Nmbrs Certified Professional

Welkom op onze Nmbrs Certified Professional pagina. Gelijk inschrijven? Klik hier.

Wat is een Nmbrs Certified Professional en hoe wordt je er een? Ontdek het hier met de volgende onderwerpen:

Wat is een Nmbrs Certified Professional?

Nmbrs Certified Professionals (NCP'ers) zijn payroll professionals met een uitstekende kennis van onze applicatie. Daarnaast hebben zij toegang tot onze NCP community, worden zij elk jaar exclusief uitgenodigd op de Nmbrs Certified Professional dag én krijgen zij als eerste informatie over de ontwikkelingen van Visma Nmbrs. 

Hoe wordt ik een Nmbrs Certified Professional?

Om NCP'er te worden, dien je met succes onze NCP training af te ronden, waarbij jouw Visma Nmbrs kennis wordt getoetst. De training bestaat uit twee dagen:

 • De NCP theorie dag
  • Op deze dag bereiden we je voor op het volgende onderdeel: de praktijkdag. Tijdens de theorie dag wordt uitleg gegeven over de verschillende onderwerpen welke aan bod zullen komen op de praktijk dag. In een door ons aangemaakte Visma Nmbrs omgeving kan worden geoefend en getest.
 • De NCP praktijk dag
  • Op deze dag wordt jouw Visma Nmbrs kennis getoetst en dien je verschillende cases uit te werken in door Visma Nmbrs aangemaakte omgeving. De cases zullen vervolgens door ons worden nagekeken en beoordeeld.

Na afloop van deze training ben je in staat om Visma Nmbrs op een efficiënte manier in te richten. Daarnaast kan je ook alle basis en bijzondere salaris cases in Visma Nmbrs verwerken en ben je in staat om de HR functionaliteiten op een efficiënte manier in te richten. 

Let op: het is niet verplicht om de theorie dag te volgen wanneer er al voldoende kennis over de onderwerpen is, alleen het maken van de cases tijdens de praktijk dag is dan voldoende. Op basis van onderstaande onderwerpen kan zelf worden bepaald of je de theorie dag eerst wenst te volgen.

Wat zijn de vereisten om deel te kunnen nemen?

De Nmbrs Certified Professional training is voor de payroll professional met minimaal een half jaar ervaring in het werken met Visma Nmbrs. Om te bepalen of aan de theorie dag moet worden deelgenomen kan op basis van onderstaande punten worden gekeken of de kennis voldoende aanwezig is: 

 • Inrichten van een omgeving (d.m.v. import/export, wizards)
 • Verschil weten tussen master-, debiteur-, bedrijf- en medewerker instellingen
 • Efficiënt verwerken van salarismutaties (import/export, snelinvoer)
 • Aanmaken van een eigen brancheregeling
 • Kunnen verwerken van afwijkende salaris instellingen (branche afwijkingen, verwerken van ziekte en (ouderschaps)verlof) 
 • Draaien van correcties in het huidige en voorgaande jaar
 • Loonaangifte en pensioenaangifte kunnen instellen, aanmaken en verzenden
 • Salaris- en HR documenten op de juiste manier gebruiken en interpreteren
 • Aanmaken van logins, debiteuren tags, en workflows
 • HR managers en afdelingen instellen
 • Inrichten van mutatieformulieren
 • Verlof inrichten 

 

Welke onderwerpen komen aan bod?

Inrichten van een bedrijf en salaris processen:

 • Aanmaken en inrichten van een bedrijf op een efficiënte manier
 • Aanmaken van een eigen brancheregeling en pensioen instellingen
 • Verwerken van afwijkende salaris cases (medewerkersniveau)
 • Correcties draaien over eerdere periode(n)
 • Verwerken van een loonaangifte
 • Output van HR documenten kunnen gebruiken en interpreteren

Inrichten van klantscenario's en HR functionaliteiten

 • Uitrollen van klantscenario's en bijbehorende logins
 • Workflow instellingen inrichten
 • Verlof instellingen inrichten
 • Managers en afdelingen inrichten
 • Mutatieformulieren inrichten en beoordelingsketen bepalen
   

Benodigdheden voor de training

De training zal online plaatsvinden. Voor de training zal je van ons een testomgeving krijgen met hierin de hoogste rechten "administrator met debiteurenbeheer". 

Let op dat je toegang moet hebben tot de mailbox van de bovenstaande gebruiker, ook vanaf een andere locatie, dit in verband met de IP Validatie binnen Visma Nmbrs.

Hoe schrijf ik me in voor de theorie dag?

Inschrijven voor de theorie dag kan hieronder (249,- euro excl. btw):

Hoe schrijf ik me in voor de praktijk dag?

Inschrijven voor de praktijk dag kan hieronder (249,- euro excl. btw):

 

Opmerkingen