Medewerker zonder BSN invoeren

Indien een medewerker voor een bedrijf in het buitenland werkt, of geen Nederlands BSN heeft, dan kan deze zonder BSN worden ingevoerd. Wel dient altijd met de Belastingdienst te worden afgestemd of het in de betreffende situatie geoorloofd is om de medewerker zonder BSN in te voeren. 

De volgende stappen kunnen worden gevolgd om een medewerker zonder BSN te verwerken.

  1. Voer een nieuwe medewerker in via de 'Nieuwe medewerker' wizard of via een mutatieformulier; het BSN is geen verplicht veld en kan dus leeg worden gelaten.
  2. Nadat de medewerker is aangemaakt zet je in het dashlet 'Loonheffingen' bij de betreffende medewerker de code bij de 'Speciale tabel' op '940'. Dit is het anoniementarief / 52% tarief voor anonieme medewerkers. Wanneer deze stap niet correct is uitgevoerd zal er een foutieve loonaangifte naar de Belastingdienst gaan. 

mceclip0.png

Let op: als het BSN later bekend wordt dan is het niet correct om met terugwerkende kracht (TWK-correctie) het BSN in te vullen en de LH-tabel goed te zetten. Het BSN en de LH-tabel worden namelijk pas actief vanaf de periode dat het BSN bekend is. De te veel betaalde loonheffing over de eerdere periodes wordt via de inkomstenbelasting verrekend.

 

Opmerkingen