Gebruik maken van 2 loonmodellen

Het is binnen Nmbrs mogelijk om gelijktijdig gebruik te maken van 2 loonmodellen.

Dit kan bijvoorbeeld omdat je op Masterniveau een loonmodel hebt aangemaakt voor de gehele branche en op bedrijfsniveau voor een specifieke klant wilt afwijken van de master.

Afwijking van de master kan bijvoorbeeld omdat de klant een andere omschrijving op de loonstrook wilt hebben, een andere grondslag of een andere werking wilt hebben.

LET OP: de omschrijvingen, werkingen, grondslagen van de uren-/looncodes uit model 2 overschrijven die van model 1!

Opmerkingen