TKP Beveiliging: Pensioenexport

Hieronder staat beschreven hoe je de pensioenexport naar TKP Beveiliging kan inrichten. Ook vind je aanvullende informatie die van belang is bij de pensioenexport.

 

Pensioen exportinstellingen

In het TKP klantenportaal zal de klant (bedrijf) eerst zijn loonheffingsnummer moeten activeren.

Eventueel kan de werkgever zijn accountantskantoor machtigen om de export in te sturen. In dat geval kan bij gebruikersnaam/wachtwoord de gegevens van de accountant ingevuld worden.

screenshot-maurice.nmbrs.nl-2017-03-01-14-34-33.png
  1. Ga naar het bedrijfsniveau.
  2. Klik op Instellingen.
  3. Klik op Pensioen Exportinstellingen.

 

Klik op Pensioen Exportinstellingen.

 

 
Untitled.png

Selecteer het exportformaat, vul de overige gegevens in en klik op Opslaan.

 screenshot-maurice.nmbrs.nl-2017-03-01-14-38-10.png

Vink de export aan om deze te activeren. 

 

Branches

Hieronder is te zien welke branche(s) door export TKP Beveiliging wordt ondersteund:  

  • 0014 | Beveiligings Branche (Particulier)(Fte.Jr.2080)(CAO code 496)
  • 0238 | Beveiligings Branche (Evenementen en Horeca)(CAO code 3221)

Correcties

Wanneer je de pensioenexport naar TKP wilt corrigeren, doe je dit op dezelfde manier als je de loonaangifte corrigeert. Dit betekent dat je hier een normale correctie-run voor kunt uitvoeren. 

Foutmeldingen

Hieronder een beschrijving van de meest voorkomende meldingen die je kan krijgen bij het verzenden van de TKP Beveiligingpensioenexport.


Melding Aanleveraar is niet bevoegd gegevens aan te leveren voor LB-nummer
Oorzaak 1 Het startscherm (bij TKP) is nog niet bevestigd door de werkgever.
Oplossing De werkgever verzoeken het startscherm (bij TKP) te bevestigen en het bestand opnieuw aanbieden.  
Oorzaak 2 Het aangeleverde LB-nummer komt niet overeen met het door de werkgever bevestigde LB-nummer.
Oplossing  Het aangeleverde LB-nummer vergelijken met het door de werkgever bevestigde LB-nummer. Wanneer het geregistreerde LB-nummer niet correct is dan kunt u dat via TKP laten corrigeren. Na de correctie kunt u het bestand opnieuw aanleveren.

 

Melding Bericht < bericht nummer > aangemaakt op < datum aangemaakt > is eerder aangeleverd 
Oorzaak Het betreffende bestand is al eerder door TKP ontvangen. Een bericht kan slechts eenmaal door ons worden verwerkt.
Oplossing Controleer op het werkgeversportaal of de geregistreerde gegevens correct zijn. Bij vragen kunt u contact opnemen met TKP.

 

Melding Het bericht bevat een tijdvak die conflicteert met de aangifteperiode bij het LB-nummer
Oorzaak Het aangeleverde tijdvak komt niet overeen met de door de werkgever bevestigde verloningsperiode.
Oplossing Controleer het aangeleverde tijdvak en vergelijk dit met de geregistreerde verloningsperiode op het werkgeversportaal. Om de verloningsperiode te wijzigen kunt u contact met TKP opnemen.

 

Melding NOT_AUTHORIZED De aanlevering moet door uw administrateur worden gedaan.
Oorzaak Deze foutmelding komt naar voren als de verkeerde gebruikersnaam is ingevuld.
Oplossing Controleer de gebruikersnaam in de pensioen export instellingen

 

Melding Error code: [De runs van de bedrijven zijn niet consistent]
Oorzaak Deze melding wordt veroorzaakt doordat de pensioen export instellingen gekoppeld zijn aan twee bedrijven waarvan de runs niet bij elkaar aansluiten.
Oplossing Dit probleem kan opgelost worden door de pensioen export instellingen bij een bedrijf te ontkoppelen. 

 

Melding Pensioen export instellingen staan bij meerdere bedrijven aan
Error code Error code: [De runs van de bedrijven zijn niet consistent]
Oorzaak

Een ander bedrijf onder hetzelfde debiteur heeft dezelfde pensioen export instellingen aan. 

Oplossing

De pensioen export instellingen kunnen bij een bedrijf aanstaan. Een oplossing is om dit bij een ander bedrijf (onder zelfde debiteur) uit te zetten of een extra pensioen export instellingen aanmaken in dashlet Pensioen Exportinstellingen op bedrijfsniveau. 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk