Belangrijke mededeling voor branche 220| Apothekersmedewerker Branche

Voor branche 220| Apothekersmedewerker Branche zal er vandaag(23-3) om 14:00 een brancheregeling vervangen worden. Het betreft: brancheregeling nummer 2 Ouderdomspensioen incl. Nabestaandenpensioen. De brancheregeling zal vervangen worden door een nieuwe brancheregeling die exact dezelfde berekeningen en instellingen heeft. 

screenshot-admin.nmbrs.nl-2017-03-23-11-26-01.png

Waarom wordt dit vervangen?
Op dit moment proberen we uit te zoeken waarom het parttime percentage voor alleen brancheregeling 2 andere waardes toont dan wij verwachten. Het parttimepercentage fluctueert over de periodes, dit zou niet moeten gebeuren. In verband met urgente projecten is er minder tijd om dit achter de schermen op te lossen, om deze reden willen we een extra regeling dat exact hetzelfde is als regeling 2. 

Wat gaat er precies gebeuren?
Vanmiddag om 14:00 wordt de nieuwe brancheregeling (exact hetzelfde als regeling 2) aangemaakt en zal de 'oude' regeling op standaard niet actief gezet worden, daarnaast zal de naam van de 'oude' regeling veranderen van 'Ouderdomspensioen incl. Nabestaandenpensioen' naar 'Ouderdomspensioen incl. Nabestaandenpensioen (niet gebruiken)'. 

Welke acties moeten de klanten uitvoeren?
klanten zullen brancheregeling 2 met de naam 'Ouderdomspensioen incl. Nabestaandenpensioen (niet gebruiken)' op bedrijfsniveau uit moeten zetten en regeling '3|Ouderdomspensioen incl. Nabestandenpensioen' aan zetten. Let op: in-activeer de 'oude' regeling en activeer de nieuwe regeling in periode 1 en voer vervolgens een TWK uit.

Communicatie
Klanten die gebruik maken van branche 220 in combinatie met looncode 6264 (looncode voor 'oude' regeling) ontvangen een bericht met een lijst van bedrijven en medewerkers waarover dit gaat. Daarnaast zullen we ook een systeem bericht er uitsturen dat naar dit artikel verwijst. 

 

Status 23-3-2017: Voor 14:00 zal de brancheregeling op inactief op regeling 7 staan, na 14:00 zal dit op plek 3 staan en zal SRMA-Premie op plek 4 komen, SBA-premie op plek 5 en Compensatie Levensloop op plek 6. 

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk