Update NL 04-05-2017

Op donderdag 4 mei hebben wij onze wekelijkse update uitgevoerd. Met deze update hebben wij drie bekende problemen verholpen en relevante bugs opgelost.

Bekende problemen

[Journaalposten Export] Journaalposten markeren als verzonden
Wanneer er in de journaalposten export een lege journaalpost aanwezig was welke niet naar het boekhoudprogramma kon worden gezonden, was het niet mogelijk om de opvolgende journaalposten naar het boekhoudpakket te verzenden. Wij hebben hier een aanpassing voor gedaan waardoor opvolgende journaalposten vanaf heden wel verzonden kunnen worden wanneer er een eerdere journaalpost zonder inhoud aanwezig is.
 
Klik hier voor de link naar het bekende probleem.
 
[Mutatieformulieren] Nieuwe medewerker toevoegen via mutatieformulier
Wanneer een klantlogin een mutatieformulier 'nieuwe medewerker' aanmaakte en verzond ter goedkeuring aan de accountant, werd er een foutmelding getoond bij het doorvoeren. De medewerker werd na het goedkeuren wel aangemaakt, maar het formulier bleef op 'in afwachting' staan. Na de update van vanavond is dit probleem verholpen.
 
Klik hier voor de link naar het bekende probleem.
 
[Pensioen export] PGGM: ORT jaarwerk
In het PGGM export bestand van december 2016 gaat het jaarwerk mee van afgelopen jaar, dit vanwege de opkomst van UPA dat verplicht is aan te leveren in 2017. Het export bestand van december 2016 bevat echter geen jaarwerk van de ORT uren. In dit bestand worden alleen ORT uren van december meegenomen, dit is uiteraard incorrect. Met de update van vanavond gaan de ORT uren wel mee in het export bestand van december 2016. Vervolgacties worden binnen een paar werkdagen opgestuurd naar de desbetreffende klanten.

Klik hier voor de link naar het bekende probleem.  

Relevante bugs

Mutatieformulieren bleven hangen op 'verzenden'.
In sommige gevallen bleven mutatieformulieren welke gebaseerd waren op de snelinvoer op 'verzenden' staan wanneer deze werden verzonden. Met de update van vanavond is dit probleem verholpen.
 
Dim 2 waarde journaalposten via API
Indien de journaalposten via API werden opgeroepen, werd de waarde 'Dim 2' niet meer meegegeven. Wij hebben hier een aanpassing voor gedaan zodat vanaf heden de waarde 'Dim 2' weer wordt meegegeven bij het oproepen.

Nieuwe functionaliteit/verbeteringen

Deze update bevat weliswaar geen nieuwe features, maar omdat al onze teams continu werken aan het verder ontwikkelen en verbeteren van onze modules verwachten wij je hierover spoedig meer te kunnen melden. Ben je trouwens al geabonneerd op onze update notes? Je wordt dan als eerste op de hoogte gebracht van de nieuwe features!

 

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk