Update NL 18-05-2017

Op donderdag 18 mei hebben wij onze wekelijkse update uitgevoerd. Met deze update hebben wij een verbetering, een bekend probleem opgelost en relevante bugs opgelost.

Nieuwe functionaliteiten & verbeteringen

Verbeteringen in SEPA bestand
Rabobank:
Bij het inlezen van de SEPA voor de loonaangifte bij de Rabobank, werd het betalingskenmerk niet goed gelezen. Wij hebben een aanpassing gedaan, waardoor de omschrijving weer goed gelezen zou moeten worden door de Rabobank.

ABN AMRO:
Het was niet mogelijk om het SEPA bestand voor de loonaangiftes bij ABN AMRO in te lezen door een bepaalde regel in het SEPA bestand. Deze regel hebben wij aangepast wanneer ABN AMRO als bank is ingesteld, waardoor het inlezen nu geen problemen meer zou moeten geven.

NatWest Bank:
Bij het inlezen van het SEPA bestand voor de lonen bij NatWest Bank, mocht een bepaalde regel maximaal 18 karakters bevatten. Na de update van afgelopen avond, wordt deze regel gemaximaliseerd tot 18 karakters.

Bekende problemen

[SEPA] Betaling Loonaangifte via SEPA voor ABN Amro klanten momenteel niet mogelijk.
Dit bekende probleem hebben wij middels de verbeteringen in het SEPA bestand opgelost. Klik hier voor de link naar het bekende probleem.

Relevante bugs

Mutatieformulieren:
Bij het indienen van de mutatieformulieren 'Wijzig rekeningnummer' en 'Wijzig Adres' kon er een error optreden bij het goedkeuren. Het formulier werd niet afgerond, maar de gegevens werden in sommige gevallen wel doorgevoerd. Deze problemen hebben wij verholpen.

HR rapport Werkgeverskosten:
Het HR rapport Werkgeverskosten werd sinds begin dit jaar gebaseerd op de verloonde uren (L20032). Omdat dit niet de meest gewenste benadering van de werkgeverslasten is, wordt het rapport vanaf heden weer gebaseerd op de gewerkte uren (L20022).

Ical kalender toonde geen inhoud:
Bij het exporteren van de Ical werden geen waardes geïmporteerd. Dit gebeurde zowel via de URL als het downloaden van het bestand. Na deze update worden de waardes weer geëxporteerd.

Journaalposten per medewerker downloaden:
Bij het downloaden van de journaalposten per medewerker, werd de download niet gestart wanneer er een bepaald boekhoudpakket was geselecteerd op bedrijfsniveau. Wij hebben hier een aanpassing voor gedaan, waardoor het downloaden van de export weer mogelijk is.

Filter niet werkend in snelinvoer formulieren:
Het filter binnen de snelinvoer formulieren, werd niet goed opgeslagen. Na de aanpassing van vanavond werkt het fiter weer naar behoren.
Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk