Up & Go Sessies Business Large

Hieronder staan de sessies beschreven die horen bij het Up & Go Business Large programma. Per stap wordt beschreven welke onderwerpen aan bod komen en er wordt een schatting gegeven van het benodigd aantal uren. Onderling kan worden afgesproken welke ondersteuning op locatie en afstand wordt geboden. Let op: voorbereidende werkzaamheden vallen buiten deze uren!

Inventarisatie (4 uur) ____________________________________________________________________

 • Kennismaking en introductie
 • Verwachtingen en wensen
 • Bedrijven en medewerkers
 • Arbeidsvoorwaarden en regelingen
 • HR processen (verlof, verzuim, goedkeuring mutaties, signalen, logins)
 • Integraties
 • Uitleg conversiebestand medewerkers
 • Aanmaken login consultant

Inrichting & Import (20 uur) ________________________________________________________________

Salaris

 • Bedrijfsgegevens, SVW
 • Loon- & urenmodel
 • Rooster
 • (Uren)reserveringen
 • Pensioen
 • Salaristabel
 • Grootboekrekeningschema
 • Kostenplaatsen
 • Medewerkers
 • Vaste looncodes medewerkers

HR

 • Afdelingen
 • Functies
 • Managers
 • Verlof
 • Verzuim
 • Goedkeuring mutaties
 • Signaleringen

 • Controle vaste medewerker gegevens
 • Koppelingen activeren


Controle & Training (20 uur)  _______________________________________________________________

 • Uitleg systeemlagen
 • Uitleg periodiek salarisverwerkingsproces a.d.h.v. eerste verloning
 • Controle loonstroken (steekproef)
 • Tweede verloning (indien eerste verloning kloppend)
 • Inrichten workflow(s)
 • Finetuning
 • Uitleg HR modules


Afronding (4 uur)________________________________________________________________________

 • Inrichten templates medewerkers en managers t.b.v. logins
 • Uitleg verstrekken ESS/MSS logins
 • Voorbereidingen livegang per 1 januari inclusief checklist
 • Bespreking eventuele behoefte aan extra ondersteuning in de toekomst
 • Verwijderen login consultant
 • Afsluiting inclusief ondertekening opleverdocument


Evaluatie _______________________________________________________

 • Telefonische eindevaluatie met Nmbrs
 • Uitleg reguliere support flow
 • Uitleg trainingsmogelijkheden


Extra aandachtspunten:

 • Voor de training wordt aangeraden om een (spreek)kamer met beamer of scherm beschikbaar te hebben.
 • Indien gebruikt gemaakt wordt van de Nmbrs converters dienen deze getest en uitgevoerd te zijn bij voorkeur voor aanvang van de inventarisatieafspraak. Bij sommige software leveranciers dient de leverancier bepaalde rechten toe te kennen om de converter uit te voeren. Dit kan anders onnodig vertragingen opleveren. Bij vragen en/of problemen m.b.t. de converter kan contact opgenomen met de supportdesk van Nmbrs. Het is mogelijk dat Payroll Solutions werkzaamheden van de Opdrachtgever overneemt of extra werkzaamheden verricht. De gegeven uren zijn een indicatie en kunnen afwijken.

Opmerkingen