgelost. Voor het bekende probleem zie dit artikel.

Bugs

Aangepast rapporten
De aangepaste rapporten voor medewerkers en bedrijven waren omgedraaid. Met de update van vanavond is deze fout hersteld en staan de rapporten weer gewoon daar waar ze horen.

Filteren van de rapporten
Issues met het filteren van nieuwe medewerkerrapporten zijn opgelost. Het is nu weer mogelijk om de rapporten te filteren op debiteur, tag, enzo. Daarnaast is het nu ook weer mogelijk om de aangepaste rapporten te filteren op de medewerkers in-/uitdienst.

Overzicht Medewerkers NAW weer compleet
Dit overzicht toont weer alle informatie zoals je zou verwachten. Het toont alle medewerkers en het huisnummer staat er ook weer bij.

Downloaden loonstaat
Als je de loonstaat alle medewerkers wilde downloaden dan kreeg je helaas het overzicht gesplitst per medewerker in plaats van de loonstaat alle medewerkers. Dat hebben we met deze update opgelost.

Onbekende fout bij journaalpost export Reeleezee
Bij het verzenden van de journaalpost export naar Reeleezee kon er een onbekende fout ontstaan. Na deze update zal je deze fout niet meer krijgen.

 

Ben je trouwens al geabonneerd op onze update notes? Je wordt dan als eerste op de hoogte gebracht van de nieuwe features!

 

 

 

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk