Foutmelding: "String or binary data would be truncated. The statement has been terminated."

Als er bij het importeren een foutmelding of error  "String or binary data would be truncated. The statement has been terminated." tevoorschijn komt bekijk dan dit artikel voor de oorzaak, hoe je deze kan achterhalen en oplossen.

1. De data die geïmporteerd wordt bevat te veel cijfers en/of letters. 

 

1. De data die geimporteerd wordt bevat te veel cijfers en/of letters. 

Oorzaak
De import-actie wordt gestopt omdat er in een kolom te veel data staat voor dat veld. Het maximum van de hoeveelheid tekens is bereikt. 
 
Achterhalen
Bekijk welkdebiteur- en bedrijfsnummer en andere gegevens worden genoemd om te vinden waar er teveel informatie is ingevuld.
 
Oplossen
Per veld in Nmbrs kan een maximum bepaald worden voor de hoeveelheid tekens. Dit maximum kun je achterhalen door in de interface van Nmbrs data in te voeren en op te slaan. Indien de foutmelding naar voren komt zit je over het maximum heen. Vaak ligt het maximum rond de 20 of 50 tekens. Daarnaast is het zaak om de overige gegevens alsnog te importeren. De import-actie is namelijk gedaan voor alle data die voor de data stond die de foutmelding veroorzaakte, maar daarna gestopt. 

screenshot-thijmentestacc.nmbrs.nl-2017-10-27-10-02-48-643.png

Opmerkingen