Hoe wordt het salaris berekend bij een rooster- of salariswijziging of in/uit dienst treden gedurende de periode?

Roosterwijziging

Indien een medewerker gedurende de periode een roosterwijziging heeft, dan wordt het (parttime) salaris van de betreffende periode berekend op basis van de gewerkte uren. Voorbeeld:

* een medewerker wijzigt van rooster per 10 maart 2014.

* het fulltime salaris is: 2.000 euro.

* het fulltime bedrijfsrooster is: 38 uur per week, 7,6 uur per dag.

* het rooster van de medewerker is: 7,5 / 0,0 / 8,0 / 9,5 / 7,5 / 0,0 / 0,0 (32,5 uren per week)

* per 10 maart wijzigt het rooster naar: 7,5 / 7,5 / 0,0 / 8,5 / 7,0 / 0,0 / 0,0 (30,5 uren per week)

* het parttime percentage van deze periode (maart): de werkelijke gewerkte uren van de medewerker / de werkelijke fulltime bedrijfsuren (131,50 / 159,60 = 82,39%).

* het (parttime) salaris van deze periode (maart) wordt berekend door het parttime percentage te vermenigvuldigen met het fulltime salaris: 82,39% maal 2.000 = 1.647,80 euro.

Salariswijziging

Indien een medewerker gedurende de periode een salariswijziging heeft, dan wordt het (parttime) salaris van de betreffende periode eveneens berekend op basis van de gewerkte uren in de deelperiodes.

Voorbeeld:

Bruto fulltime salaris: € 2500 
Rooster is 38 uur, 7,6 uur per dag ma/vrij
Per 10 januari 2021 krijgt medewerker een loonsverhoging € 3000

Berekening is als volgt:
Dagen gewerkt voor loonsverhoging: 6 dagen= 45,6 uur
Dagen gewerkt na loonsverhoging: 15 dagen= 114 uur

(gewerkte uren/gewerkte uren tijdvak*) × (fulltime salaris × parttime percentage)

(45,6/159,6) × (2500 x 1)=714,285714
(114/159,6) × (3000 x 1)= 2142,85714
714,285714+2142,85714=2857,14286

Let op: Dit doe je voor beide periodes voor en na de loonsverhoging. Bij elkaar opgeteld is dit het salaris over deze periode.
Er is geen afronding voor deze waarde. Gebruik alle decimalen achter de komma.

In-/uitdiensttreding

Indien een medewerker gedurende de periode in of uit dienst treedt dan wordt het salaris van de betreffende periode berekend op basis van de werkelijk gewerkte dagen. Voorbeeld:

* een medewerker treedt uit dienst per 6 april 2014.

* het fulltime salaris is: 2.000 euro.

* het fulltime bedrijfsrooster is: 38 uur per week, 164,67 uren per maand.

* het rooster van de medewerker is: 6,0 / 8,0 / 8,0 / 9,5 / 0,0 / 0,0 / 0,0; 31,5 uren per week, 136,5 uren per maand.

* het parttime percentage van deze periode (april): de werkelijke gewerkte uren van de medewerker / de werkelijke fulltime bedrijfsuren: 136,5 / 164,67 = 82,89%.

* het aantal te werken dagen van de medewerker in deze periode (april): 18 

* het aantal gewerkte dagen van de medewerker in deze periode (april): 3

* het (parttime) salaris van deze periode (april) wordt berekend door het parttime percentage te vermenigvuldigen met het fulltime salaris: 82,89% maal 2.000 = 1.657,80 euro. Vervolgens wordt dit salaris gedeeld door de te werken dagen, en vermenigvuldigd met het aantal gewerkte dagen: (1.657,80 / 18 ) x 3 = 276,30 euro.

 

 

Opmerkingen