Update NL 29-11-2017

Op woensdag 29 november heeft Nmbrs® de wekelijkse update uitgevoerd. Met deze update hebben we een verbetering doorgevoerd en enkele klant specifieke bugs verholpen.

Nieuwe functionaliteiten en verbeteringen

Verandering in snelheid en werking van het mutatieformulieren dashlet
Het dashlet om de mutatieformulieren goed te keuren was regelmatig langzaam bij het verwerken van meerdere mutatieformulieren doordat na elke aanpassing opnieuw de gehele lijst aan mutatieformulieren geladen diende te worden.
Met deze update hebben we de werking van dit dashlet veranderd, waardoor het dashlet ook direct een stuk sneller is geworden. Er kan vanaf nu op 3 verschillende categorieën gefilterd worden:

  1. De status van het formulier: 'Goed te keuren', 'Te verbeteren' en 'Gesloten'.
  2. Aan wie het formulier toegewezen is: 'Alle', 'Jou', 'Onbekend' en 'Anderen'. 
  3. Het type formulier: 'Declaratieformulier', 'Wijzig Adres', 'Wijzig Bankrekening', et cetera.

Met behulp van deze categorieën kan je de verschillende formulieren makkelijker en sneller filteren en goedkeuren.
In dit artikel kan je terugvinden hoe de werking van het dashlet veranderd is:
Mutatieformulier verwerken

Nieuwe versie mobiele applicatie 
Voor de mobiele applicatie is versie 2.2.5. beschikbaar in de Google Play Store en versie 2.2.7. beschikbaar in de App Store. Met de nieuwe versie hebben wij interne verbeteringen doorgevoerd.

Bekende problemen

 Met deze update zijn er geen bekende problemen opgelost.

Bugs

Met deze update zijn er klantspecifieke bugs opgelost. Hierover word je via het ticket geïnformeerd. 

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk