Introductie Onderwijs branche (beperkt ondersteund)

In dit artikel vind je welke brancheregelingen en welke CAO's worden ondersteund binnen de onderwijs (ABP) branche. Ook lees je hoe deze brancheregeling wordt berekend in Nmbrs, hoe deze moet worden ingericht en hoe de pensioenexport wordt gedaan. Voor zover bij ons bekend zijn er 3 cao’s voor het onderwijs:

  • Voortgezet onderwijs
  • Primair onderwijs
  • Hoger beroepsonderwijs

All deze cao’s hebben het pensioen ondergebracht bij het ABP. Voor het ABP kan een pensioen export aangemaakt worden.

 

Voortgezet onderwijs
Deze cao kent een werktijdfactor die afgerond wordt op 4 cijfers achter de komma, NMBRS kent deeltijdfactoren die op 2 cijfers achter de komma worden afgerond.
Primair onderwijs
Deze cao kent een werktijdfactor die afgerond wordt op 4 cijfers achter de komma, NMBRS kent deeltijdfactoren die op 2 cijfers achter de komma worden afgerond.
Hoger beroepsonderwijs
Deze cao kent min-max schalen welke niet goed in NMBRS verwerkt kunnen worden.

Wij hebben op dit moment geen onderbouwing in de genoemde cao's kunnen terugvinden maar hebben geruchten gehoord dat er dubbele dienstverbanden aanwezig zijn en dat bij vervanging bijzondere toeslagen of andere salarissen betaald worden.

Voor de rest kunnen wij geen bijzonderheden vinden maar wij hebben niet veel ervaring met onderwijs en kunnen er zaken zijn die NMBRS minder geschikt maken voor het onderwijs.

Aanwezige brancheregelingen

Hier de brancheregelingen zoals terug te vinden in Nmbrs.

  • 230 ABP (Hoger Beroepsonderwijs)
  • 216 ABP (Overheid provincies gemeenten en waterschappen)
  • 232 ABP (Overig)
  • 231 ABP (Voortgezet Onderwijs)
  • 244 ABP (Afval en Milieubedrijven
  • 235 ABP (Wetenschappelijk Onderwijs)

Berekening brancheregeling

De Pensioen (ABP) regeling wordt als voorbeeld gebruikt voor de branche berekenmethode.
De brancheregeling is een jaarregeling. De pensioenpremie wordt berekend op basis van de eerste periode. Als eerste periode wordt gezien de eerste periode van het kalenderjaar (januari) of de eerste periode waarin de werknemer in dienst treedt. Er is voor de berekening een maximum grondslag en franchise van toepassing.

Inrichting

Kijk hieronder hoe je een branche moet selecteren.

Pensioenexport

Het pensioen kun je aanleveren bij ABP, hoe je de pensioenexport kan instellen en correcties kan verwerken vind je via onderstaande link:

 

 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk