Hoe ondersteunt Nmbrs de Uitzendbranche?

Nmbrs® ondersteunt in principe geen Uitzendbureau’s. Nmbrs® is een HR- salarissysteem dat is ontwikkeld voor Business klanten en Accountantskantoren. Dit betekent dat het voor Nmbrs® belangrijk is om vrijwel iedere branche te ondersteunen. In Nmbrs® vind je wel enkele functionaliteiten om een verdwaald uitzendbedrijf te verwerken.

Echter Nmbrs® ondersteunt niet de uitzendbranche. De reden hiervoor is dat een uitzendbureau vaak meer verwacht dan alleen een netto – bruto berekening. Voor een uitzendbureau is het belangrijk om ook te beschikken over:

 1. Een complete kandidaten-database met profielen en actuele status
 2. Een beheerssysteem voor de klantrelaties en contactpersonen
 3. Een vacature site of een mogelijkheid om direct vacatures op hun website én vacaturebanken plaatsen
 4. Matching, een intelligente zoektechnologie voor recruiters
 5. Contractbeheer, om de verplichtingen per opdrachtgever vast te leggen.
 6. Urenregistratie, urenbriefjes te registreren en te accorderen
 7. Facturatie module om eenvoudig, snel en foutloos de klanten te kunnen factureren.

 

Er bestaan systemen die deze functionaliteit aanbieden. Dit zijn vaak systemen die speciaal voor uitzendbedrijven zijn gemaakt, zoals TigrisEasyflex, Flexservice of Freepack.

Ondanks dat wij weten dat deze systemen niet altijd ideaal zijn om lonen te verwerken, raden wij toch uitzendbureaus of detacheerders aan om een dergelijk pakket aan te schaffen.

Aangezien er accountantskantoren zijn die met Nmbrs® al hun klanten en dus ook Uitzendbureaus willen kunnen ondersteunen zijn er een aantal functionaliteiten in Nmbrs® die er voor zorgen dat in een uitzonderingsgeval toch een uitzendbureau kan worden bediend. Het is echter wel belangrijk om te weten wat de grenzen zijn van deze functionaliteit.

 

Wat Nmbrs® wel ondersteunt:

 1. De Stipp regeling zit in Nmbrs® en is ook selecteerbaar.
 2. Reserveringen worden in Nmbrs® niet automatisch gevuld maar kunnen in het dashlet reserveringen aangemaakt. Let op er zijn maar vier reserveringen om in te richten als percentage over een grondslag!
 3. De brancheregelingen (pensioen, scholing e.d.) die wij kennen van de ABU, NBBU en de NVUB.
 4. Het vastleggen van de fase van een werknemer.
 5. Het reserveren van uren (urenreservering)

Wat Nmbrs® niet ondersteunt:

 1. Het automatisch aanpassen van de fase waarin een medewerker zit. Dit betekent dat de fase-telling een behoorlijke klus is om bij te houden
 2. Meerdere uurlonen per opdrachtgever (Nmbrs ondersteunt 3 bruto uurlonen per werknemer)
 3. Het automatisch aanpassen van de deelname aan brancheregelingen op basis van de fase waarin een medewerker zich bevindt (zoals het rekening houden met de 26 weken waarin geen pensioen wordt opgebouwd).
 4. Het splitsen van 1 werknemer over de verschillende caos/sectoren. Waarbij rekening gehouden dient te worden met maximeringen van premielonen etc.

 

Aanvullend:

Binnen het Stipp pensioen wordt voor zover ons bekend op basis van het aantal weken die een medewerker heeft gewerkt bepaald of iemand aan de pensioenregeling mee doet en dan ook of de basis of de plusregeling van toepassing is. Weken waarin niet gewerkt wordt dienen voor deze bepaling buitenbeschouwing gelaten te worden. Dit zorgt ervoor dat er bepaalde zaken dus handmatig bijgehouden moeten worden.

Tevens heeft Syntrus Achmea het Stipp pensioen nog niet aangesloten op hun pensioenaangifte waardoor de pensioengegevens handmatig of aan de hand van een excelbestand aangeleverd dienen te worden.

Ook eventuele facturatie op basis van de loonadministratie (iets wat systemen die voor de uitzendbranche gemaakt zijn wel kunnen) is in Nmbrs® niet mogelijk.

Matchingsmodule, Urenaccodering voor een opdrachtgever, koppelingen met vacaturesites, CRM voor opdrachtgevers, etc. etc.

Kortom het verlonen van een uitzendbureau in Nmbrs® is mogelijk (wij hebben reeds klanten die dit doen) doch wordt niet aangeraden door Nmbrs en vraagt zeker om extra aandacht. 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk