Wat als de runmelding: "ontbrekende kleur tabel, soort inkomen, cao code, zvw code etc." geeft?

mceclip0.png

Wanneer je runmeldingen krijgt van ontbrekende gegevens, zoals te zien in bovenstaand figuur, betreft dit een hoogstwaarschijnlijk een nieuw ingevoerde medewerker. Deze medewerker is ingevoerd in een andere periode dan dat hij in dienst kwam.
Wanneer je naar de medewerker toe gaat in de maand dat hij in dienst kwam, zie je waarschijnlijk het volgende:

mceclip1.png

Je ziet hier dat er geen salaris is toegevoegd, geen NAW gegevens, geen loonheffing instellingen etc. Wanneer je een medewerker met terugwerkende kracht in dienst wilt melden, dien je alle gegevens in te vullen per de startdatum van het dienstverband. Het is dus niet mogelijk om alleen het dienstverband terug te zetten, omdat alle instellingen van de medewerker pas in een latere periode zijn gekoppeld.

Wanneer je dit toch heeft gedaan, zijn er twee mogelijkheden om dit te corrigeren:
1. Alle gegevens met terugwerkende kracht invoeren. Je voert dus met terugwerkende kracht alsnog alle gegevens in per dashlet.

2. De medewerker verwijderen en opnieuw invoeren. De medewerker verwijder je via medewerker beheer op tabblad Instellingen en vervolgens voer je de medewerker opnieuw in, in de voorgaande periode.

Let op: Indien de medewerker is meegedraaid in de run en de loonaangifte, dan kun je deze niet zomaar verwijderen. In deze situatie dien je optie 1 uit te voeren, of de stappen te volgen uit het artikel Een medewerker komt niet of later indienst maar is wel reeds meegenomen in loonaangifte

Opmerkingen