Onderwijs (beperkt ondersteund)

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor de Onderwijsbranche (ABP). Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregelingen in Nmbrs® worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

  

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • 1494 | Primair Onderwijs
 • 1188 | Voortgezet Onderwijs
 • 625 | Hoger Beroepsonderwijs
 • 1536 | Nederlandse Universiteiten

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs®:

 • 0231 | ABP (Voortgezet Onderwijs)
 • 0230 | ABP (Hoger Beroepsonderwijs)
 • 0235 | ABP (Wetenschappelijk Onderwijs)
 • 0232 | ABP (Overig)

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs®:

 • n.v.t.

In Nmbrs® worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.

  

Pensioenexport

Vanuit Nmbrs® kan het pensioen worden aangeleverd via APG ABP.

  

↓ Berekening

De regeling ABP OP/NP (1) dient als voorbeeld van de rekenmethode voor deze branche.
Deze pensioenregeling is een jaarregeling. De pensioenpremie wordt berekend op basis van de eerste periode. Dit kan zijn:

 • de eerste periode van het kalenderjaar (januari); of
 • de eerste periode waarin de werknemer in dienst treedt.

Bij de berekening zijn een franchise en een maximum grondslag van toepassing. De berekening en een rekenvoorbeeld staan hieronder.

Let op: 

 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden. 

Rekenmethode:

 1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A): (fulltime salaris) of (parttime salaris/parttime percentage) of (uurloon * gemiddelde bedrijfsuren))
 2. Jaargrondslag (B): (A * aantal perioden jaar).
 3. Vakantiegeld (C): B * 8%
 4. Eindejaaruitkering (D): B * 5% (met een minimum van € 150,-).
 5. Jaargrondslag (E): B + C + D
 6. Maximum Jaargrondslag E mag niet groter zijn dan jaarmaximum
 7. Jaar Pensioengrondslag (F): E - JaarFranchise
 8. Parttime percentage (G):
  - Bij uurloner of extra uren parttimer = werkelijke branche uren / werkelijke bedrijfsuren
  - Bij fulltime of parttimer zonder extra uren = gemiddelde uren / gemiddelde bedrijfsuren
 9. Pensioengrondslag: (F / aantal periode jaar) * G

Rekenvoorbeeld:
Voor het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer en de volgende componenten:

 • Salaris eerste periode = 2000
 • Jaarmaximum = 100000
 • Jaarfranchise = 12650
 • Parttime percentage = 100%
Stap Berekening   Uitkomst
1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A):          2000
2. Jaargrondslag (B): 2000 * 12 =     24000
3. Vakantiegeld (C) 24000 * 0,08 = 1920
4. Eindejaaruitkering (D) 24000 * 0,05 = 1200
5. Jaargrondslag (E) 24000 + 1920 + 1200  = 27120
6. Jaargrondslag (B): 27120 < 100000 = 27120
7. Jaar Pensioengrondslag (F: 27120 -  12650 = 14470
8. Parttime percentage (G):     100%
9. Pensioengrondslag: (14470 / 12) * 1      = 1205,83

Grondslag:
In de grondslag voor de berekening telt een aantal loon- en urencodes mee, zoals salaris en persoonlijke toeslag. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen zijn te vinden bij de Systeempensioenregelingen op tabblad Instellingen (Masterniveau).

Let op:

 • Wanneer de berekening op basis van de eerste periode wordt gemaakt en een werknemer halverwege de maand in- of uitdienst treedt, wordt de premie pro-rata berekend. Vanaf de periode na de indiensttreding wordt wel de volledige pensioenpremie ingehouden.
 • De regeling berekent de jaargrondslag standaard inclusief vakantiegeld en eindejaaruitkering . Dit is niet afhankelijk van ingestelde reserveringen in Nmbrs®.
 • De CAO's voor Primair en Voortgezet Onderwijs hanteren een werktijdfactor die afgerond wordt op 4 cijfers achter de komma. In Nmbrs worden deeltijdfactoren echter op 2 cijfers achter de komma afgerond.

 

 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk