Introductie Schilders Branche

In dit artikel vind je welke brancheregelingen worden ondersteund binnen de Schilders branche. Ook lees je hoe deze brancheregeling wordt berekend in Nmbrs, hoe deze moet worden ingericht en hoe de pensioenexport wordt gedaan. 

 

Ondersteunde brancheregelingen

Hier een overzicht van de brancheregelingen zoals terug te vinden in Nmbrs. 

  • 179| Schilders (CAO-Personeel)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1950uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1950uur)
  • 176| Schilders (Ing. CAO Vakkracht)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1950uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1950uur)
  • 177| Schilders (Ing. UTA Vakkracht)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1950uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1950uur)
  • 175| Schilders (UTA-Personeel)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1950uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1950uur)
  • 178| Schilders (Zelfstandigen)(Mnd.Calc.Meth 2 - Fte.Jr. 1950uur)(4Wkn.Calc.Meth 1 - Fte.Jr. 1950uur)

Berekening brancheregeling

De OP-Schilders(Geb. na 1950) regeling branche Schilders CAO personeel wordt als voorbeeld gebruikt voor de branche berekenmethode.

De regeling is een periode regeling. De grondslag voor de berekening is de eigen grondslag. Er is een maximum grondslag van toepassing en er wordt gerekend met een uurfranchise.

Het ANW-pensioen is geen standaardregeling. De ANW-premie is geen berekende premie maar een bedrag per geboortejaar. Aangezien deze regeling afhankelijk is van zowel het verzekerde bedrag als de leeftijd van de deelnemer moet er gerekend worden met een "dubbele staffel". Deze mogelijkheid is helaas niet aanwezig in Nmbrs. Het bedrag kan handmatig worden ingehouden via gebruik van een looncode. 

De berekening en een rekenvoorbeeld vind je op deze pagina.

Inrichting

Kijk hieronder hoe je een branche dient te selecteren. 
Als een bedrijf gebruik maakt van de Schilders branche is het alleen mogelijk om dit bedrijf te verwerken met een week of 4-weken verloning. Bij het pensioenfonds wordt er een aanlevering per 4-weken verwacht en het is in Nmbrs niet mogelijk om een maand verloning terug te rekenen naar een 4-weken verloning.

 Overuren verwerken

Voor de schildersbranche wordt er een maximum van 7,5 uren per dag gehanteerd. Daarnaast worden de maandelijkse uren voor het pensioen op 150 gemaximeerd. Als een medewerker meer dan 7,5 uren per dag werkt (bijvoorbeeld 8 per dag; 40 urige rooster), dan dienen de extra uren via een urencode voor overwerk te worden verwerkt. 

Pensioenexport

Het pensioen kunt u aanleveren naar het pensioenfonds A&O Service PLO. Hoe je de pensioenexport naar A&O Service PLO kan instellen en correcties kan verwerken vind je via onderstaand link:

 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk