80% werken, 90% salaris en 100% pensioenopbouw (Generatiepact)

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je 80% werken, 90% salaris en 100% pensioenopbouw in Nmbrs kunt inrichten. Het is uiteraard mogelijk om andere percentages te kiezen.

Onder kopje Algemeen beschrijven we de standaard inrichting die voor de meeste branches geldt, terwijl onder kopje Uitzonderingen de branches staan waarvoor een aangepaste inrichting nodig is.

Algemeen

Rooster

Laat het rooster op 100% staan voor de premie-inhouding. Het parttime percentage zit in de berekening van de brancheregeling(en) en kan daarom niet aangepast worden indien de premie-inhouding 100% dient te blijven. Dit is een gevolg van het feit dat dit een inrichting van de salarisadministratie betreft. 

Let op: Bij een verlofaanvraag zullen de op te nemen uren worden berekend op basis van de roosteruren. Doordat het rooster op 100% moet blijven staan voor de pensioenpremie-inhouding, worden de verlofuren berekend op basis van een rooster van 100%. Hierdoor moeten de door de medewerker aangevraagde verlofuren handmatig worden aangepast naar de juiste verlofuren voor de medewerker (op basis van het daadwerkelijk rooster).

Salaris

Gebruik een urencode die niet meetelt in de brancheregeling(en), ook niet via de gekoppelde looncode. Kies bijvoorbeeld een urencode in de reeks 2120-2140. Hernoem zowel uren- als gekoppelde looncode naar bijv. Generatiepact. Geef hierop een negatief aantal uur in, zodat het aantal gewerkte uren 90% is (in geval van 90% salaris):

Eventueel kun je een afrondingsfout corrigeren door via een looncomponent een bedrag te boeken op de gekoppelde looncode:

De loonstrook ziet er dan als volgt uit:

1: urencode om op 90% salaris te komen

2: looncode voor correctie (indien gewenst)

3: verloonde uren 90% (173,33 - 17,33)

Pensioenopbouw

Met bovenstaande inrichting zal nog steeds 100% aan premie ingehouden worden. Indien als gevolg van deze regeling ook de premieverdeling tussen werknemer en werkgever aangepast dient te worden, dan kan dit handmatig ingericht worden in het dashlet brancheregelingen op medewerkersniveau.

Uitzonderingen

Periodebrancheregelingen met loonaangifte-uren

Let op: deze inrichting zal niet werken in die zeldzame gevallen dat periodebrancheregelingen de loonaangifte-uren gebruiken. Voor deze situaties kun je mogelijk een van onderstaande workarounds gebruiken.

Workaround 1
Selecteer een urencode uit de reeks 2120-2140 (die niet in de brancheregeling meetelt), zoals hierboven beschreven. Aangezien de verloonde uren hierdoor wel worden verlaagd dien je tevens een dummy urencode te gebruiken om de verloonde uren weer op het oorspronkelijke niveau te krijgen. Je kunt hiertoe een urencode gebruiken die niet in de brancheregeling meetelt en daarbij een nihilwaarde op het uurloon ingeven.

Workaround 2
Selecteer een toeslagurencode uit de reeks 5560-5564 en pas hierbij het percentage aan naar 100%. Op deze manier is een dummy component voor verloonde uren niet nodig.

Agrarische sector

Bij agrarische sector is vaak sprake van de verhouding 80% werken, 90% salaris en 90% pensioenopbouw. In dit geval is het afdoende om het rooster op 90% te zetten: dit geeft zowel 90% salaris als 90% pensioenopbouw.

Houtverwerkende industrie

De bovenstaande stappen onder het kopje 'Algemeen' kunnen worden gevolgd. In de CAO van de Houtverwerkende industrie wordt in artikel 17a lid 2 gesteld dat de extra benodigde vroeg- en ouderdomspensioenpremie (20%) volledig ten laste van de werkgever komt. In Nmbrs kan dit ingericht worden door de premieverdeling op medewerkersniveau handmatig aan te passen. Het is daarnaast noodzakelijk om het pensioenfonds te informeren dat de werknemer gebruik gaat maken van de 55+regeling.

Detailhandel

Bij de Detailhandelbrancheregelingen staan de hierboven genoemde urencodes in de grondslag en kunnen daarom niet gebruikt worden. Voor deze branches kan in plaats hiervan looncode 6100 | Vitaliteitsregeling gebruikt worden. Boek op deze looncode een bedrag om het salaris met 10% (in geval van 90% salaris) te verlagen. Het aantal verloonde uren dient verlaagd te worden via een urencode die niet meetelt voor de branche (bijvoorbeeld urencode 7010). De werking van de urencode dient eerst aangepast te worden zodat deze geen looncode-output berekent. In het voorbeeld van urencode 7010 dient het uurloon aangepast te worden naar een waarde van 0. Hierna kan de negatieve uren geboekt worden op deze urencode om de verloonde uren te verlagen. In dit artikel kan je verder lezen hoe je de werking van een urencode aanpast.

Metaal & Techniek

De premie voor de pensioenregelingen dient weliswaar over 100% salaris berekend te worden, maar die voor de overige regelingen (WWM, O&O, SFM, WIA en WGA) dient volgens pensioenfonds PMT berekend te worden over het daadwerkelijke salaris. Daarom dient de grondslag voor deze regelingen verlaagd te worden wanneer de medewerker gebruik maakt van het Generatiepact. Hiertoe hebben wij urencode 3066 | Uren Generatiepact (outputlooncode: 4789 | Generatiepact) aan de betreffende regelingen in de M&T-branches toegevoegd. Kijk voor de verdere inrichting onder kopje Algemeen hierboven (met dien verstande dat i.p.v. een urencode in de reeks 2120-2140 gebruik kan worden gemaakt van urencode 3066).

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk