2018 product updates

Update 05-12-2018

Jaarwissel & interactieve loonstrook beschikbaar (2019)

Het is vanaf nu mogelijk om de jaarwissel (2018-2019) uit te voeren en de interactieve loonstrook voor 2019 te bekijken. Omdat de cijfers van de belastingdienst nog niet definitief zijn is het echter nog niet mogelijk om een run uit te voeren in 2019.
Voor meer informatie over de aanpassingen in 2019 of de jaarwissel, zie de volgende artikelen:

Twee nieuwe API calls

Reservations_GetList (Employee Service)
Vanaf nu is het mogelijk de reserveringen, die ingesteld zijn op medewerkerniveau, op te halen via de API.

SalaryDocuments_GetSEPA_Tax (Company Service)
Met deze API call is het mogelijk de SEPA van de loonaangifte op te halen via de API.

Kijk voor meer informatie bij de API Update Notes.

Verstrekkingen

Het verstrekkingen dashlet heeft nu een zoekfuntie voor de velden 'Type' en 'Item'.

Verdeling van de opbouw tussen tabel en BT-inhouding bij 30% regeling

De verdeling van de opbouw tussen tabel en BT-inhouding bij de 30% regeling is met deze update aangepast. Voortaan wordt de totale waarde van de tabel-inhouding eerst bepaald, waarna het resterende deel gebruikt wordt om de grondslag van de BT-inhouding te verlagen.

Update 21-11-2018

Nieuwe look dashlets

In deze update hebben we de dashlets een nieuwe look gegeven. Deze look komt overeen met het nieuwe design van de kaarten, bijvoorbeeld zichtbaar op het hoogste niveau instellingen.

Veranderingen

 • De titels zijn in de kaarten opgenomen
 • De titels worden in hoofdletters weergegeven om de leesbaarheid te vergroten
 • De afstand tussen de kaarten is verkleind

2 grondslagen voor opnemen van Extra salaris in de loonaangifte toegevoegd (als reservering niet 2 is)

Met deze update zijn 2 nieuwe (systeem-)grondslagen toegevoegd: G20300 (“Extra salaris”) en G20301 (“Loonaangifte Opg. Rcht. Extra Salaris”). In Grondslag G20300 kunnen de looncodes L7730 en/of L7740 meegenomen worden. Uitbetaling van de reservering op deze looncodes zal worden meegenomen in het veld "Extra salaris" (ExtrSal) in de loonaangifte-xml. In Grondslag G20301 kunnen de looncodes L7731 en/of L7741 meegenomen worden. Opbouw van de reservering op deze looncodes zal worden meegenomen in het veld "Loonaangifte Opg. Rcht. Extra Salaris" (OpgRchtExtrSal) in de loonaangifte-xml.

Let op: looncodes dienen handmatig aan deze nieuwe grondslagen te worden toegevoegd.

 

Update 08-11-2018

Hr-Workflow is live

Van heden is het mogelijk om een hr-workflow(actielijst) bij een (type) medewerker te doorlopen. Bij de medewerker kan een "Case" worden gestart en in de Case kunnen taken een workflows worden geactiveerd. De taken kunnen worden toegewezen aan een gebruiker met toegang tot de medewerker, of de medewerker zelf. Case en Workflows kunnen ook als default worden aangemaakt. Zie dit artikel voor meer informatie over deze functionaliteit.

Nieuw hamburger-menu

In deze update hebben we het hamburger-menu een nieuw gedrag en uiterlijk gegeven. Het hamburger-menu is het menu met de drie streepjes, beschikbaar op bedrijfs- en medewerkerniveau (onder periode zichtbaar). In dit menu staan altijd alle opties waar je de rechten toe hebt.

VERBETERINGEN

 • Het menu is vooraf geladen, dus er is minder laadtijd nodig om het te laten zien
 • Het menu is op elke pagina van bedrijfs- en medewerkerniveau beschikbaar, dus er hoeft niet meer van pagina gewisseld te worden
 • Er kan direct gezocht worden in het menu
 • Bij het overblijven van 1 optie brengt de Enter-knop je gelijk naar die pagina
 • Er is meer informatie toegevoegd over wat er te vinden is op de detailpagina

Partner-, kind- en opleidingsgegevens

Met de update van gisteravond is het mogelijk om partner-, kind- en opleidingsgegevens toe te voegen via onze import/export feature. Hiervoor is een nieuw tabblad 'Werknemers HR' toegevoegd aan het template.

 

Update 25-10-2018

Proforma op medewerkerniveau

Het proforma dashlet is vanaf nu ook beschikbaar op medewerkersniveau. Het is nu mede mogelijk om een proforma aan te maken voor een sollicitant (tabblad: medewerkers). Je kan deze kopiëren van een default medewerker of een bestaande medewerker. Door de checkbox ‘zichtbaar voor medewerker’ aan te vinken kan je alvast een proforma strook aan de medewerker tonen.
De ‘oude’ proforma op bedrijfsniveau kan daarnaast nog steeds worden gebruikt.

Niet meer mogelijk om volgnummer van loonaangiftes te wijzigen

De mogelijkheid om het volgnummer van de loonaangifte te wijzigen leidde in het verleden nog wel eens tot problemen. Aangezien het niet meer verplicht is om het volgnummer van loonaangiftes te wijzigen in geval van de implementatie van een bedrijf gedurende het jaar is de optie om het volgnummer te wijzigen bij de loonheffingsinstellingen (veld “Laatste volgnummer”) dan ook uit de interface verwijderd.

Payment Information Block in SEPA bestand

De banken gaan binnenkort valideren op 2 extra velden in het SEPA bestand. Met deze update hebben we 2 velden toegevoegd:
- NbOfTxs
- CtrlSum
Op deze manier voldoen we aan de nieuwste eisen die de banken stellen aan het SEPA bestand.

Rapport bedrijfslooncomponenten

Met deze update is er op masterlevel een nieuw overzicht toegevoegd voor bedrijfslooncomponenten. Het is niet mogelijk om deze op masterlevel op te vragen omdat het overzicht looncomponenten per periode, per medewerker is gesplitst.

 

Update 18-10-2018

Nieuw menu voor instellingen en overzichten

In deze update is een aanpassing gedaan in de menu's van de Instellingen en de Overzichten.
Door deze aanpassing wordt het mogelijk gemaakt om te zoeken op de pagina via de zoekbalk.
De kaarten worden opnieuw gesorteerd zodra er gezocht wordt. De kaarten 'zoeken de ruimte' zodat er meer informatie op een scherm past:

De aanpassing wordt doorgevoerd op het hoogste niveau Instellingen en Overzichten (Accountant en Business), Instellingen en Overzichten op debiteur-niveau (Accountant) en Overzichten op bedrijfsniveau (Accountant en Business).

Contactpersoon Types

Met de update van vanavond is er nieuwe pagina gelanceerd met contactpersonen waarbij we het eigenaarschap van de omgeving veranderd hebben. Lees het artikel voor meer informatie:
Contactpersoon types (Contact Login)

Aanpassing Medewerker-menu

Het nieuwe medewerker-menu bleek niet altijd alle medewerker goed te weergeen. Dit kwam doordat sommige medewerkers na het aanmaken nog geen afdeling en/of functie hadden, maar de filter zocht wel naar een afdeling en/of functie. 

Met de update hebben we de filter 'Geen afdeling' en 'Geen functie' toegevoegd waardoor deze medewerkers ook getoond worden op het moment dat de filter toegepast wordt.

 

LIV-rapport beschikbaar

Met deze update stellen wij het lage-inkomensvoordeel (LIV)-rapport beschikbaar op master, debiteur- en bedrijfsniveau. Dit rapport maakt het mogelijk om eenvoudig en snel na te kunnen gaan voor welke medewerkers de werkgever een tegemoetkoming kan ontvangen. In dit rapport staan alle medewerkers tussen de 22 jaar en de AOW- leeftijd die een berekend uurloon (jaarloon/verloonde uren) hebben tussen de €9,50 en €12,50 en die in het huidige jaar ten minste 750 uur gewerkt hebben. Het rapport is in Excel-formaat te downloaden.

Invoer BSN niet meer verplicht

Het is vanaf nu niet meer verplicht om het veld BSN in te vullen tijdens het creëren of kopiëren van een medewerker of tijdens het bewerken van de persoonlijke informatie.

Preview loonstroken

Het openen van de pop-up loonstroken in de Nmbrs-omgeving kan veel tijd in beslag nemen bij bedrijven met veel medewerkers. Om deze tijd te verlagen worden vanaf nu slechts de eerste 10 loonstroken getoond. Voor het inzien van alle loonstroken is het volledige bestand te downloaden!

Mutatieformulier: Wijzig Bankrekening

Bij het openen van een wijzig bankrekening formulier stond het type 'Bankrekening 1' als eerste geselecteerd en moest de medewerker dit vaak aanpassen naar 'Standaard'. Vanaf nu is 'Standaard' als eerste geselecteerd als het formulier geopend wordt.

Mutatieformulier beoordeelingsketen - Toewijzing aan klantlogins

In de medewerker mutatieformulier beoordelingsketen is het mogelijk om 'Bedrijfslogin' als eerste bedrijfsgoedkeuring in te stellen. Momenteel werd het ingestuurde formulier dan om onduidelijke reden aan een specifieke klantlogin toegewezen.
Na deze update zal het systeem het formulier nu als 'niet toegewezen' neerzetten voor klantlogins zodat (één van) de klantlogins het formulier aan zichzelf kan toewijzen en vervolgens goed kan keuren. Hiermee trekken we de werking gelijk met die van de accountant login goedkeuringstap. 

Update 03-10-2018

Performance verbeteringen

In verband met de performance hebben we de werking van een aantal pagina's/dashlets aangepast in Nmbrs. Uit onderzoek bleek dat bepaalde pagina’s voor een vertragende werking van het systeem zorgden, dit kon komen door de hoeveelheid data de geladen moest worden, maar ook door wat voor soort data er opgevraagd werd.

Met deze update hebben we met het oog op performance enkele verbeteringen doorgevoerd, hierdoor is het mogelijk dat een bepaalde pagina of dashlet niet meer werkt zoals je dat gewend bent.
Zie hieronder de aanpassingen:

 1. Mutatieformulieren Goedkeuren (Accountants – Hoogste niveau)

Het dashlet mutatieformulieren goedkeuren op het hoogste niveau voor accountants zorgde voor een flinke vertraging. Het dashlet zal daarom niet meer een top 10 tonen van de goed te keuren mutatieformulieren, er zal op “Meer…” of op “Mutatieformulieren Goedkeuren” om naar de pagina te gaan om daar (met behulp van de filters) de mutatieformulieren goed te keuren.

PerformanceVerbeteringNotes_1.png 

 1. Workflow Takenlijst (Hoogste niveau)

De workflow takenlijst op het hoogste niveau laadt niet meer automatisch alle taken die gedaan moeten worden. Als er op “Takenlijst” geklikt wordt, zal er eerst een actie geselecteerd moeten worden voordat de taken getoond worden. Op die manier wordt er eerst gefilterd, waardoor minder grote hoeveelheden taken in één keer geladen moeten worden. Het is nog steeds mogelijk om op “Alle” taken te zoeken.

PerformanceVerbeteringNotes_2.png

 1. Verzuimmelding Overzicht

Het “Informatie”-tabblad in het verzuimmelding overzicht op debiteurniveau (Accountants) / hoogste niveau (Business) zorgde voor een trager systeem. Met deze update zal voortaan eerst het tabblad “Data” geladen worden. Indien gewenst kan daarna alsnog het “Informatie”-tabblad geopend worden:

PerformanceVerbeteringNotes_3.png

'In geval van nood' gegevens importeren

Met de update van gisteravond is het nu mogelijk om 'in geval van nood' gegevens te importeren, updaten en exporteren.

Numbees overal

Je hebt misschien al een paar Numbees gezien in Nmbrs, en in de afgelopen update hebben we ze op drie nieuwe plekken toegevoegd.

De Salary Numbee is toegevoegd aan het Nieuwe Medewerker mutatieformulier en 'Medewerker kopiëren' en de Wage Code Numbee is ook toegevoegd aan 'Medewerker kopiëren'.

Contactpersoon Types

Met de update van donderdag 11-10-2018 zal er nieuwe pagina gelanceerd worden met contactpersonen waarbij we het eigenaarschap van de omgeving veranderen. Dit betekent dat er vanaf volgende week twee eigenaren binnen Nmbrs gedefinieerd kunnen worden; de applicatiebeheerder en de wettelijke eigenaar.
Daarnaast zullen er nieuwe contacten toegevoegd kunnen worden:

• Functionaris Gegevensbescherming (DPO)
• Financieel contactpersoon
• Support contactpersoon
• Sales contactpersoon
• Technisch beheerder

Deze zeven contacttypes hebben toegang tot “Mijn Account”, waarbij voor elk van de genoemde types een persoon aangewezen kan worden en daaraan een login kan koppelen. Afhankelijk van het contacttype zal die persoon bepaalde rechten binnen het systeem hebben. Met de update van 11-10-2018 zal een artikel met meer informatie gepubliceerd worden.

Update 27-09-2018

Pensioenaanlevering naar Centric

Het is vanaf nu mogelijk om pensioenexportbestanden direct vanuit Nmbrs naar Centric te versturen. Bestaande pensioenexportinstellingen met aanlevering naar Syntrus Achmea worden automatisch omgezet naar Centric; handmatige aanpassingen zijn dus niet nodig.

Start -> Home

Vanaf nu heet Start geen start meer, maar Home. Deze aanpassing geldt voor het linkermenu, bedrijfsniveau en medewerkerniveau.

Nieuwe "Document Sjablonen"

Met deze update lanceren wij de nieuwe "Document Sjablonen". Het was reeds mogelijk om sjablonen te maken in Nmbrs, maar we hebben besloten dat het gebruiksvriendelijker is om deze sjablonen te maken in Microsoft Word. Met deze sjablonen kan je standaard documenten maken, zoals contracten, je voegt hierbij Nmbrs® variabelen in via de Word add-on.
- Sla het document op als .docx bestand
- Upload het bestand naar Nmbrs®
- Download het bestand vanuit Nmbrs® met alle medewerker variabelen ingevuld.

Lees dit artikel voor meer informatie en hoe je dit kan gaan gebruiken:
https://support.nmbrs.nl/hc/nl/articles/360002992352

Let op! Per 01-01-2019 vervallen de oude debiteur en medewerker sjablonen, zorg dat je vóór het einde van het jaar jouw oude sjablonen hebt omgezet naar de Word sjablonen. (Dit zijn de oude sjablonen: https://support.nmbrs.nl/hc/nl/articles/204055586-Sjablonen-maken)

Nieuw medewerker menu nu beschikbaar voor alle accountantlogins

Het nieuwe medewerker menu is vanaf vandaag beschikbaar voor alle accountantlogins. Eerder was het nieuwe menu alleen beschikbaar voor accountantlogins gebaseerd op het template 'Administrator met debiteurenbeheer'. Het menu kan ingeschakeld worden via de Template Users --> *Tabs*: Medewerkers

Klik hier voor meer informatie over het nieuwe medewerker menu https://support.nmbrs.nl/hc/nl/articles/360002849512-Tabblad-Medewerkers-Verschillende-medewerker-types

 

Update 06-09-2018

Nieuwe login-pagina

Met deze update hebben we een nieuwe login-pagina gelanceerd. Hiermee hebben we een nieuwe gebruiksvriendelijkere lay-out geïmplementeerd. Het grote logo wordt nu ook automatisch aangepast zodat deze precies in de header past.

Auto van de zaak

Met deze update is er een veelgevraagd nieuw rapport toegevoegd op accountantsniveau. In dit overzicht worden alle auto’s van de zaak op een rijtje gezet. Hierbij is het mogelijk om te filteren op het jaartal.

Zvw code "I" toegevoegd

Code "I" is toegevoegd aan de instellingen voor de Zvw (Zorgverzekeringswet) in het dashlet Medewerker SVW instellingen. Deze code betekent:
"Niet verzekeringsplichtig omdat persoon niet verzekerd is voor de Wlz; maar wel pseudobijdrage verschuldigd is, omdat in het woonland recht bestaat op zorg ten laste van Nederland (artikel 69 Zvw)".

Bron: https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/codes_aangifte_loonheffingen_2018_lh9981z82ke.pdf

Medewerkers in-actief

Vorige week is onze nieuwe medewerker menu live gebracht. Met de update van vanavond zullen wij alle medewerkers welke langer dan één maand uit dienst zijn, wijzigen naar de status in-actief.

 

Update 30-08-2018

Nieuw Medewerker Menu

In deze update hebben wij het nieuwe Medewerker Menu live gebracht. Met deze functionaliteit kan je in één overzicht alle medewerkers welke betrokken zijn binnen een organisatie tonen. Er zijn meerdere types beschikbaar gesteld om alle betrokken medewerkers een digitaal dossier te bieden. Wanneer een medewerker is aangemaakt, is het mogelijk om het type medewerker aan te passen.

Zo kan je bijvoorbeeld een sollicitant opnemen in het systeem en deze later in het proces over zetten naar het type medewerker, waarbij het gehele digitale dossier behouden blijft. Voor managerlogins is het Explorer Menu aan de linkerkant vervangen door het nieuwe medewerker menu. Klik hier voor meer informatie.

Preview Loonstaat & Verzamelloonstaat

In de preview van de salarisdocumenten Verzamelloonstaat en Verzamelloonstaat cumulatief worden vanaf nu alleen de eerste 10 medewerkers getoond. Wanneer de documenten gedownload worden naar PDF of Excel, worden natuurlijk nog wel alle medewerkers getoond. Deze wijziging is doorgevoerd ten behoeve van de laadsnelheid van de documenten.

Update 20-08-2018

Nieuwe API calls

_Company Service: SalaryDocuments_GetSEPA_
Met deze call is het mogelijk de SEPA, die te vinden is in de salarisdocumenten, op te halen bij een bedrijf.

_Company Service: Company_Insert_
Het is nu ook mogelijk een nieuw bedrijf in te voeren via de API.

Update 12-07-2018

Een slimmere Numbee

De Numbee die suggesties geeft voor welke vaste looncomponenten van toepassing zijn (beschikbaar in de nieuwe medewerker wizard en de pop-up 'Bewerken Looncomponenten) is met de update van vandaag slimmer geworden. Niet alleen het looncomponent word voorgesteld, maar ook een suggestie voor de waarde wordt nu gegeven.  

Update 05-07-2018

Kolommen 'in dienst' en 'uit dienst' toegevoegd aan overzicht 'medewerker uren & salaris'

In het overzicht 'medewerker uren & salaris (nieuw)' zijn twee kolommen toegevoegd. In deze kolommen is te zien op welke dag een werknemer in dienst is gekomen en wanneer hij/zij uit dienst gaat.

Two Factor Authentication activatie pagina

De Two Factor Authentication activatie pagina werd enkel in de Nederlandse taal getoond. De applicatie kijkt nu naar de ingestelde taal bij de login en toont vervolgens de activatiepagina in het Engels of Zweeds.

Medewerkers filter voor klant en manger logins

Wanneer een gebruiker is ingelogd met een klant of manager login, was het enkel mogelijk om medewerkers te filteren op in/uitdienst en het rooster. Na vanavond kunnen deze logins weer filteren op verschillende velden.

Klant logins kunnen filteren op:

 • Afdeling
 • Kostenplaats
 • Manager
 • Contract type
 • Functie
 • Indienst/uitdienst
 • Rooster

Manager logins kunnen filteren op:

 • Afdelingen
 • Functies
 • Rooster
 • In/uitdienst

Update 28-06-2018

Loonkostenvoordeel toegevoegd aan rapporten Medewerker SVW instellingen

We hebben de term Premiekorting in het dashlet Medewerker SVW instellingen gewijzigd in Loonkostenvoordeel. Tevens wordt Loonkostenvoordeel nu getoond in de rapporten "Medewerker SVW instellingen (Nieuw)" op Master- en debiteuniveau.

Nieuwe API call

We hebben een nieuwe API call beschikbaar gesteld, waarmee van het huidige adres ook het adrestype terug wordt opgehaald.

 • Address_GetCurrentWithAddressType

Update 21-06-2018

Verbeterde run-controlemeldingen

Wij hebben enige aanpassingen aan de run-controlemeldingen gedaan:

 1. De melding "Als een werknemer soort inkomen 18 heeft, selecteer dan aard arbeidsverhouding 18" wordt niet meer getoond indien alleen de aard arbeidsverhouding 18 is, aangezien deze wel met andere inkomenssoorten mag worden gecombineerd.
 2. De melding "Als er geen uitdienst datum is ingevoerd en de UFO premie aanstaat, dan moet ook de WW worden geactiveerd." is toegevoegd.
 3. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd wordt nu altijd een waarschuwing getoond om een nieuwe medewerker voor na de pensioenleeftijd aan te maken, ook als ZW, WW en/of WAO niet geactiveerd zijn.

Free Trial toont nu altijd de optimale pakketkeuze

Wanneer Free Trial gebruikers het pakket aanschaffen, wordt automatisch de meest voordelige pakketkeuze geselecteerd gebaseerd op het aantal werknemers ze willen verlonen.

Update 14-06-2018

Losse correctie mogelijk voor pensioenexports (behalve APG)

Vanaf nu is het mogelijk om, nadat alle pensioenexports voor een jaar zijn ingestuurd, alsnog een losse pensioencorrectie in te dienen. Dit is noodzakelijk, aangezien anders geen IKV-intrekking voor de laatste periode van het jaar kan worden gedaan. Dit geldt voor alle pensioenfondsen behalve APG.

Komma's mogelijk in de snelinvoer

Met deze update hebben we het mogelijk gemaakt om (naast punten) ook komma's in te voeren in de snelinvoer. Beide waardes worden vanaf nu geaccepteerd en verwerkt.

Update 04-06-2018

Nieuwe API calls

Met de update van vandaag hebben we vier nieuwe API calls gelanceerd:

 • (Employee Service) Children_GetAll Employeesbycompany, waarmee informatie over de kinderen van alle medewerkers in een bedrijf kan worden opgehaald.
 • (Employee Service) LeaseCar_GetAll Employeesbycompany, waarmee informatie over de lease auto's van alle medewerkers in een bedrijf kan worden opgehaald.
 • (EmployeeService) CostCenter_GetAllEmployeesByCompany, waarmee de kostenplaatsen die actief zijn voor alle medewerkers van een bedrijf kunnen worden opgehaald.
 • (Company Service) CostUnit_Insert, waarmee een nieuwe kostendrager kan worden toegevoegd bij een bedrijf.

Gemiddelde ORT uren berekening

Wij hebben het nu mogelijk gemaakt om de gemiddelde van de ORT uren te berekenen voor de afgelopen 3 & afgelopen 6 maanden. Nmbrs berekent gedurende de maanden dat een werknemer ORT uren werkt, wat de gemiddelde waarden van die uren is, zodat dit makkelijk in te voegen is op de loonstroken in de maanden dat de werknemer ziek is.

Update 24-05-2018

Nieuwe API calls

Met de update van vandaag hebben we twee nieuwe API calls, beiden EmployeeService calls, gelanceerd:

 • HourComponentFixed_Insert_With_End, waarmee er een vast urencomponent kan worden toegevoegd, mét einddatum.
 • Partner_GetAll_AllEmployeesByCompany, waarmee de partnerinformatie van alle medewerkers van een bedrijf kan worden opgehaald.

Zie voor meer informatie hierover dit artikel: Nmbrs® API update 24-05-2018.

Update 17-05-2018

Filter van periode voor het rapport looncomponenten per periode

Na het verzamelen van feedback hebben we besloten de filter van periode tot periode weer terug te brengen voor het rapport looncomponenten per periode. De filter zal beschikbaar zijn op master, debiteur en bedrijf niveau. Om ervoor te zorgen dat de performance van dit rapport goed blijft is het alleen mogelijk om binnen één jaar te filteren.

Downloaden van loonstroken werkgever

We hebben het proces voor het downloaden van de werkgever loonstroken verbeterd. De loonstroken worden op de achtergrond gegenereerd. Tijdens het genereren kan de pop-up gesloten worden en kan er gewerkt worden in de applicatie, het bestand kan dan later gedownload worden.

Snelheid openen looncodes bij Grootboekrekeningschema

Bij het openen van de tab 'Looncodes' bij een grootboekrekeningschema, nam het laden van alle looncodes veel tijd in beslag. Wij hebben hier een verbetering in doorgevoerd zodat deze pagina sneller wordt geladen.

Volgorde van de verjaardagen

Op bedrijfsniveau klopte de volgorde van de verjaardagen niet meer, alle verjaardagen die op korte termijn gaan plaatsvinden stonden door elkaar. Met deze update houden we weer een logische volgorde aan, de eerst volgende verjaardag staat bovenaan de lijst.

Update 03-05-2018

E-learning: Vakantiegeld uitbetalen met Nmbrs®

Het is weer mei, wat betekent dat het tijd is voor vakantiegeld! Dit jaar hebben we een e-learning ontwikkeld waarin we uitgebreid uitleggen hoe je vakantiegeld kunt uitbetalen met Nmbrs®. De module heet “vakantiegeld met Nmbrs®” en je vindt hem hier.

Update 05-04-2018

Nieuwe versie mobiele applicatie

Er is een nieuwe versie van onze mobiele applicatie beschikbaar, voor zowel Android als iOS. Voor meer informatie, zie dit artikel: Nieuwe versie mobiele applicatie

Let op! Het is belangrijk deze nieuwe versie te installeren en te weten dat vanaf heden door Nmbrs geen Apple Watch meer ondersteund wordt.

Het downloaden van de "loonstaat alle medewerkers"

Met deze update is het downloaden van de loonstaat alle medewerkers verbeterd. Vanaf nu zal de loonstaat alle medewerkers op dezelfde wijze worden gegenereerd als de loonstroken en de loonstaat. Er is een artikel geschreven over deze verbetering, deze kun je hier vinden: Het downloaden van de loonstaat

Drop-down zoekfunctie terug bij de loonstroken

De drop-down zoekfunctie is een tijdje weggeweest bij de loonstroken. Met deze update hebben we deze functie weer terug gezet, wat het zoeken naar een loonstrook vergemakkelijkt.

Update 22-03-2018

Twinfield integratie instellingen

Vanaf heden tonen wij bij het tabblad 'Administrations' van de Twinfield integratie instellingen, de gebruiker en de omgeving in het account. Op deze manier is het direct zichtbaar welk account het betreft wanneer er verschillende gebruikers in dezelfde omgeving zijn.

Nieuwe manier van downloaden loonstaat

Met deze update hebben wij de manier van downloaden van de loonstaat, in de salarisdocumenten, aangepast. Zoals eerder al de manier van downloaden van de loonstroken ook is veranderd, gaat het downloaden van de loonstaat vanaf nu op dezelfde manier. Wanneer het bestand veel data bevat, zal het niet in de omgeving getoond worden. Je kunt het bestand dan genereren, waarna het gedownload zal worden.

Twinfield integratie instellingen

Nmbrs gebruikers met een business omgeving kunnen nu ook een jaarwerk maken met behulp van je jaarwerk wizard.

Update 15-03-2018

Filter debiteur & debiteuren tag

Bij de medewerker rapporten op Masterniveau Accountant was de werking van de filters debiteur en debiteuren tag niet optimaal. Deze filters werkten weliswaar beiden apart, maar werkten niet goed samen. Dit kon resulteren in rapporten, waarin debiteuren naar voren kwamen die niet tot de geselecteerde tag behoorden. Met deze update hebben we de "samenwerking" tussen deze twee filters verbeterd, waardoor alleen getoond zal worden waarop gefilterd is.

Update 08-03-2018

Laadsnelheid snelinvoer

Bij het openen van een snelinvoer waar veel medewerkers getoond moesten worden, kon het laden van de snelinvoer enige tijd duren. We hebben nu een verbetering doorgevoerd in de snelinvoer, hierdoor is de laadtijd aanzienlijk afgenomen.

UPA AGH

Vanaf nu is het pensioen export formaat UPA AGH selecteerbaar. Bij welke branches dit gebruikt moet worden en hoe de pensioen export instellingen ingericht moeten worden, kun je hier teruglezen: https://support.nmbrs.nl/hc/nl/articles/360001297491-AGH-UPA.

Update 01-03-2018

Nieuwe versie mobile applicatie

Er is een nieuwe versie beschikbaar van de mobiele applicatie (iOS 2.2.11 en Android 2.2.7). We hebben het inloggen in de mobiele applicatie verbeterd, zodat de gebruikers begrijpen wat ze moeten invullen bij het domein. Ook hebben we het probleem dat het notificatie icoon blijft  staan opgelost. Daarnaast hebben we ook het probleem opgelost dat de gebruiker wordt uitgelogd na een (mobiele) update.

Verbeteringen rapporten looncomponenten met veel data

Met deze update hebben we verbeteringen doorgevoerd, die betrekking hebben op het genereren- en downloaden van een aantal rapporten looncomponenten op zowel master niveau accountant en bedrijf niveau. Het rapport zal in het vervolg niet meer eerst getoond worden in de omgeving, maar gegenereerd worden op de achtergrond, waarna het automatisch wordt gedownload naar Excel. Meer informatie over deze verbeteringen en hoe dit vanaf nu werkt, kun je lezen in dit artikel.

Update 22-02-2018

Verbeteringen bij het downloaden van alle loonstroken 

We hebben een verbetering gemaakt in het interface voor het downloaden van alle loonstroken van een bedrijf. Ook hebben wij het framework wat de loonstroken genereert verbeterd. Voor meer informatie, zie dit artikel.

Nieuwe SingleSignOn (SSO) button op de login pagina 

Wanneer SingleSingOn (SSO) is geactiveerd binnen een omgeving, wordt er vanaf heden een specifieke SSO button getoond. Hiermee kan direct worden ingelogd via de SSO mogelijkheid. Daarnaast hebben wij de reeds bestaande Google en Yahoo buttons een nieuwe look & feel gegeven.

Verbeteringen in het Dashboard Verlof

In het dashboard verlof onder de HR documenten wordt interessante informatie getoond over verlofstanden van medewerkers en de verandering van de verlofsaldi over tijd.

Er bleken hier en daar inconsistenties in dit rapport te zitten en hebben de volgende aanpassingen gedaan:

 1. Verlof opname dit jaar
  In het rapport werden twee verschillende waardes getoond waarvan je verwacht dat deze hetzelfde zouden zijn:
  Dashboard_Verlof_1.png
  We hebben deze waardes gelijk getrokken om onduidelijkheid te voorkomen. De totale opname van het gehele jaar wordt getoond bij deze velden.

 2. Top hoogste en laagste saldo's

De waardes in het dashboard verlof toonden de stand van het verlofsaldo in de betreffende periode. Dit zorgde voor veel verwarring aangezien het saldo uit het dashboard niet overeen kwam met het saldo uit het verlofdashlet van de medewerker.

 1. Dashboard_Verlof_2.png

Met deze update hebben we deze saldi gelijk getrokken. Het saldo in het rapport komt dus overeen met wat in het verlofdashlet van de medewerker staat.

API calls voor het CAO model

Met deze update hebben we API calls gerealiseerd die het mogelijk maken om het CAO model op medewerker niveau aan te passen. Voor meer informatie, zie de API update notes. 

Pensioen export voor Houtverwerkende Industrie branche

Voor branche 51 Houtverwerkende Industrie branche is er een nieuw pensioen export instelling, genaamd AZL Amsterdam. Dit is te vinden in dashlet Pensioen exportinstellingen, hiermee kunnen pensioen aangiftes verstuurd worden per 01-2018. 

 

Update 19-02-2018

Batch booking in SEPA voor loonaangifte

Voor het SEPA bestand van de salarisdocumenten, kan er worden gekozen om het bestand als 'Batch Booking'  te markeren. Dit houdt in dat op het bankafschrift het totaal bedrag (meestal) als één betaling wordt gezien. Vanaf heden heeft deze instelling geen invloed meer op het SEPA bestand voor de loonaangifte en kan dit SEPA bestand (voor de loonaangifte) niet meer als batch booking worden gemarkeerd. Door deze aanpassing zal de periode en het betalingskenmerk worden getoond bij de betaling van de loonaangifte.

Waarschuwing voordat je op het hoogste niveau een wijziging doet in de Workflow Instellingen

Wanneer je een default Workflow instelling aanpast op Masterniveau, kan dat grote gevolgen hebben. Daarom hebben we nu een waarschuwing gemaakt voordat je een aanpassing doet, zodat er niet iets per ongeluk aangepast kan worden.

 

Update 08-02-2018

E-learning

Met trots presenteren wij ons nieuwe e-learning programma. We zijn van plan om een groot aantal verschillende cursussen aan te bieden, waarvan de eerste nu voor iedereen beschikbaar is. In deze cursus nemen we alle basis functionaliteiten die een, in onze mening, salarisadministrateur moet weten.

De content van de cursus bestaat uit tekst, video, interactieve opdrachten, quizzen en nog veel meer leuks.

Je kunt de cursus benaderen via https://www.nmbrs.com/nl/training door op de e-learning knop te klikken. Oplettende klanten hebben waarschijnlijk ook al de e-learning knop op de kennisbank ontdekt, waarmee individuele onderwerpen van de cursus beschikbaar zijn.

Mocht je iets kwijt willen over de training aarzel dan vooral niet om ons te mailen via training@nmbrs.nl

 

Jaaropgave ophalen via de API

Vanaf nu is het mogelijk om de jaaropgave via een API call op te halen uit Nmbrs. Voor meer informatie, zie deze pagina.
 
 

VCR Methode in combinatie met de 30% regeling

Met deze update is het mogelijk gemaakt om ook voor de 30% regeling de VCR methode te gebruiken. Deze functionaliteit is mogelijk wanneer er gebruik wordt gemaakt van methode 1 (Bruto inhouding / Netto vergoeding). Als je hier gebruik van wilt maken kan je dit aanzetten in het dashlet medewerker loonheffing instellingen. Zie onderstaande:
 
 
 

Documenten toevoegen als medewerker

Vanaf nu is het mogelijk om als medewerker documenten toe te voegen via de medewerker login. Voorheen ontstond er een fout wanneer dit geprobeerd werd, met deze update hebben we dit weer mogelijk gemaakt en blijft dit document voor de medewerker inzichtelijk na het uploaden.
Een medewerker kan bij 'Persoonlijke gegevens' op 'Meer...' klikken en kan vervolgens op het paperclipje drukken om een document toe te voegen:
Documenten_5.png
 
Na op het paperclipje geklikt te hebben, wordt de volgende pop-up geopend:
Documenten_3.png
 
Na het opslaan zal het bestand voor de medewerker zichtbaar zijn in het dashlet 'Documenten'. Ook zal het document terug te vinden zijn onder 'Documenten Medewerker' op medewerkerniveau.
 
