Wijzigingen aanbrengen in het grootboekrekeningschema

Wanneer er wijzigingen worden aangebracht in een grootboekrekeningschema wat reeds in gebruik is genomen, of er wordt een ander schema gekozen in een eerdere periode op bedrijfsniveau, heeft dit gevolgen voor de journaalposten. Om de doorgevoerde wijzigingen te tonen in de journaalposten, dienen deze opnieuw berekend te worden.

Om bovengenoemde reden worden journaalposten als inconsistent gemarkeerd wanneer er een wijziging wordt doorgevoerd in een grootboekrekeningschema. Het markeren als inconsistent heeft als gevolg dat de journaalposten herberekend zullen worden wanneer deze worden geopend binnen de salarisdocumenten of wanneer er een run wordt uitgevoerd.

Enkel journaalposten voor het huidige jaar worden gemarkeerd als inconsistent. Voorbeeld:

  • Wanneer het grootboekrekeningschema in 2018 wordt aangepast, heeft dit geen effect op de journaalposten over 2017. Enkel de journaalposten over 2018 worden gemarkeerd als inconsistent.

Tip! Wanneer er veel wijzigingen worden aangebracht in een grootboekschema voor het nieuwe jaar, is het verstandig om het bestaande grootboekschema te kopiëren en de aanpassingen in het nieuw gekopieerde schema door te voeren. Dit schema kan vervolgens in het nieuwe jaar toegepast worden bij het bedrijf. Zo voorkom je dat wanneer er een correctie over het voorgaande jaar wordt gedaan, de journaalposten op de nieuwe instellingen worden berekend.

Bij de volgende wijzigingen worden de journaalposten als inconsistent gemarkeerd:

  1. Het wijzigen van de grootboekrekeningnummers gekoppeld aan looncodes:

  2. Het aanpassen van regels binnen het grootboekrekeningschema:

  3. Het gekoppelde grootboekrekeningschema wijzigen op bedrijfsniveau in een eerdere periode:

 

Rood gemarkeerde journaalposten

Wanneer de journaalposten als inconsistent zijn gemarkeerd, worden deze rood getoond in de salarisdocumenten. Wanneer de journaalposten worden geopend of wanneer een volgende run wordt gedaan, zullen de journaalposten worden herberekend met de aangepaste waardes en getoond worden.

Lees hier meer informatie over hoe journaalposten, die rood gemarkeerd zijn, problemen kunnen veroorzaken voor de automatisch workflow:

 

Verzending naar boekhoudpakket via integratie

Wanneer de journaalposten als inconsistent zijn gemarkeerd, zullen deze eerst gegenereerd moeten worden voordat ze verzonden kunnen worden naar het boekhoudpakket. Het genereren kan gedaan worden door het openen van de journaalposten of het doen van de volgende run.

 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk