Naam medewerker wordt niet goed meegestuurd in een signaal

Als er geen voornaam van de medewerker is ingevuld, dan wordt alleen de achternaam meegestuurd in een signaal. Indien dit niet gewenst is dient er een voornaam ingevuld te worden.  

  1. Aanpassen naam medewerker

 

1. Aanpassen naam medewerker

Oorzaak
Als er geen voornaam van de medewerker is ingevuld, dan wordt alleen de achternaam meegestuurd in een signaal. Dit betekent dat in de aanhef van een email de achternaam wordt vermeld in plaats van de voornaam. Dit komt door email tokens die beschikbaar zijn.Bekijk voor meer informatie over email tokens het volgende kennisbank artikel:

Achterhalen
Je kunt dit achterhalen door de verzenden signalen te bekijken. Bekijk voor meer informatie over het bekeken van de verzonden signalen het volgende kennisbank artikel:

Oplossing
Voeg indien gewenst de voornaam van de medewerker toe om de aanhef meer te personaliseren. Voor meer informatie over het personaliseren van een email, zie:

Opmerkingen