2017 product updates

Update 04-01-2018

 Jaaropgave in de mobiele applicatie

De jaaropgave is vanaf nu beschikbaar in de nieuwe versie van de mobiele applicatie, iOS versie 2.2.8 en Android versie 2.2.6. Voor meer informatie over deze nieuwe functionaliteit, zie dit artikel.

Update 28-12-2017

API versie 2.1

De Nmbrs® API versie 2.1 is ge-update. Benieuwd naar de notes? Zie deze pagina.

Update 22-12-2017

Nieuwe wizard: Bulk wijziging Manager

Het wijzigen van een manager bij meerdere medewerkers was een zeer tijdrovende klus. Per medewerker moest dit handmatig worden aangepast, waardoor ook het verwijderen van een managerlogin veel tijd in beslag kon nemen. Met deze update hebben wij een nieuwe wizard in de applicatie toegevoegd. Deze wizard maakt het mogelijk om snel de manager te wijzigen bij meerdere medewerkers. Mutatieformulieren welke ter goedkeuring stonden bij de huidige manager, zullen automatisch worden toegewezen aan de nieuw gekozen manager.


In het volgende artikel leggen wij stap voor stap uit hoe deze wizard werkt:
Bulk wijziging voor managers

Update 29-11-2017

Verandering in snelheid en werking van het mutatieformulieren dashlet

Het dashlet om de mutatieformulieren goed te keuren was regelmatig langzaam bij het verwerken van meerdere mutatieformulieren doordat na elke aanpassing opnieuw de gehele lijst aan mutatieformulieren geladen diende te worden.
Met deze update hebben we de werking van dit dashlet veranderd, waardoor het dashlet ook direct een stuk sneller is geworden. Er kan vanaf nu op 3 verschillende categorieën gefilterd worden:

 1. De status van het formulier: 'Goed te keuren', 'Te verbeteren' en 'Gesloten'.
 2. Aan wie het formulier toegewezen is: 'Alle', 'Jou', 'Onbekend' en 'Anderen'. 
 3. Het type formulier: 'Declaratieformulier', 'Wijzig Adres', 'Wijzig Bankrekening', et cetera.

Met behulp van deze categorieën kan je de verschillende formulieren makkelijker en sneller filteren en goedkeuren.
In dit artikel kan je terugvinden hoe de werking van het dashlet veranderd is:
Mutatieformulier verwerken

Nieuwe versie mobiele applicatie


Voor de mobiele applicatie is versie 2.2.5. beschikbaar in de Google Play Store en versie 2.2.7. beschikbaar in de App Store. Met de nieuwe versie hebben wij interne verbeteringen doorgevoerd.

Update 16-11-2017

Nieuwe API calls Report Service


Ook deze week heeft Nmbrs® nieuwe API calls gerealiseerd. Met deze API calls is het mogelijk om informatie uit rapporten op te halen. Benieuwd welke nieuwe API calls we hebben gerealiseerd? Kijk dan hier.

Update 09-11-2017

Ordening jaaropgaaf op naam


Het was alleen mogelijk om de jaaropgaaf op personeelsnummer te ordenen. Vanaf nu is het ook mogelijk om de jaaropgaaf op naam te ordenen.

Nieuwe API calls Report Service


Ook deze week heeft Nmbrs® nieuwe API calls gerealiseerd. Met deze API calls is het mogelijk om informatie uit rapporten op te halen. Benieuwd welke nieuwe API calls we hebben gerealiseerd? Kijk dan hier.

Update 02-11-2017

Nieuwe rapporten in het nieuwe frameworks


Zoals jullie weten zijn we bij Nmbrs® bezig met het overzetten van rapporten naar het nieuwe framework. Met deze update zijn de volgende rapporten overgezet naar het nieuwe framework:

Debiteur niveau accountant

 • Medewerker Uren & salaris (Nieuw)
 • Medewerker SVW instellingen (Nieuw)
 • Medewerker Loonheffing Instellingen (Nieuw)
 • Medewerker Verzuim (Nieuw)

Master niveau business 

 • Medewerker Uren & salaris (Nieuw)
 • Medewerker SVW instellingen (Nieuw)
 • Medewerker Loonheffing Instellingen (Nieuw)
 • Medewerker Verzuim (Nieuw)

Wil je meer weten over het nieuwe framework? Kijk dan hier.

Nieuwe API calls voor de Report Service 
Bij de rapporten in het nieuwe framework hoort ook een API call, zodat deze informatie te koppelen is met andere applicaties. Met deze update hebben wij de volgende API calls gerealiseerd: 

Wil je meer weten over de nieuwe API calls? Kijk dan hier.

ID's toegevoegd aan de API calls voor de Report Service
Om het onze klanten en integratiepartners makkelijker te maken hebben we met deze update ID's toegevoegd aan de API calls voor de voor de volgende API calls op Report Service:

Wil je de API update notes lezen? Kijk dan hier. 

Update 26-10-2017

Nieuwe rapporten in het nieuwe framework


Zoals jullie weten zijn we bij Nmbrs® bezig met het overzetten van rapporten naar het nieuwe framework. Met deze update zijn de volgende rapporten overgezet naar het nieuwe framework:

 • Medewerker NAW (Nieuw) op master niveau business
 • Medewerker Dienstverband (Nieuw) op master niveau business 
 • Medewerker NAW (Nieuw) op debiteur niveau accountant 
 • Medewerker Dienstverband (Nieuw) op debiteur niveau accountant

Wil je meer weten over het nieuwe framework? Kijk dan hier.

Nieuwe API calls voor de Report Service 
Bij de rapporten in het nieuwe framework hoort ook een API call, zodat deze informatie te koppelen is met andere applicaties. Met deze update hebben wij de volgende API calls gerealiseerd: 

 • Reports_Business_EmployeeContracts
 • Reports_Business_EmployeeNameAddress
 • Reports_Debtor_EmployeeContracts
 • Reports_Debtor_EmployeeNameAddress

Wil je meer weten over de nieuwe API calls? Kijk dan hier.

ID's toegevoegd aan de API calls voor de Report Service
Om het onze klanten en integratiepartners makkelijker te maken hebben we met deze update ID's toegevoegd aan de API calls voor de voor de volgende API calls op Report Service:

 • Reports_Accountant_EmployeeContracts
 • Reports_Accountant_EmployeeNameAddress
 • Reports_Business_EmployeeContracts
 • Reports_Business_EmployeeNameAddress
 • Reports_Debtor_EmployeeContracts
 • Reports_Debtor_EmployeeNameAddress

Met de eerstvolgende update zullen wij ook aan de andere reports de ID's toevoegen. Wil je de API update notes lezen? Kijk dan hier. 

Update 28-09-2017

Verzuim: Wet van Poortwachter


Om er voor te zorgen dat Nmbrs en onze gebruikers zich houden aan de richtlijnen van de wet, hebben we enkele notificaties toegevoegd die getoond worden als de verzuimmelding mogelijk in conflict is met de Wet van Poortwachter. Wanneer een werknemer binnen 28 dagen van zijn/haar vorige verzuimmelding opnieuw ziek wordt, dan moeten deze verzuimmeldingen volgens de Wet van Poortwachter binnen één dossier vallen. In het geval dat een verzuimmelding niet aan deze regel voldoet, zal er een waarschuwing getoond worden. Aangezien er uitzonderingen bestaan voor de Wet van Poortwachter hebben we er voor gekozen om geen restricties te hanteren en alleen de waarschuwing te tonen indien er niet aan de wet voldaan wordt.

Update 21-09-2017

Run aanvraag dashlet


Wanneer je in het dashlet 'Run aanvraag' op master niveau op een actie klikte dan sprong het dashlet elke keer terug naar de 'Start'-pagina. Dit kon natuurlijk erg hinderlijk zijn als je meerdere bedrijven achter elkaar wilde verwerken. Vanaf nu blijf je op de run aanvraag pagina en dat scheelt hierdoor erg veel keer klikken!

Openstaande mutatieformulieren


Wanneer je een medewerkerlogin wil verwijderen zal vanaf heden de openstaande mutatieformulieren van deze medewerker automatisch verwijderd worden. Er zal een pop-up getoond worden die waarschuwt dat openstaande formulieren verwijderd zullen worden. Zo wordt voorkomen dat deze formulieren later niet meer verwijderd kunnen worden en het bedrijf met open formulieren blijft zitten.

Update 14-09-2017

Runcontrole minimumloon in combinatie met ziekte


VWanneer een medewerker ziek is en hierdoor minder loon krijgt, kan het voorkomen dat je onder het minimumloon komt. In het eerste ziektejaar ontvang je minstens 70% van het loon, maar dit mag nooit lager zijn dan het minimumloon. Er is vanaf nu een nieuwe runcontrole in Nmbrs die aangeeft wanneer een medewerker door ziekte onder het minimumloon zit.

Update 07-09-2017

User Interface


Omdat een User Interface nooit af is, hebben we wederom een aantal kleine aanpassingen gedaan om Nmbrs mooier en overzichtelijker te maken.

 • 'Meer...' staat voortaan in het dashlet, in plaats van erbuiten. Zo is het duidelijker waar een dashlet eindigt
 • Wanneer in het menu op een categorie wordt geklikt, word vanaf nu de Tab die van toepassing is gekleurd weergegeven.
 • Naar aanleiding van feedback hebben we de overzichten-pagina op medewerker-niveau weer 3 kolommen gegeven.

 

Lijstweergave voor de rapporten
Alle levels en logins hebben vanaf nu een lijst weergave voor de rapporten in plaats van een dashlet, behalve voor de medewerker. Dit gaat het vergemakkelijken om te migreren naar het nieuwe reporting framework, wat er voor zorgt dat de rapporten sneller geladen zullen worden. Voor meer informatie hebben wij een artikel geschreven.

Zie hier.

Update 31-08-2017

Verzuim betermelding met terugwerkende kracht


Het was voorheen niet mogelijk om verzuimmeldingen met terugwerkende kracht door te voeren.

Bijvoorbeeld:

Als een medewerker een verzuimmelding van 15/08 tot 31/08 had en je was vergeten dat de medewerker al ziek was geweest van 01/08 tot 10/08, dan was het wel mogelijk om dit dossier (01/08 - 10/08) toe te voegen, maar het was niet mogelijk om deze verzuimmelding beter te melden.Vanaf nu is het mogelijk om een verzuimmelding met terugwerkende kracht in te voeren.Ook hebben we enkele aanpassingen gedaan in het verzuimdashlet op medewerkerniveau:

 1. Indien er een nieuwe verzuimmelding vanuit het verzuimmeldingen overzicht wordt gemaakt dan zal dit altijd leiden tot een nieuw dossier. Het is hierbij niet meer mogelijk om 'Nieuw dossier beginnen' uit te vinken.
 2. Indien een nieuwe verzuimmelding toegevoegd dient te worden aan een bestaand dossier dan zal het desbetreffende dossier eerst geopend moeten worden en daarin een nieuwe verzuimmelding gemaakt worden.
 3. Het is nog steeds alleen mogelijk om maar één verzuimmelding tegelijkertijd open te hebben en verzuimmeldingen mogen niet met elkaar overlappen. Wanneer dit gebeurt zal er een melding getoond worden.

  Update 24-08-2017

  Alfanumerieke velden voor kostenplaatsen en grootboekrekeningregels


  Vanaf heden zijn de invoervelden voor kostenplaatsen en grootboekrekeningregels alfanumeriek. Dit houdt in dat de velden niet meer gelimiteerd zijn aan cijfers, maar nu juist alle karakters ondersteunen. Zo kunnen er nu voorloopnullen en letters worden gehanteerd.

  Lengte van wachtwoorden


  Voorheen werd er een maximum aantal karakters gehanteerd voor het instellen van het wachtwoord. Vanaf heden is dit limiet opgeheven en is het mogelijk om langere wachtwoorden te gebruiken.

  Nieuwe weergave bedrijfs- en medewerkerniveau


  Om Nmbrs nog gebruiksvriendelijker te maken hebben we de weergave op bedrijfs- en medewerkerniveau aangepast. In Nmbrs kun je een kleine tour volgen om wegwijs te worden en hieronder staat ook beschreven wat is veranderd.

  - Menu knop. Rechts op de pagina is een menu-knop toegevoegd. Als je hierop klikt, kom je terecht op een pagina waar je alles van dit niveau kunt vinden. Handig voor als je even bent vergeten onder welke Tab een instelling staat.

  - Tabs toegevoegd. In het TabsMenu (de balk met Start, Loonopdracht enz.) hebben we extra tabs toegevoegd, die gegroepeerd zijn op basis van populariteit. Het meest geklikte dashlet staat nu bovenaan. Zo kun je van boven naar beneden werken, en hoef je vaak niet meer naar detailpagina's.

  - Een kolom dashlet-pagina's. De nieuw toegevoegde Tabs zijn overzichtelijker geworden door een kolom weer te geven, in plaats van meerdere.

  - De Tab Kalender is verdwenen. Op bedrijfsniveau is de Kalender nu terug te vinden onder HR Instellingen. Op medewerkerniveau onder HR. Deze aanpassing is gedaan omdat de Kalender-knop veruit het minst werd gebruikt van alle Tabs.

  Update 17-08-2017

  Nieuw menu


  De afgelopen tijd hebben we geanalyseerd welke knoppen en pagina's het meest worden gebruikt. Op basis van deze informatie hebben we een verdeling gemaakt voor een nieuwe weergave in het accordion menu. De weergave zal geschiedt volgens populariteit. Het dashlet dat het meest gebruikt wordt staat nu bovenaan. Meer informatie vindt je in dit artikel.

  Loonstaat alle werknemers


  Er zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd voor de loonstaat alle werknemers. Het downloaden is vergemakkelijkt en wij geven vanaf nu aan waneer de loonstaat alle werknemers klaar is om te downloaden.

  SEPA loonaangifte ING Luxemburg


  Vanaf heden is het ook mogelijk om de Loonaangifte SEPA bij de ING bank Luxemburg in te lezen.

  Update 10-08-2017

  Pensioen Foutmeldingen


  Om snel inzicht te krijgen in foutmeldingen vanuit de pensioenuitvoerder PGGM, heeft Nmbrs een nieuw dashlet ontwikkeld. In dit nieuwe dashlet zie je snel en overzichtelijk welke foutmeldingen vanuit PGGM aan Nmbrs zijn teruggekoppeld. Klanten hoeven hiervoor niet meer in te loggen in het webportaal van PGGM.

  Het is mogelijk om de ‘open’ berichten per periode, jaar, signaal code, foutmeldingen en werknemer te sorteren. Na het verhelpen van de foutmelding, kan je het betreffende bericht markeren als opgelost. Meer informatie over deze nieuwe functionaliteit? Zie deze pagina.

  Nieuwe weergave rapporten


  Nmbrs is begonnen met het implementeren van een nieuwe weergave voor de rapporten. Op dit moment zijn alleen de accountantsrapporten in een lijst weergegeven in plaats van een dashlet. De bedoeling is om de nieuwe weergave op elk lager niveau te implementeren.

  Daarnaast is Nmbrs ook begonnen met een nieuw reporting framework, wat er voor zorgt dat de rapporten sneller geladen zullen worden. Voor meer informatie, zie deze pagina.

  Nieuwe API calls


  De Nmbrs API is geupdate met twee nieuwe calls voor de Employee Service:
  Bankaccount_Insert: Met deze nieuwe API call is het mogelijk om een bankrekening toe te voegen in een vorige of volgende periode.
  Function_Update: Met deze nieuwe API call is het mogelijk om een functie toe te voegen in een vorige of volgende periode.

  Voor meer informatie over Bankaccount_Insert, zie deze pagina
  Voor meer informatie over Function_Update, zie deze pagina.

  Het laden van de managerslogin pagina


  De pagina Manager logins duurde erg lang om te laden indien er veel managers aangemaakt waren. Met een paar aanpassingen duurt het laden van het dashlet nu enkele seconden in plaats van enkele minuten.

  Update 20-07-2017

  Wijzigen Loonheffingsnummer niet meer mogelijk na het aanmaken van aangiftes

  Het is vanaf nu niet meer mogelijk om het loonheffingsnummer aan te passen wanneer er al aangiftes aan dit nummer zijn gekoppeld. Het loonheffingsnummer en de gemaakte aangiftes zijn met elkaar verbonden. Wanneer je dit nummer aanpaste, verdwenen de aangiftes uit de omgeving. Vanaf nu is dit niet meer mogelijk.

  Eerste registratiedag en CO2 zijn toegevoegd aan dashlet auto van de zaak

  In het dashlet leaseauto’s/auto van de zaak zijn er twee nieuwe velden toegevoegd. Het is vanaf nu mogelijk om hier de eerste registratiedag te noteren. Daarnaast zal ook de CO2 uitstoot worden berekend. In de rapporten omtrent de auto van de zaak zijn er nieuwe kolommen toegevoegd waarin deze gegevens worden getoond.

  Update 13-07-2017

  Nieuwe integratie met Moneybird

  Na de update van vanavond is de nieuwe integratie met Moneybird online! Voor het inrichten van deze koppeling en meer informatie, kan je het volgende artikel raadplegen:

  BIC code Belastingdienst in SEPA voor de Loonaangifte

  In de SEPA van de loonaangifte was tijdelijk de BIC code van de Belastingdienst niet opgenomen. Omdat dit bij enkele banken problemen gaf, hebben wij deze weer toegevoegd.

  SEPA Batchbooking inschakelen voor Rabobank

  Wanneer bij de salarisdocument instellingen was aangegeven dat de SEPA voor de salarissen als Batchbooking moest worden ingelezen, werd het bestand toch gesplitst per regel bij de Rabobank. Wij hebben hier een aanpassing voor gedaan waardoor het bestand weer als batchbooking herkend wordt.

  Update 29-06-2017

  Nieuwe integratie met AFAS Profit

  Wellicht is het onlangs al opgevallen, maar sinds kort is de nieuwe integratie met AFAS Profit beschikbaar! De eerste succesvolle verzendingen zijn reeds gedaan en we verwachten dat er nog vele gaan volgen. Voor het inrichten van AFAS Profit binnen Nmbrs, verwijzen wij graag naar dit artikel.

  Update 22-06-2017

  SEPA batchbooking uitschakelen voor Rabobank

  Bij het inlezen van het SEPA betaalbestand bij de Rabobank, was het enkel mogelijk om betaling als batchbooking in te lezen. Wij hebben hier een aanpassing voor doorgevoerd zodat de Rabobank het bestand ook als niet batchbooking kan verwerken en de betalingen per regel worden getoond.

  SEPA openen in Kladblok (Notepad)

  Wanneer het SEPA bestand in kladblok werd geopend, werd de structuur van het bestand niet netjes en leesbaar getoond. Hier hebben wij een aanpassing voor gedaan zodat bij het openen in kladblok de inhoud van het SEPA bestand weer leesbaar wordt getoond.

  Nieuwe report service Nmbrs® API

  De Nmbrs® API (versie 2.1.) is geupdate. Wij hebben de nieuwe report service toegevoegd. Deze report service maakt het mogelijk om rapporten op te halen via de API. Voor meer informatie, klik hier.

  Update 18-05-2017

  Verbetering in SEPA bestand

  Rabobank:
  Bij het inlezen van de SEPA voor de loonaangifte bij de Rabobank, werd het betalingskenmerk niet goed gelezen. Wij hebben een aanpassing gedaan, waardoor de omschrijving weer goed gelezen zou moeten worden door de Rabobank.

  ABN AMRO:
  Het was niet mogelijk om het SEPA bestand voor de loonaangiftes bij ABN AMRO in te lezen door een bepaalde regel in het SEPA bestand. Deze regel hebben wij aangepast wanneer ABN AMRO als bank is ingesteld, waardoor het inlezen nu geen problemen meer zou moeten geven.

  NatWest Bank:
  Bij het inlezen van het SEPA bestand voor de lonen bij NatWest Bank, mocht een bepaalde regel maximaal 18 karakters bevatten. Na de update van afgelopen avond, wordt deze regel gemaximaliseerd tot 18 karakters.

  Update 11-05-2017

  API Template

  Vanaf nu is het mogelijk om met een template de rechten tot de API te limiteren voor bepaalde services. Wil je weten hoe zo’n template werkt? Kijk dan op deze pagina.

  Update 20-04-2017

  WalkMe

  Nmbrs verbetert constant haar dienstverlening. Na de update is het mogelijk om hulp in de applicatie te krijgen wanneer je een van de volgende icoontjes ziet:

  Het is ook mogelijk om in Nmbrs® op de Kennisbank te zoeken. Klik hiervoor in de applicatie rechtsonder op het vraagteken om het menu te openen, en te zoeken.

  Update 12-04-2017

  Saldo in journaalposten export

  Wanneer een bedrag bij een grootboekrekeningnummer gelijk was op debet en creditzijde, werd dit binnen de journaalpost export gesaldeerd en werd er geen waarde meegegeven bij de export. Hierdoor kon de journaalpost in sommige gevallen niet worden ingelezen in het boekhoudpakket. Na de update van vandaag, worden dergelijke bedragen niet meer gesaldeerd en zullen zowel het debet als het creditbedrag als aparte regels in de export worden opgenomen wanneer het totaal een waarde van nul heeft.

  Laden van template users op masterniveau

  Bij het openen van de template users op masterniveau, duurde het laden van de pagina vaak erg lang. Wij hebben hier een aanpassing in gedaan, waardoor de pagina met templates vanaf vandaag een stuk sneller geladen wordt.

  Default medewerker in combinatie met het CAO model

  Als je een bedrijf hebt dat gebruik maakt van het CAO model was het niet mogelijk om de functionaliteit van de default medewerker te gebruiken. Dit is middels deze update opgelost en vanaf nu is deze combinatie mogelijk.

  Update 30-03-2017

  Journaalposten gemarkeerd als inconsistent na wijziging in grootboekrekeningschema.

  Wanneer een aanpassing wordt gedaan in een grootboekrekeningschema welke wordt gebruikt bij een bedrijf, tonen wij een pop-up welke aangeeft dat de journaalposten gemarkeerd zullen worden als inconsistent. Omdat deze wijziging in het schema effect heeft voor de inhoud van de journaalposten, dienen deze herberekend te worden. Door het markeren als inconsistent, zullen de journaalposten automatisch herberekend worden na het opnieuw openen in de salarisdocumenten of het uitvoeren van een run.

  Sortering van administraties in koppeling Exact Online

  Bij het inrichten van de koppeling tussen Nmbrs en Exact Online, dient er te worden gekozen voor het bedrijf in Nmbrs en de administratie in Exact Online. In het dropdown menu werden de Exact Online Administraties op willekeurige volgorde weergegeven, waardoor het lastig was om snel de juiste administratie te vinden. Vanaf nu zal dit dropdown menu op alfabetische volgorde worden getoond zodat je sneller de juiste administratie kan kiezen.

  Update 23-03-2017

  Sortering verlofaanvragen

  Binnen Nmbrs is er een direct overzicht van verlofaanvragen beschikbaar. Deze aanvragen werden eerder gerangschikt op medewerkers nummer. Vanaf heden worden de verlofaanvragen gesorteerd op aanvraagdatum. Hierbij wordt niet gekeken naar de ingang van het verlof, maar naar het moment van aanvragen.

  Herstelmelding Arbodienst

  In het verleden werd er bij een herstelmelding rekening gehouden met het rooster van de medewerker. Met ingang van deze update is in overleg met de arbodiensten de hersteldatum, de laatste ziektedag plus één dag ongeacht het rooster van de medewerker.

  Nieuwe versie Nmbrs Converter (versie 1.0.10)

  Een nieuwe versie van de Converter is gelanceerd waarmee ook bestanden van de nieuwste versie van Loon (voorheen RoosRoos) weer geconverteerd kunnen worden. Voor de link naar het artikel over de Nmbrs converter klik je hier

  Update 09-03-2017

  Load Balancer

  Met deze update is de nieuwe load balancer live gegaan. Hiermee kunnen wij het gebruik van Nmbrs veel beter afhandelen op met name op drukke momenten. Binnenkomend verkeer zal voortaan doorverwezen worden naar de server die op dat moment het minst belast is. Ook als er een server uitvalt wordt deze meteen ontoegankelijk gemaakt zodat, in het geval van een server storing, de gebruiker hier weinig van zal merken.

  Update 23-02-2017

  Zelf een email footer en debiteur sjabloon herstellen

  Als de tekst voor een email footer of debiteur sjabloon gekopieerd en geplakt wordt, dan kan het zijn dat deze vastloopt door te veel opmaak. Vanaf nu is het mogelijk om deze zelf te herstellen middels een reset button. Daarnaast adviseren wij onze klanten om de inhoud binnen de email footer en het debiteur sjabloon op te maken.

  Update 16-02-2017

  De branche Rijn- en binnenvaart stapt over van Syntrus Achmea naar AZL

  Het aanleveren van pensioen export bestanden voor de branche Rijn- en binnenvaart kan vanaf 16-2-2017 via een nieuw pensioen export instelling: AZL. Zie hier hoe je deze exportinstellingen voor AZL aanmaakt.

  Update 02-02-2017

  Searchable dropdown


  Zoals vorige week aangegeven verbetert Nmbrs de gebruiksvriendelijkheid van de dropdown-menu's, zodat het nog makkelijker wordt om grote klanten te bedienen. Deze functionaliteit is nu ook toegepast bij de looncomponenten (vast en variabel) op medewerker-niveau en bij de loonstaat. 

  Update 23-01-2017

  Journaalposten Export

  Na het uitvoeren van een run, is het vanaf het jaar 2017 mogelijk om de journaalposten via de nieuwe functionaliteit 'Journaalposten Export' te genereren. Vanuit hier kunnen de journaalposten naar een boekhoudpakket worden verzonden, maar kunnen deze ook afzonderlijk worden gedownload.

   
  Binnen de 'Journaalposten Export' blijven de journaalposten met de gegenereerde inhoud altijd beschikbaar, ook wanneer de run waarop de journaalposten zijn gebaseerd, wordt verwijderd. Wanneer de journaalposten zullen worden herberekend, heeft dit geen invloed op journaalposten welke eerder zijn aangemaakt in de Journaalposten Export.
   
  De gehele functionaliteit hebben wij in onderstaand artikel beschreven:
   
   

  Searchable dropdowns

  Om Nmbrs® nog gebruiksvriendelijker te maken en grote klanten te ondersteunen, is een groot aantal dropdowns in Nmbrs aangepast. De nieuwe dropdowns maken het mogelijk om razendsnel te zoeken naar een een brancheregeling, een medewerker, een afdeling, een salarisstrook of een CAO model. We zullen deze nieuwe “searchable dropdowns” de komende weken op nog meer plaatsen toevoegen, zodat het nog makkelijker wordt om grote klanten te bedienen.

   

  Update 12-01-2017

  Het aanmaken van medewerker logins en manager logins

  Bij het aanmaken en verwijderen van medewerker logins en manager logins kunnen nu meerdere medewerkers en managers tegelijkertijd geselecteerd worden. Bij het aanmaken kan er een keuze gemaakt worden uit mailadres, template en taal. Zo kun je Nmbrs sneller uitrollen naar medewerkers en managers.

   

  Automatisch koppelen arbodienst gescheiden

  Het automatisch koppelen van medewerkers aan een arbodienst is vanaf nu gescheiden van het automatisch versturen naar de arbodienst.

   

  Meerdere beoordelingsketens bij medewerker mutatieformulieren

  In de modellen voor de medewerker mutatieformulieren, bieden wij vanaf heden de optie om meerdere beoordelingsketens aan te maken. Hiermee is het mogelijk om bepaalde medewerker mutatieformulieren via een specifieke beoordelingsketen te laten verlopen. Meer informatie over deze nieuwe feature tref je middels de onderstaande artikelen onder het kopje 'Voeg beoordelingsketen toe aan medewerker mutatieformulieren'.

  https://support.nmbrs.nl/hc/nl/articles/232790448-Mutatieformulieren-inrichten-Accountant- https://support.nmbrs.nl/hc/nl/articles/233190528-Mutatieformulieren-inrichten-Business-

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk