Waarom staan er verloonde uren op de loonstrook?

Dit artikel zal meer informatie verschaffen over de verloonde uren die per 2017 door de belastingdienst worden gehanteerd. Deze verloonde uren gaan mee in de loonaangifte en zijn de uren waarover loon wordt betaald. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Contracturen
  • Uitbetaalde extra uren/verlof uren

Verloonde uren binnen Nmbrs

In 2016 werden de werkelijk gewerkte uren op basis van het rooster op de loonstrook getoond. Dus in januari zijn er op basis van bovenstaand rooster 22 dagen * 8 uur = 176 uur. Vanaf 2017 worden de gemiddelde roosteruren plus eventueel extra verloonde uren op de strook weergegeven.

Voorbeeld: Een medewerker die in 2017 werkt op basis van 40 uur per week, werkt op jaarbasis 2080 uren (40*52). Voor de berekening van de verloonde uren wordt er een gemiddelde genomen van de uren per maand. De verloonde uren zijn dan 2080 / 12 = 173,33 per maand. 

Als deze medewerker daarnaast ook nog extra uren werkt zullen deze bij de verloonde uren worden opgeteld. Voor uurloners worden de daadwerkelijk gewerkte uren tot de verloonde uren gerekend. 

 

Verloonde uren i.c.m. uitbetaling verlof en extra uren

Als er door de medewerker extra uren worden gewerkt en/of er verlof wordt uitbetaald, heeft dit ook invloed op de verloonde uren. Zoals te zien in bovenstaande afbeelding zijn de verloonde uren van deze medewerker 203,33. Dit komt door de volgende berekening:

Verloonde uren volgens rooster: 173,33
Uitbetaalde overwerk uren: 10
Uitbetaalde vakantieuren: 20

Verloonde uren: 173,33 + 10 + 20 = 203,33


Waardoor worden verloonde uren geactiveerd?

De verloonde uren worden geactiveerd door het vinkje 'gewerkte uren' achter de urencodes. Daarnaast zijn er ook nog een aantal urencodes die dit vinkje niet hebben maar waar de verloonde uren hard zijn ingegeven. Dit zijn de volgende:

-4100 Uitbetalen Vakantieuren (BT)
-4101 Inhouding Vakantieuren (BT)
-4105 Uitbetalen Vakantieuren (tabel)
-4106 Uitbetalen Vakantieuren (geen vakantiegeld)
-4110 Uitbetalen Vakantieuren N-B (netto uurloon 1)
-4120 Uitbetalen Uren Verlofgroep 2
-4121 Inhouding Uren Verlofgroep 2
-4130 Uitbetalen Uren Verlofgroep 3
-4131 Inhouding Uren Verlofgroep 3
-4140 Uitbetalen Uren Verlofgroep 4
-4141 Inhouding Uren Verlofgroep 4
-8300 Doorbetaalde Reisuren
-8301 Doorbetaalde Reisuren (bruto uurloon 1)
-8302 Doorbetaalde Reisuren (bruto uurloon 2)

Let op: urencodes 3800 en 3810 (Inhouding wachturen) beïnvloeden niet de verloonde uren, maar staan wel aangemerkt als gewerkte uren.

 

Opmerkingen

  • Avatar
    Theresia Schreiber

    Maar wat is de reden om de verloonde uren op de loonstrook te zetten?
    Dit schept alleen maar verwarring bij de werknemers. Waarom niet de gewerkte uren op de loonstrook en de verloonde uren 'op de achtergrond' registreren tbv het LIV?