 

Document omschrijving en nummer

Aan medewerkers kunnen documenten getoond worden in hun medewerkerlogin. Voorheen werd in het overzicht alleen de bestandsnaam weergegeven. Om meer onderscheid te kunnen geven tussen de verschillende documenten hebben we de "Omschrijving" en "Document Nummer" toegevoegd aan dit dashlet.
Nieuwe weergave in de medewerker login:
Documenten_1.png
 
Ook als je met een hogere login naar het medewerkerniveau gaat, is het dashlet aangevuld met de "Omschrijving" en "Document Nummer", dit dashlet vind je terug onder de tabbladen 'Start' en 'Algemeen'.

 

Aanpassing weergave bij goedkeuring van de snelinvoer (via mutatieformulieren)

Voorheen werden alle in dienst medewerkers getoond bij het goedkeuren van een snelinvoer in de mutatieformulieren. Vanaf heden zullen alleen medewerkers getoond worden waarbij data is ingevoerd. Dit kunnen zowel in dienst als uit dienst medewerkers zijn, afhankelijk van de filters die gebruikt zijn bij het indienen van de snelinvoer.
Wanneer geen gegevens zijn ingevoerd voor een bepaalde medewerker bij het indienen van de snelinvoer dan zullen deze medewerkers niet getoond worden bij het goedkeuren van het formulier.

 

Update 01-02-2018

Nmbrs® Export is verbeterd

De afgelopen tijd hebben we hard gewerkt aan het verbeteren van de export. De export is stabieler en aanzienlijk sneller geworden. Voor bedrijven met 50+ werknemers is een export tussen de 30 en 40 keer sneller geworden! 

 
Andere verbeteringen:
 • Exports worden op de achtergrond gedraaid zodat je gewoon door kunt werken tijdens het generen
 • Exports worden 7 dagen bewaard op de detailpagina maar kunnen in de tussentijd ook verwijderd worden.
 • Exports worden op de workerservers gedraaid, wat de snelheid van de gehele Nmbrs® applicatie ten goede komt.
Let op: omdat de export op de achtergrond draait, dien je wel de pagina te verversen (F5 of cmd + r) om te zien of de export klaar is.
.

Nieuwe rapporten op bedrijf niveau

Met deze update heeft Nmbrs® rapporten omgezet naar het nieuwe rapport framework. Daarmee hebben wij ook nieuwe rapport rapporten gerealiseerd. De volgende rapporten zijn overgezet naar het nieuwe framework:

Categorie: Medewerker Payroll

 • Looncomponenten per run (nieuw)
 • Looncomponenten per run/periode (nieuw)

Categorie: Bedrijf 

 • Looncomponenten per Periode (nieuw)
 • Looncomponenten per run (nieuw)
 • Looncomponenten per run/periode (nieuw)

De nieuwe rapporten in de categorie Medewerker Payroll zijn specifiek voor medewerkers en vervangen de download per medewerker functionaliteit van het oude rapport.

Snelheid bij het openen van grootboekrekeningschema's

Bij grotere omgevingen nam het laden van grootboekschema's vaak veel tijd in beslag. Hierdoor was het een tijdrovende klus om looncodes te koppelen of te wijzigen bij grootboekregels. Wij hebben hier een verbetering in doorgevoerd, zodat het laden van deze functionaliteit een stuk sneller gaat.

Aanmaken van een groot aantal medewerkerlogins

Bij het aanmaken van een groot aantal medewerkerlogins, hebben wij de volgende verbeteringen doorgevoerd:

  • Via de bulk activatie mogelijkheid, zal er geen error meer worden getoond bij het aanmaken van grote hoeveelheden logins.
  • Wanneer er veel medewerkers aanwezig zijn, wordt de medewerkerlogin pagina in één keer geladen.
  • Bij het selecteren van veel medewerkers via de bulk functionaliteit, worden de gewenste medewerkers in één keer geselecteerd en loopt de pagina niet meer vast.

Nieuwe API call

Met deze update hebben wij een API call gerealiseerd om de manager gegevens op te halen van een medewerker. Voor meer informatie zie Manager_Get en Manager_GetCurrent.

 

Update 04-01-2018

Jaaropgave in de mobiele applicatie

De jaaropgave is vanaf nu beschikbaar in de nieuwe versie van de mobiele applicatie, iOS versie 2.2.8 en Android versie 2.2.6. Voor meer informatie over deze nieuwe functionaliteit, zie dit artikel.

Nieuwe rapporten op bedrijf niveau

Met deze update heeft Nmbrs® rapporten omgezet naar het nieuwe rapport framework. Daarmee hebben wij ook nieuwe rapport rapporten gerealiseerd. De volgende rapporten zijn overgezet naar het nieuwe framework:

Categorie: Medewerker Payroll

   • Looncomponenten per run (nieuw)
   • Looncomponenten per run/periode (nieuw)

Categorie: Bedrijf 

   • Looncomponenten per Periode (nieuw)
   • Looncomponenten per run (nieuw)
   • Looncomponenten per run/periode (nieuw)

De  nieuwe rapporten in de categorie Medewerker Payroll zijn specifiek voor medewerkers en vervangen de download per medewerker functionaliteit van het oude rapport.

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk