Wijzigingen aanbrengen in het grootboekrekeningschema

Wanneer er wijzigingen worden aangebracht in een grootboekrekeningschema wat reeds in gebruik is genomen, of er wordt een ander schema gekozen in een eerdere periode op bedrijfsniveau, heeft dit gevolgen voor de journaalposten. Om de doorgevoerde wijzigingen te tonen in de journaalposten, dienen deze opnieuw berekend te worden.

Om bovengenoemde reden worden journaalposten als inconsistent gemarkeerd wanneer er een wijziging wordt doorgevoerd in een grootboekrekeningschema. Het markeren als inconsistent heeft als gevolg dat de journaalposten herberekend zullen worden wanneer deze worden geopend binnen de salarisdocumenten of wanneer er een run wordt uitgevoerd.

Bij de volgende wijzigingen worden de journaalposten als inconsistent gemarkeerd:

  1. Het wijzigen van de grootboekrekeningnummers gekoppeld aan looncodes:

  2. Het aanpassen van regels binnen het grootboekrekeningschema:

  3. Het gekoppelde grootboekrekeningschema wijzigen op bedrijfsniveau in een eerdere periode:

 

Rood gemarkeerde journaalposten

Wanneer de journaalposten als inconsistent zijn gemarkeerd, worden deze rood getoond in de salarisdocumenten. Wanneer de journaalposten worden geopend of wanneer een volgende run wordt gedaan, zullen de journaalposten worden herberekend met de aangepaste waardes en getoond worden.

 

Verzending naar boekhoudpakket via integratie

Wanneer de journaalposten als inconsistent zijn gemarkeerd, zullen deze eerst gegenereerd moeten worden voordat ze verzonden kunnen worden naar het boekhoudpakket. Het genereren kan gedaan worden door het openen van de journaalposten of het doen van de volgende run.

 

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk