2017 product updates

Update 24-08-2017

Alfanumerieke velden voor kostenplaatsen en grootboekrekeningregels


Vanaf heden zijn de invoervelden voor kostenplaatsen en grootboekrekeningregels alfanumeriek. Dit houdt in dat de velden niet meer gelimiteerd zijn aan cijfers, maar nu juist alle karakters ondersteunen. Zo kunnen er nu voorloopnullen en letters worden gehanteerd.

Lengte van wachtwoorden


Voorheen werd er een maximum aantal karakters gehanteerd voor het instellen van het wachtwoord. Vanaf heden is dit limiet opgeheven en is het mogelijk om langere wachtwoorden te gebruiken.

Nieuwe weergave bedrijfs- en medewerkerniveau


Om Nmbrs nog gebruiksvriendelijker te maken hebben we de weergave op bedrijfs- en medewerkerniveau aangepast. In Nmbrs kun je een kleine tour volgen om wegwijs te worden en hieronder staat ook beschreven wat is veranderd.

- Menu knop. Rechts op de pagina is een menu-knop toegevoegd. Als je hierop klikt, kom je terecht op een pagina waar je alles van dit niveau kunt vinden. Handig voor als je even bent vergeten onder welke Tab een instelling staat.

- Tabs toegevoegd. In het TabsMenu (de balk met Start, Loonopdracht enz.) hebben we extra tabs toegevoegd, die gegroepeerd zijn op basis van populariteit. Het meest geklikte dashlet staat nu bovenaan. Zo kun je van boven naar beneden werken, en hoef je vaak niet meer naar detailpagina's.

- Een kolom dashlet-pagina's. De nieuw toegevoegde Tabs zijn overzichtelijker geworden door een kolom weer te geven, in plaats van meerdere.

- De Tab Kalender is verdwenen. Op bedrijfsniveau is de Kalender nu terug te vinden onder HR Instellingen. Op medewerkerniveau onder HR. Deze aanpassing is gedaan omdat de Kalender-knop veruit het minst werd gebruikt van alle Tabs.

Update 17-08-2017

Nieuw menu


De afgelopen tijd hebben we geanalyseerd welke knoppen en pagina's het meest worden gebruikt. Op basis van deze informatie hebben we een verdeling gemaakt voor een nieuwe weergave in het accordion menu. De weergave zal geschiedt volgens populariteit. Het dashlet dat het meest gebruikt wordt staat nu bovenaan. Meer informatie vindt je in dit artikel.

Loonstaat alle werknemers


Er zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd voor de loonstaat alle werknemers. Het downloaden is vergemakkelijkt en wij geven vanaf nu aan waneer de loonstaat alle werknemers klaar is om te downloaden.

SEPA loonaangifte ING Luxemburg


Vanaf heden is het ook mogelijk om de Loonaangifte SEPA bij de ING bank Luxemburg in te lezen.

Update 10-08-2017

Pensioen Foutmeldingen


Om snel inzicht te krijgen in foutmeldingen vanuit de pensioenuitvoerder PGGM, heeft Nmbrs een nieuw dashlet ontwikkeld. In dit nieuwe dashlet zie je snel en overzichtelijk welke foutmeldingen vanuit PGGM aan Nmbrs zijn teruggekoppeld. Klanten hoeven hiervoor niet meer in te loggen in het webportaal van PGGM.

Het is mogelijk om de ‘open’ berichten per periode, jaar, signaal code, foutmeldingen en werknemer te sorteren. Na het verhelpen van de foutmelding, kan je het betreffende bericht markeren als opgelost. Meer informatie over deze nieuwe functionaliteit? Zie deze pagina.

Nieuwe weergave rapporten


Nmbrs is begonnen met het implementeren van een nieuwe weergave voor de rapporten. Op dit moment zijn alleen de accountantsrapporten in een lijst weergegeven in plaats van een dashlet. De bedoeling is om de nieuwe weergave op elk lager niveau te implementeren.

Daarnaast is Nmbrs ook begonnen met een nieuw reporting framework, wat er voor zorgt dat de rapporten sneller geladen zullen worden. Voor meer informatie, zie deze pagina.

Nieuwe API calls


De Nmbrs API is geupdate met twee nieuwe calls voor de Employee Service:
Bankaccount_Insert: Met deze nieuwe API call is het mogelijk om een bankrekening toe te voegen in een vorige of volgende periode.
Function_Update: Met deze nieuwe API call is het mogelijk om een functie toe te voegen in een vorige of volgende periode.

Voor meer informatie over Bankaccount_Insert, zie deze pagina
Voor meer informatie over Function_Update, zie deze pagina.

Het laden van de managerslogin pagina


De pagina Manager logins duurde erg lang om te laden indien er veel managers aangemaakt waren. Met een paar aanpassingen duurt het laden van het dashlet nu enkele seconden in plaats van enkele minuten.

Update 20-07-2017

Wijzigen Loonheffingsnummer niet meer mogelijk na het aanmaken van aangiftes

Het is vanaf nu niet meer mogelijk om het loonheffingsnummer aan te passen wanneer er al aangiftes aan dit nummer zijn gekoppeld. Het loonheffingsnummer en de gemaakte aangiftes zijn met elkaar verbonden. Wanneer je dit nummer aanpaste, verdwenen de aangiftes uit de omgeving. Vanaf nu is dit niet meer mogelijk.

Eerste registratiedag en CO2 zijn toegevoegd aan dashlet auto van de zaak

In het dashlet leaseauto’s/auto van de zaak zijn er twee nieuwe velden toegevoegd. Het is vanaf nu mogelijk om hier de eerste registratiedag te noteren. Daarnaast zal ook de CO2 uitstoot worden berekend. In de rapporten omtrent de auto van de zaak zijn er nieuwe kolommen toegevoegd waarin deze gegevens worden getoond.

Update 13-07-2017

Nieuwe integratie met Moneybird

Na de update van vanavond is de nieuwe integratie met Moneybird online! Voor het inrichten van deze koppeling en meer informatie, kan je het volgende artikel raadplegen:

BIC code Belastingdienst in SEPA voor de Loonaangifte

In de SEPA van de loonaangifte was tijdelijk de BIC code van de Belastingdienst niet opgenomen. Omdat dit bij enkele banken problemen gaf, hebben wij deze weer toegevoegd.

SEPA Batchbooking inschakelen voor Rabobank

Wanneer bij de salarisdocument instellingen was aangegeven dat de SEPA voor de salarissen als Batchbooking moest worden ingelezen, werd het bestand toch gesplitst per regel bij de Rabobank. Wij hebben hier een aanpassing voor gedaan waardoor het bestand weer als batchbooking herkend wordt.

Update 29-06-2017

Nieuwe integratie met AFAS Profit

Wellicht is het onlangs al opgevallen, maar sinds kort is de nieuwe integratie met AFAS Profit beschikbaar! De eerste succesvolle verzendingen zijn reeds gedaan en we verwachten dat er nog vele gaan volgen. Voor het inrichten van AFAS Profit binnen Nmbrs, verwijzen wij graag naar dit artikel.

Update 22-06-2017

SEPA batchbooking uitschakelen voor Rabobank

Bij het inlezen van het SEPA betaalbestand bij de Rabobank, was het enkel mogelijk om betaling als batchbooking in te lezen. Wij hebben hier een aanpassing voor doorgevoerd zodat de Rabobank het bestand ook als niet batchbooking kan verwerken en de betalingen per regel worden getoond.

SEPA openen in Kladblok (Notepad)

Wanneer het SEPA bestand in kladblok werd geopend, werd de structuur van het bestand niet netjes en leesbaar getoond. Hier hebben wij een aanpassing voor gedaan zodat bij het openen in kladblok de inhoud van het SEPA bestand weer leesbaar wordt getoond.

Nieuwe report service Nmbrs® API

De Nmbrs® API (versie 2.1.) is geupdate. Wij hebben de nieuwe report service toegevoegd. Deze report service maakt het mogelijk om rapporten op te halen via de API. Voor meer informatie, klik hier.

Update 18-05-2017

Verbetering in SEPA bestand

Rabobank:
Bij het inlezen van de SEPA voor de loonaangifte bij de Rabobank, werd het betalingskenmerk niet goed gelezen. Wij hebben een aanpassing gedaan, waardoor de omschrijving weer goed gelezen zou moeten worden door de Rabobank.

ABN AMRO:
Het was niet mogelijk om het SEPA bestand voor de loonaangiftes bij ABN AMRO in te lezen door een bepaalde regel in het SEPA bestand. Deze regel hebben wij aangepast wanneer ABN AMRO als bank is ingesteld, waardoor het inlezen nu geen problemen meer zou moeten geven.

NatWest Bank:
Bij het inlezen van het SEPA bestand voor de lonen bij NatWest Bank, mocht een bepaalde regel maximaal 18 karakters bevatten. Na de update van afgelopen avond, wordt deze regel gemaximaliseerd tot 18 karakters.

Update 11-05-2017

API Template

Vanaf nu is het mogelijk om met een template de rechten tot de API te limiteren voor bepaalde services. Wil je weten hoe zo’n template werkt? Kijk dan op deze pagina.

Update 20-04-2017

WalkMe

Nmbrs verbetert constant haar dienstverlening. Na de update is het mogelijk om hulp in de applicatie te krijgen wanneer je een van de volgende icoontjes ziet:

Het is ook mogelijk om in Nmbrs® op de Kennisbank te zoeken. Klik hiervoor in de applicatie rechtsonder op het vraagteken om het menu te openen, en te zoeken.

Update 12-04-2017

Saldo in journaalposten export

Wanneer een bedrag bij een grootboekrekeningnummer gelijk was op debet en creditzijde, werd dit binnen de journaalpost export gesaldeerd en werd er geen waarde meegegeven bij de export. Hierdoor kon de journaalpost in sommige gevallen niet worden ingelezen in het boekhoudpakket. Na de update van vandaag, worden dergelijke bedragen niet meer gesaldeerd en zullen zowel het debet als het creditbedrag als aparte regels in de export worden opgenomen wanneer het totaal een waarde van nul heeft.

Laden van template users op masterniveau

Bij het openen van de template users op masterniveau, duurde het laden van de pagina vaak erg lang. Wij hebben hier een aanpassing in gedaan, waardoor de pagina met templates vanaf vandaag een stuk sneller geladen wordt.

Default medewerker in combinatie met het CAO model

Als je een bedrijf hebt dat gebruik maakt van het CAO model was het niet mogelijk om de functionaliteit van de default medewerker te gebruiken. Dit is middels deze update opgelost en vanaf nu is deze combinatie mogelijk.

Update 30-03-2017

Journaalposten gemarkeerd als inconsistent na wijziging in grootboekrekeningschema.

Wanneer een aanpassing wordt gedaan in een grootboekrekeningschema welke wordt gebruikt bij een bedrijf, tonen wij een pop-up welke aangeeft dat de journaalposten gemarkeerd zullen worden als inconsistent. Omdat deze wijziging in het schema effect heeft voor de inhoud van de journaalposten, dienen deze herberekend te worden. Door het markeren als inconsistent, zullen de journaalposten automatisch herberekend worden na het opnieuw openen in de salarisdocumenten of het uitvoeren van een run.

Sortering van administraties in koppeling Exact Online

Bij het inrichten van de koppeling tussen Nmbrs en Exact Online, dient er te worden gekozen voor het bedrijf in Nmbrs en de administratie in Exact Online. In het dropdown menu werden de Exact Online Administraties op willekeurige volgorde weergegeven, waardoor het lastig was om snel de juiste administratie te vinden. Vanaf nu zal dit dropdown menu op alfabetische volgorde worden getoond zodat je sneller de juiste administratie kan kiezen.

Update 23-03-2017

Sortering verlofaanvragen

Binnen Nmbrs is er een direct overzicht van verlofaanvragen beschikbaar. Deze aanvragen werden eerder gerangschikt op medewerkers nummer. Vanaf heden worden de verlofaanvragen gesorteerd op aanvraagdatum. Hierbij wordt niet gekeken naar de ingang van het verlof, maar naar het moment van aanvragen.

Herstelmelding Arbodienst

In het verleden werd er bij een herstelmelding rekening gehouden met het rooster van de medewerker. Met ingang van deze update is in overleg met de arbodiensten de hersteldatum, de laatste ziektedag plus één dag ongeacht het rooster van de medewerker.

Nieuwe versie Nmbrs Converter (versie 1.0.10)

Een nieuwe versie van de Converter is gelanceerd waarmee ook bestanden van de nieuwste versie van Loon (voorheen RoosRoos) weer geconverteerd kunnen worden. Voor de link naar het artikel over de Nmbrs converter klik je hier

Update 09-03-2017

Load Balancer

Met deze update is de nieuwe load balancer live gegaan. Hiermee kunnen wij het gebruik van Nmbrs veel beter afhandelen op met name op drukke momenten. Binnenkomend verkeer zal voortaan doorverwezen worden naar de server die op dat moment het minst belast is. Ook als er een server uitvalt wordt deze meteen ontoegankelijk gemaakt zodat, in het geval van een server storing, de gebruiker hier weinig van zal merken.

Update 23-02-2017

Zelf een email footer en debiteur sjabloon herstellen

Als de tekst voor een email footer of debiteur sjabloon gekopieerd en geplakt wordt, dan kan het zijn dat deze vastloopt door te veel opmaak. Vanaf nu is het mogelijk om deze zelf te herstellen middels een reset button. Daarnaast adviseren wij onze klanten om de inhoud binnen de email footer en het debiteur sjabloon op te maken.

Update 16-02-2017

De branche Rijn- en binnenvaart stapt over van Syntrus Achmea naar AZL

Het aanleveren van pensioen export bestanden voor de branche Rijn- en binnenvaart kan vanaf 16-2-2017 via een nieuw pensioen export instelling: AZL. Zie hier hoe je deze exportinstellingen voor AZL aanmaakt.

Update 02-02-2017

Searchable dropdown


Zoals vorige week aangegeven verbetert Nmbrs de gebruiksvriendelijkheid van de dropdown-menu's, zodat het nog makkelijker wordt om grote klanten te bedienen. Deze functionaliteit is nu ook toegepast bij de looncomponenten (vast en variabel) op medewerker-niveau en bij de loonstaat. 

Update 23-01-2017

Journaalposten Export

Na het uitvoeren van een run, is het vanaf het jaar 2017 mogelijk om de journaalposten via de nieuwe functionaliteit 'Journaalposten Export' te genereren. Vanuit hier kunnen de journaalposten naar een boekhoudpakket worden verzonden, maar kunnen deze ook afzonderlijk worden gedownload.

 
Binnen de 'Journaalposten Export' blijven de journaalposten met de gegenereerde inhoud altijd beschikbaar, ook wanneer de run waarop de journaalposten zijn gebaseerd, wordt verwijderd. Wanneer de journaalposten zullen worden herberekend, heeft dit geen invloed op journaalposten welke eerder zijn aangemaakt in de Journaalposten Export.
 
De gehele functionaliteit hebben wij in onderstaand artikel beschreven:
 
 

Searchable dropdowns

Om Nmbrs® nog gebruiksvriendelijker te maken en grote klanten te ondersteunen, is een groot aantal dropdowns in Nmbrs aangepast. De nieuwe dropdowns maken het mogelijk om razendsnel te zoeken naar een een brancheregeling, een medewerker, een afdeling, een salarisstrook of een CAO model. We zullen deze nieuwe “searchable dropdowns” de komende weken op nog meer plaatsen toevoegen, zodat het nog makkelijker wordt om grote klanten te bedienen.

 

Update 12-01-2017

Het aanmaken van medewerker logins en manager logins

Bij het aanmaken en verwijderen van medewerker logins en manager logins kunnen nu meerdere medewerkers en managers tegelijkertijd geselecteerd worden. Bij het aanmaken kan er een keuze gemaakt worden uit mailadres, template en taal. Zo kun je Nmbrs sneller uitrollen naar medewerkers en managers.

 

Automatisch koppelen arbodienst gescheiden

Het automatisch koppelen van medewerkers aan een arbodienst is vanaf nu gescheiden van het automatisch versturen naar de arbodienst.

 

Meerdere beoordelingsketens bij medewerker mutatieformulieren

In de modellen voor de medewerker mutatieformulieren, bieden wij vanaf heden de optie om meerdere beoordelingsketens aan te maken. Hiermee is het mogelijk om bepaalde medewerker mutatieformulieren via een specifieke beoordelingsketen te laten verlopen. Meer informatie over deze nieuwe feature tref je middels de onderstaande artikelen onder het kopje 'Voeg beoordelingsketen toe aan medewerker mutatieformulieren'.

https://support.nmbrs.nl/hc/nl/articles/232790448-Mutatieformulieren-inrichten-Accountant- https://support.nmbrs.nl/hc/nl/articles/233190528-Mutatieformulieren-inrichten-Business-

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk