Voorbeeld berekening: Rijn- en binnenvaart Branche

In dit artikel wordt de Ouderdomspensioen / Partnerpensioen regeling als voorbeeld gebruikt voor de branche berekenmethode.

De pensioenregeling is een perioderegeling. De grondslag van de pensioenregeling is het SV loon voor de branche minus de eigen grondslag. Er wordt voor de berekening gebruik gemaakt van de VCR methode. Er is voor de berekening een franchise en een maximum grondslag van toepassing. De berekening en een rekenvoorbeeld kunt u op deze pagina vinden.

Let op: Cijfers (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeem instellingen zijn de actuele cijfers terug te vinden.

Binnenvaart Pensioen LOP(Periode):

1. Grondslag berekenen = SV loon voor de branche minus de eigen grondslag (A): 
2. Maximum grondslag per uur = Maximum grondslag per jaar/ aantal jaaruren
3. Maximum grondslag (B): Max loon per uur * totaal werkelijke uren medewerker afgerond op 0 decimalen
4. Grondslag (C) is : als A kleiner is dan B en (B) als A groter is dan B
5. Uurfranchise bepalen: Jaarfranchise / Jaaruren
6. Periode franchise (D) is: Uurfranchise * werkelijke uren werknemer afgerond op 0 decimalen (zelfde uren als de loonaangifte)
7. Pensioengrondslag (E) is: Grondslag (C) - Periode franchise (D) 

Rekenvoorbeeld:

In het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer met een salaris van € 2000,- op basis van een werkweek van 38 uur en de volgende componenten:
- Maximum jaargrondslag = 34486
- Afgeronde werkelijke uren medewerker = 165
- Jaarfranchise = 10095

Stap Berekening    Uitkomst            
1. (A) SV loon voor de branche:      2000
2. Maximum grondslag per uur: 34486 / 1976 = 17,45243
3. (B) Maximum grondslag: 17,45243 * 165 = 2879,65
4. (C) Grondslag:      2000
5. Uurfranchise: 10095 / 1976 = 5,1088
6. (D) Periode franchise: 5,1088 * 165 = 842,95
7. (E) Pensioengrondslag: 2000 - 842,95 = 1157.05

 

 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk