Nmbrs Systeem Salaristabellen

Let op: zie dit artikel voor meer informatie over gearchiveerde salaristabellen. En dit artikel over salaristabellen die per 2019-1 zijn gearchiveerd. 

Nmbrs onderhoudt een groot aantal salaristabellen op systeemniveau. Deze tabellen kunnen door iedereen worden gebruikt en worden door Nmbrs bijgehouden. Een overzicht van deze tabellen is te vinden onder Systeem Salarisinstellingen. De tabellen dienen per medewerker te worden gekoppeld.

Wanneer worden salaristabellen volgens de CAO aangepast?

Met betrekking tot het aanpassen van salaristabellen in Nmbrs maken wij onderscheid tussen 3 versies / statussen van een cao. In Nmbrs passen we salaristabellen aan die aangemeld zijn op de website van het Ministerie en/of AVV is verklaard. Tabellen die niet op deze site voorkomen worden niet meegenomen in het onderhouden van salaristabellen. 

1. Algemeen verbindend verklaard (AVV)

Wanneer een cao algemeen verbindend is verklaard word(t)(en) de bijbehorende salaristabel(len) in Nmbrs door ons proactief aangepast. Algemeen verbindend verklaren houdt in dat de AVV is gepubliceerd in de Staatscourant en is goedgekeurd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zie deze pagina van het Ministerie voor meer informatie over cao's.

2. Aangemeld ('Voorlopig')

Van een CAO die weliswaar definitief is en aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar die (nog) niet AVV is, kunnen wij de salaristabel(len) als 'Voorlopig' aan Nmbrs toevoegen.

Het wel of niet toepassen van een voorlopige salaristabel kan per bedrijf worden ingericht. Om het gebruik van voorlopige tabellen te activeren dien je de optie "Niet AVV versies toepassen" op bedrijfsniveau aan te vinken:

Salaristabellen worden alleen door ons aangepast indien een officieel document met daarin de tabel met de daadwerkelijke loonbedragen is gepubliceerd. Hieruit volgt dat wij geen tabellen aanpassen op basis van slechts een vermelding van een procentuele verhoging. Dit leidt namelijk onherroepelijk tot afrondingsverschillen op het moment dat een tabel alsnog gepubliceerd wordt.

3. Onderhandelaars- / principeakkoord

Wij passen geen tabellen aan op basis van enkel een onderhandelaarsakkoord. Reden hiervoor is dat dit nog aan de achterban wordt voorgelegd en het niet 100% zeker is dat het onderhandelaarsakkoord vervolgens wordt goedgekeurd. Ook kunnen er nog verschillen zijn tussen de tabellen uit het onderhandelaarsakkoord en de definitieve tabellen.

Hoe worden wijzigingen van salaristabellen gecommuniceerd?

Wanneer in Nmbrs een belangrijke wijziging aan een salaristabel wordt doorgevoerd zal dit op twee manieren worden gecommuniceerd: via de kennisbank en de runcontrole. Op de kennisbank zal een artikel worden gepubliceerd met informatie over de wijzigingen. Dit artikel wordt geplaatst in deze sectie (je kunt deze volgen).

Daarnaast zullen we een bericht aan de runcontrole toevoegen. Als bij een bedrijf een tabel in gebruik is die gewijzigd is zal hiervan melding worden gemaakt in de runcontrole.

Let op: Bij de algemene halfjaarlijkse (WML-) wijzigingen zullen niet per aangepaste tabel een artikel en een runcontrolebericht worden aangemaakt; in plaats daarvan zullen we een algemeen nieuwsbericht hieromtrent publiceren. 

 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk