Binnenscheepvaart

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor de Binnenscheepvaart. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Nmbrs worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

  • 463 | Binnenscheepvaart

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs:

  •  0015 | Binnenscheepvaart

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs:

  • De salaristabel(len) worden niet ondersteund

In Nmbrs worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs kan het pensioen worden aangeleverd via UPA AZLVoor eerdere aangiftes geldt aanlevering via:

↓ Berekening

De pensioenregeling is een perioderegeling. De grondslag van de pensioenregeling is het brutoloon minus de eigen grondslag. Bij de berekening zijn de VCR-methode, een franchise en een maximum grondslag van toepassing. De berekening en een rekenvoorbeeld staan hieronder.

Let op: 

  • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden. 

Rekenmethode:
1. Grondslag berekenen = brutoloon minus de eigen grondslag (A): 
2. Maximum grondslag per uur = Maximum grondslag per jaar/ aantal jaaruren
3. Maximum grondslag (B): Max loon per uur * totaal werkelijke uren medewerker afgerond op 0 decimalen
4. Grondslag (C) is : als A kleiner is dan B en (B) als A groter is dan B
5. Uurfranchise bepalen: Jaarfranchise / Jaaruren
6. Periode franchise (D) is: Uurfranchise * werkelijke uren werknemer afgerond op 0 decimalen (zelfde uren als de loonaangifte)
7. Pensioengrondslag (E) is: Grondslag (C) - Periode franchise (D) 

Rekenvoorbeeld:
In het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer met een werkweek van 38 uur en de volgende componenten:

  • Salaris = 2000
  • Maximum jaargrondslag = 34486
  • Afgeronde werkelijke uren medewerker = 165
  • Jaarfranchise = 10095
Stap Berekening    Uitkomst
1. (A) Brutoloon:        2000
2. Maximum grondslag per uur: 34486 / 1976 = 17,45243
3. (B) Maximum grondslag: 17,45243 * 165 = 2879,65
4. (C) Grondslag:        2000
5. Uurfranchise: 10095 / 1976 = 5,1088
6. (D) Periode franchise: 5,1088 * 165 = 842,95
7. (E) Pensioengrondslag: 2000 - 842,95 = 1157.05

Grondslag:
Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen zijn te vinden bij de Systeembrancheregelingen op tabblad Instellingen (Masterniveau).

 

Opmerkingen