2018 product updates

Update 15-03-2018

Filter debiteur & debiteuren tag

Bij de medewerker rapporten op Masterniveau Accountant was de werking van de filters debiteur en debiteuren tag niet optimaal. Deze filters werkten weliswaar beiden apart, maar werkten niet goed samen. Dit kon resulteren in rapporten, waarin debiteuren naar voren kwamen die niet tot de geselecteerde tag behoorden. Met deze update hebben we de "samenwerking" tussen deze twee filters verbeterd, waardoor alleen getoond zal worden waarop gefilterd is.

Update 08-03-2018

Laadsnelheid snelinvoer

Bij het openen van een snelinvoer waar veel medewerkers getoond moesten worden, kon het laden van de snelinvoer enige tijd duren. We hebben nu een verbetering doorgevoerd in de snelinvoer, hierdoor is de laadtijd aanzienlijk afgenomen.

UPA AGH

Vanaf nu is het pensioen export formaat UPA AGH selecteerbaar. Bij welke branches dit gebruikt moet worden en hoe de pensioen export instellingen ingericht moeten worden, kun je hier teruglezen: https://support.nmbrs.nl/hc/nl/articles/360001297491-AGH-UPA.

Update 01-03-2018

Nieuwe versie mobile applicatie

Er is een nieuwe versie beschikbaar van de mobiele applicatie (iOS 2.2.11 en Android 2.2.7). We hebben het inloggen in de mobiele applicatie verbeterd, zodat de gebruikers begrijpen wat ze moeten invullen bij het domein. Ook hebben we het probleem dat het notificatie icoon blijft  staan opgelost. Daarnaast hebben we ook het probleem opgelost dat de gebruiker wordt uitgelogd na een (mobiele) update.

Verbeteringen rapporten looncomponenten met veel data

Met deze update hebben we verbeteringen doorgevoerd, die betrekking hebben op het genereren- en downloaden van een aantal rapporten looncomponenten op zowel master niveau accountant en bedrijf niveau. Het rapport zal in het vervolg niet meer eerst getoond worden in de omgeving, maar gegenereerd worden op de achtergrond, waarna het automatisch wordt gedownload naar Excel. Meer informatie over deze verbeteringen en hoe dit vanaf nu werkt, kun je lezen in dit artikel.

Update 22-02-2018

Verbeteringen bij het downloaden van alle loonstroken 

We hebben een verbetering gemaakt in het interface voor het downloaden van alle loonstroken van een bedrijf. Ook hebben wij het framework wat de loonstroken genereert verbeterd. Voor meer informatie, zie dit artikel.

Nieuwe SingleSignOn (SSO) button op de login pagina 

Wanneer SingleSingOn (SSO) is geactiveerd binnen een omgeving, wordt er vanaf heden een specifieke SSO button getoond. Hiermee kan direct worden ingelogd via de SSO mogelijkheid. Daarnaast hebben wij de reeds bestaande Google en Yahoo buttons een nieuwe look & feel gegeven.

Verbeteringen in het Dashboard Verlof

In het dashboard verlof onder de HR documenten wordt interessante informatie getoond over verlofstanden van medewerkers en de verandering van de verlofsaldi over tijd.

Er bleken hier en daar inconsistenties in dit rapport te zitten en hebben de volgende aanpassingen gedaan:

 1. Verlof opname dit jaar
  In het rapport werden twee verschillende waardes getoond waarvan je verwacht dat deze hetzelfde zouden zijn:
  Dashboard_Verlof_1.png
  We hebben deze waardes gelijk getrokken om onduidelijkheid te voorkomen. De totale opname van het gehele jaar wordt getoond bij deze velden.

 2. Top hoogste en laagste saldo's

De waardes in het dashboard verlof toonden de stand van het verlofsaldo in de betreffende periode. Dit zorgde voor veel verwarring aangezien het saldo uit het dashboard niet overeen kwam met het saldo uit het verlofdashlet van de medewerker.

 1. Dashboard_Verlof_2.png

Met deze update hebben we deze saldi gelijk getrokken. Het saldo in het rapport komt dus overeen met wat in het verlofdashlet van de medewerker staat.

API calls voor het CAO model

Met deze update hebben we API calls gerealiseerd die het mogelijk maken om het CAO model op medewerker niveau aan te passen. Voor meer informatie, zie de API update notes. 

Pensioen export voor Houtverwerkende Industrie branche

Voor branche 51 Houtverwerkende Industrie branche is er een nieuw pensioen export instelling, genaamd AZL Amsterdam. Dit is te vinden in dashlet Pensioen exportinstellingen, hiermee kunnen pensioen aangiftes verstuurd worden per 01-2018. 

 

Update 19-02-2018

Batch booking in SEPA voor loonaangifte

Voor het SEPA bestand van de salarisdocumenten, kan er worden gekozen om het bestand als 'Batch Booking'  te markeren. Dit houdt in dat op het bankafschrift het totaal bedrag (meestal) als één betaling wordt gezien. Vanaf heden heeft deze instelling geen invloed meer op het SEPA bestand voor de loonaangifte en kan dit SEPA bestand (voor de loonaangifte) niet meer als batch booking worden gemarkeerd. Door deze aanpassing zal de periode en het betalingskenmerk worden getoond bij de betaling van de loonaangifte.

Waarschuwing voordat je op het hoogste niveau een wijziging doet in de Workflow Instellingen

Wanneer je een default Workflow instelling aanpast op Masterniveau, kan dat grote gevolgen hebben. Daarom hebben we nu een waarschuwing gemaakt voordat je een aanpassing doet, zodat er niet iets per ongeluk aangepast kan worden.

 

Update 08-02-2018

E-learning

Met trots presenteren wij ons nieuwe e-learning programma. We zijn van plan om een groot aantal verschillende cursussen aan te bieden, waarvan de eerste nu voor iedereen beschikbaar is. In deze cursus nemen we alle basis functionaliteiten die een, in onze mening, salarisadministrateur moet weten.

De content van de cursus bestaat uit tekst, video, interactieve opdrachten, quizzen en nog veel meer leuks.

Je kunt de cursus benaderen via https://www.nmbrs.com/nl/training door op de e-learning knop te klikken. Oplettende klanten hebben waarschijnlijk ook al de e-learning knop op de kennisbank ontdekt, waarmee individuele onderwerpen van de cursus beschikbaar zijn.

Mocht je iets kwijt willen over de training aarzel dan vooral niet om ons te mailen via training@nmbrs.nl

 

Jaaropgave ophalen via de API

Vanaf nu is het mogelijk om de jaaropgave via een API call op te halen uit Nmbrs. Voor meer informatie, zie deze pagina.
 
 

VCR Methode in combinatie met de 30% regeling

Met deze update is het mogelijk gemaakt om ook voor de 30% regeling de VCR methode te gebruiken. Deze functionaliteit is mogelijk wanneer er gebruik wordt gemaakt van methode 1 (Bruto inhouding / Netto vergoeding). Als je hier gebruik van wilt maken kan je dit aanzetten in het dashlet medewerker loonheffing instellingen. Zie onderstaande:
 
 
 

Documenten toevoegen als medewerker

Vanaf nu is het mogelijk om als medewerker documenten toe te voegen via de medewerker login. Voorheen ontstond er een fout wanneer dit geprobeerd werd, met deze update hebben we dit weer mogelijk gemaakt en blijft dit document voor de medewerker inzichtelijk na het uploaden.
Een medewerker kan bij 'Persoonlijke gegevens' op 'Meer...' klikken en kan vervolgens op het paperclipje drukken om een document toe te voegen:
Documenten_5.png
 
Na op het paperclipje geklikt te hebben, wordt de volgende pop-up geopend:
Documenten_3.png
 
Na het opslaan zal het bestand voor de medewerker zichtbaar zijn in het dashlet 'Documenten'. Ook zal het document terug te vinden zijn onder 'Documenten Medewerker' op medewerkerniveau.
 
 

Document omschrijving en nummer

Aan medewerkers kunnen documenten getoond worden in hun medewerkerlogin. Voorheen werd in het overzicht alleen de bestandsnaam weergegeven. Om meer onderscheid te kunnen geven tussen de verschillende documenten hebben we de "Omschrijving" en "Document Nummer" toegevoegd aan dit dashlet.
Nieuwe weergave in de medewerker login:
Documenten_1.png
 
Ook als je met een hogere login naar het medewerkerniveau gaat, is het dashlet aangevuld met de "Omschrijving" en "Document Nummer", dit dashlet vind je terug onder de tabbladen 'Start' en 'Algemeen'.

 

Aanpassing weergave bij goedkeuring van de snelinvoer (via mutatieformulieren)

Voorheen werden alle in dienst medewerkers getoond bij het goedkeuren van een snelinvoer in de mutatieformulieren. Vanaf heden zullen alleen medewerkers getoond worden waarbij data is ingevoerd. Dit kunnen zowel in dienst als uit dienst medewerkers zijn, afhankelijk van de filters die gebruikt zijn bij het indienen van de snelinvoer.
Wanneer geen gegevens zijn ingevoerd voor een bepaalde medewerker bij het indienen van de snelinvoer dan zullen deze medewerkers niet getoond worden bij het goedkeuren van het formulier.

 

Update 01-02-2018

Nmbrs® Export is verbeterd

De afgelopen tijd hebben we hard gewerkt aan het verbeteren van de export. De export is stabieler en aanzienlijk sneller geworden. Voor bedrijven met 50+ werknemers is een export tussen de 30 en 40 keer sneller geworden! 

 
Andere verbeteringen:
 • Exports worden op de achtergrond gedraaid zodat je gewoon door kunt werken tijdens het generen
 • Exports worden 7 dagen bewaard op de detailpagina maar kunnen in de tussentijd ook verwijderd worden.
 • Exports worden op de workerservers gedraaid, wat de snelheid van de gehele Nmbrs® applicatie ten goede komt.
Let op: omdat de export op de achtergrond draait, dien je wel de pagina te verversen (F5 of cmd + r) om te zien of de export klaar is.
.

Nieuwe rapporten op bedrijf niveau

Met deze update heeft Nmbrs® rapporten omgezet naar het nieuwe rapport framework. Daarmee hebben wij ook nieuwe rapport rapporten gerealiseerd. De volgende rapporten zijn overgezet naar het nieuwe framework:

Categorie: Medewerker Payroll

 • Looncomponenten per run (nieuw)
 • Looncomponenten per run/periode (nieuw)

Categorie: Bedrijf 

 • Looncomponenten per Periode (nieuw)
 • Looncomponenten per run (nieuw)
 • Looncomponenten per run/periode (nieuw)

De nieuwe rapporten in de categorie Medewerker Payroll zijn specifiek voor medewerkers en vervangen de download per medewerker functionaliteit van het oude rapport.

Snelheid bij het openen van grootboekrekeningschema's

Bij grotere omgevingen nam het laden van grootboekschema's vaak veel tijd in beslag. Hierdoor was het een tijdrovende klus om looncodes te koppelen of te wijzigen bij grootboekregels. Wij hebben hier een verbetering in doorgevoerd, zodat het laden van deze functionaliteit een stuk sneller gaat.

Aanmaken van een groot aantal medewerkerlogins

Bij het aanmaken van een groot aantal medewerkerlogins, hebben wij de volgende verbeteringen doorgevoerd:

  • Via de bulk activatie mogelijkheid, zal er geen error meer worden getoond bij het aanmaken van grote hoeveelheden logins.
  • Wanneer er veel medewerkers aanwezig zijn, wordt de medewerkerlogin pagina in één keer geladen.
  • Bij het selecteren van veel medewerkers via de bulk functionaliteit, worden de gewenste medewerkers in één keer geselecteerd en loopt de pagina niet meer vast.

Nieuwe API call

Met deze update hebben wij een API call gerealiseerd om de manager gegevens op te halen van een medewerker. Voor meer informatie zie Manager_Get en Manager_GetCurrent.

 

Update 04-01-2018

Jaaropgave in de mobiele applicatie

De jaaropgave is vanaf nu beschikbaar in de nieuwe versie van de mobiele applicatie, iOS versie 2.2.8 en Android versie 2.2.6. Voor meer informatie over deze nieuwe functionaliteit, zie dit artikel.

Nieuwe rapporten op bedrijf niveau

Met deze update heeft Nmbrs® rapporten omgezet naar het nieuwe rapport framework. Daarmee hebben wij ook nieuwe rapport rapporten gerealiseerd. De volgende rapporten zijn overgezet naar het nieuwe framework:

Categorie: Medewerker Payroll

   • Looncomponenten per run (nieuw)
   • Looncomponenten per run/periode (nieuw)

Categorie: Bedrijf 

   • Looncomponenten per Periode (nieuw)
   • Looncomponenten per run (nieuw)
   • Looncomponenten per run/periode (nieuw)

De  nieuwe rapporten in de categorie Medewerker Payroll zijn specifiek voor medewerkers en vervangen de download per medewerker functionaliteit van het oude rapport.

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk