Loonaangifte wordt niet automatisch aangemaakt en verzonden via de workflow

Wanneer de loonaangifte niet automatisch wordt aangemaakt en verzonden via de workflow, terwijl dit wel zo is ingesteld, kan dit een aantal redenen hebben. Hieronder beschrijven wij de meest voorkomende oorzaken.

  1. De workflow heeft reeds acties uitgevoerd in dezelfde periode
  2. Workflow actie is niet uitgevoerd volgens de workflow instellingen

1. De workflow heeft reeds acties uitgevoerd in dezelfde periode

Oorzaak
De workflowacties worden per periode uitgevoerd. Wanneer de workflow reeds acties heeft uitgevoerd in een periode, zal de workflow niet nogmaals automatische acties uitvoeren in dezelfde periode. Een loonaangifte welke in een periode eerder via de automatische workflow zijn aangemaakt en verzonden, zullen niet nogmaals automatisch worden aangemaakt en verzonden.
 
Voorbeeld 1 Pre-run - Normale run:
Voor periode 1 is eerst een pre-run gedaan. Voor deze pre-run zijn alle workflowacties automatisch uitgevoerd volgens de workflow instellingen. De workflow heeft loonaangifte proberen aan te maken en te verzenden, doordat het een pre-run betreft kan deze loonaangifte niet aangemaakt worden.
Vervolgens wordt de normale run gestart in dezelfde periode. Voor de normale run zullen de workflowacties niet automatisch worden uitgevoerd. Dit komt omdat er in deze periode reeds automatische workflowacties zijn uitgevoerd bij het doen van de pre-run. De loonaangifte zal voor de normale run niet automatisch worden aangemaakt en verzonden.
 
Voorbeeld 2 Normale run - TWK correctie:
Voor periode 1 is een normale run gedaan. Voor deze run zijn alle workflowacties automatisch uitgevoerd volgens de workflow instellingen. De loonaangifte is hierdoor automatisch aangemaakt en verzonden. Vervolgens wordt er voor dezelfde periode een TWK correctie gedaan. Voor deze TWK correctie zullen de workflowacties niet automatisch worden uitgevoerd. Dit komt omdat er in deze periode reeds automatische workflowacties zijn uitgevoerd bij het doen van de normale run. De loonaangifte zal voor de TWK correctie niet automatisch worden aangemaakt en verzonden.
 
Achterhalen
Controleer of er eerder automatische workflow acties voor de betreffende periode zijn uitgevoerd. Wanneer er eerder een loonaangifte automatisch is aangemaakt en verzonden voor de betreffende periode, dan zal deze niet nogmaals voor dezelfde periode via de automatische workflow worden aangemaakt en verzonden.
 
Oplossing
De loonaangifte kan handmatig via de Loonopdracht --> Loonaangifte worden aangemaakt en verzonden. Meer informatie over de loonaangifte is opgenomen in dit artikel: 
 
 
 
 

Opmerkingen