Ouderschapsverlof registreren

Het bestaande dashlet 'Ouderschapsverlof' heeft een update gehad. Het is nu mogelijk om de saldo's van de volgende verschillende soorten ouderschapsverlof te registeren in Nmbrs:

 • zwangerschaps- en bevallingsverlof
 • geboorte- of partnerverlof
 • aanvullend geboorteverlof
 • betaald ouderschapsverlof
 • onbetaald ouderschapsverlof

Deze saldo's kunnen direct beïnvloed worden door specifieke urencodes te gebruiken (vanaf 2024). Dit wordt verderop in het artikel uitgelegd.

Inhoud artikel

Activeren van het dashlet

Maak je al gebruik van het ouderschapsverlof dashlet? Dan zul je de nieuwe functionaliteiten direct terugzien. Indien je nog geen gebruikmaakt van dit dashlet, leggen we uit hoe je dit kunt activeren. Je dient dit dashlet zelf te activeren in het user template bij Instellingen -> Gebruikers(accounts) -> User templates. Je klikt op de dashboard editor en navigeert naar Medewerkers:

mceclip0.png

Rechtsbovenin klik je op 'Dashlet toevoegen'. Hier zet je het dashlet Ouderschapsverlof op schrijfrechten door het rechterbolletje aan te klikken (rode pijltje). Indien gewenst kun je daarna klikken op de tekst 'Ouderschapsverlof' (blauwe pijltje) zodat dit dashlet bij de medewerkers op de homepagina zal verschijnen. Je vindt dit dashlet nu in ieder geval terug onder het kopje 'Dienstverband' op medewerkersniveau.

OSV.png

Hierna dien je uit- en in te loggen van Nmbrs om het zichtbaar te maken, in enkele gevallen vereist dit ook het verwijderen van cookies van je Nmbrs omgeving. Zie ook het artikel: template aanpassen voor meer uitleg.

Ouderschapsverlof registreren: hoe werkt het?

Hier kun je een verlofsoort toevoegen. Je kunt kiezen uit de vijf eerder genoemde verloftypes.

Schermafbeelding 2024-01-25 162121.png

Bij 'Geboortedatum' wordt automatisch de eerste dag van de periode ingevuld. Bij de verlofsoort zwangerschaps- en bevallingsverlof betreft dit een startdatum. Je kunt deze datum aanpassen naar wens. Nmbrs rekent automatisch de einddatum uit. Je kunt hier zelf van afwijken. Er wordt automatisch rekening gehouden met de maximale wettelijke duur van verlofperiodes:

 • zwangerschaps- en bevallingsverlof: 16 weken. 
  Let op: indien de medewerker een tweeling krijgt, heeft de medewerker recht op 20 weken. Er zijn verschillende situaties mogelijk waardoor je zelf sneller dient in te grijpen op de duur van dit verloftype.
 • geboorte- of partnerverlof: 4 weken.
 • aanvullend geboorteverlof: een half jaar.
 • betaald ouderschapsverlof: een jaar.
 • onbetaald ouderschapsverlof: 8 jaar.

Het startsaldo wordt automatisch uitgerekend op basis van het rooster. In onderstaand screenshot zie je een voorbeeld. Deze medewerker werkt 40 uur per week. De medewerker heeft recht op 9 weken verlof. Hieruit volgt een balans van 360 uur.

Let op: bij een (toekomstige) roosterwijziging dien je zelf een startsaldo in te vullen. Zie ook aandachtspunten.

Zoals je in bovenstaand screenshot kunt zien heeft verlofsoort 'Betaald ouderschapsverlof' een extra veld 'Volgnummer inkomstenverhouding'. Meer informatie hierover lees je in het artikel Betaald ouderschapsverlof.

Componenten voor de salarisverwerking

Per 2024 zijn er verschillende nieuwe urencomponenten beschikbaar gemaakt. Wanneer je gebruikmaakt van een van de volgende urencomponenten met inhouding in de benaming, zal de balans van het bijbehorende verloftype direct beïnvloed worden. 

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

  Urencodes Output looncodes
 3760 Inhouding zwangerschaps- en bevallingsverlof 3760
 3761 Uitbetaling zwangerschaps- en bevallingsverlof 3761
 3762 Inhouding zwangerschaps- en bevallingsverlof (pensioengevend) 3762
 3763 Uitbetaling zwangerschaps- en bevallingsverlof (pensioengevend) 3763

Geboorte- of partnerverlof

  Urencodes Output looncodes
 3764 Inhouding geboorte- of partnerverlof 3764
 3765 Uitbetaling geboorte- of partnerverlof 3765
 3766 Inhouding geboorte- of partnerverlof (pensioengevend) 3766
 3767 Uitbetaling geboorte- of partnerverlof (pensioengevend) 3767

Aanvullend geboorteverlof

  Urencodes Output looncodes Code inc. ink. verm.
 3768 Inhouding aanvullend geboorteverlof 3768 K
 3769 Uitbetaling aanvullend geboorteverlof 3769  
 3770 Inhouding aanvullend geboorteverlof (pensioengevend) 3770 K
 3771 Uitbetaling aanvullend geboorteverlof (pensioengevend) 3771  
 3055 Inhouding geboorteverlof (geen aanvulling werkgever) 1061 K
 3056 Inhouding geboorteverlof (aanvulling werkgever) 1062  

Betaald ouderschapsverlof

  Urencodes Output looncodes Code inc. ink. verm.
 3754 Inhouding betaald ouderschapsverlof (pensioengevend) 3754 K
 3755 Betaald ouderschapsverlof (pensioengevend) 3755  
 3756 Inhouding betaald ouderschapsverlof 3756 K
 3757 Betaald ouderschapsverlof 3757  
 3758 Inhouding betaald ouderschapsverlof (aanvulling werkgever) 3775  
 3759 Inhouding betaald ouderschapsverlof (aanvulling werkgever) (pensioengevend) 3776  

Onbetaald ouderschapsverlof

  Urencodes Output looncodes Code inc. ink. verm.
 3772 Inhouding onbetaald ouderschapsverlof 37 O
 3773 Inhouding onbetaald ouderschapsverlof (pensioengevend) 37 O

 

Voorbeeld:
In onderstaand voorbeeld wordt er gebruikgemaakt van urencode 3768 om 40 uur aanvullend geboorteverlof in te houden. In het dashlet Ouderschapsverlof zien we dat er 40 uur van het startsaldo is afgetrokken en er 40 uur bij 'opgenomen' staat.

Let op: toekomstige verwerkingen zie je nog niet terug in het dashlet. Je ziet wat er is opgenomen tot en met de huidige periode.

Voor meer informatie over het verwerken van betaald ouderschapsverlof, zie het volgende artikel.
Voor meer informatie over het verwerken van aanvullend geboorteverlof, zie het volgende artikel.

Aanpassen van het huidig en opgenomen saldo

Het kan voorkomen dat je het huidige en opgenomen saldo buiten de salarisverwerking om wil beïnvloeden. Hiervoor kun je de volgende 5 urencodes gebruiken. Deze hebben geen invloed op de loonstrook, alleen op het gelijknamige verloftype in het dashlet.

Let op: het aantal uur dat wordt opgegeven zal altijd leiden tot een vermindering van de balans en meer opgenomen uren. Het maakt dus niet uit of de invoer op deze urencodes positief of negatief is.

  Urencode Naam
 9965  Opname betaald ouderschapsverlof
 9966 Opname zwangerschaps- en bevallingsverlof
 9967 Opname geboorte- of partnerverlof
 9968 Opname aanvullend geboorteverlof
 9969 Opname onbetaald ouderschapsverlof

Aandachtspunten

 • Historie gebruikte urencodes voor aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof
  Voor het aanvullend geboorteverlof en het betaald ouderschapsverlof zijn ook bestaande urencodes gelinkt aan het dashlet 'Ouderschapsverlof'. Als je eerder gebruik hebt gemaakt van een van deze codes en een verloftype aanmaakt die valt binnen in een verlofperiode waarin deze codes zijn gebruikt, dan zullen deze het huidige en opgenomen saldo beïnvloeden.

 • (Toekomstige) roosterwijziging
  Wanneer er sprake is van een (toekomstige) roosterwijziging, dan wordt de startbalans niet correct berekend. Voor nu dien je zelf een correcte startbalans op te geven.

 • Oproepkracht
  Bij een oproepkracht (medewerker zonder rooster) vindt er geen berekening plaats van de startbalans. Je dient zelf de startbalans in te vullen.

 • Meerdere dezelfde verloftypes in één periode
  Wanneer je meerdere dezelfde verloftypes in één periode hebt lopen, dan wordt van beide verlofperiodes de balans beïnvloed bij invoer op de gelijknamige urencode. Het is beter om één verloftype aan te houden en deze te verlengen en de startbalans te verhogen.

 • Coming soon: automatisch balans laten vervallen
  Op dit moment is het nog niet mogelijk om de balans automatisch te laten vervallen wanneer de verlofperiode voorbij is. Dit wordt in een later stadium mogelijk gemaakt.

 • Coming soon: balans zichtbaar voor medewerker
  Het saldo van de ouderschapsverloftypes is momenteel nog niet inzichtelijk voor medewerkers. Dit wordt in een later stadium mogelijk gemaakt.

Opmerkingen