Medewerker zonder BSN nummer invoeren

Wanneer een medewerker voor een bedrijf in het buitenland werkt of geen Nederlands BSN nummer heeft dan kan deze zonder BSN nummer worden ingevoerd. Te alle tijden moet met de Belastingdienst worden gecontroleerd of het in de betreffende situatie mag om de medewerker zonder BSN nummer in te voeren. 

 

De volgende stappen kunnen worden gevolgd om een medewerker zonder BSN te verwerken:

  1. Wanneer je een nieuwe medewerker invoert via de 'Nieuwe medewerker' wizard of via een mutatieformulier dan is het BSN nummer een verplicht veld. Je kan dan een fictief BSN ingeven: 

 

     2. Nadat de medewerker is aangemaakt, maak je het veld van het BSN leeg in het dashlet 'Personalia'. Vervolgens zet je in het dashlet 'Loonheffingen' bij de betreffende medewerker de code bij de 'Speciale tabel' op '940'. Dit is het anononiementarief / 52% tarief voor anonieme medewerkers. Wanneer deze stap niet correct is uitgevoerd zal er een foutieve loonaangifte naar de Belastingdienst gaan. 

 

     3. Wanneer het BSN later bekend wordt, dan is het niet correct om met terugwerkende kracht (TWK-correctie) het BSN nummer in te vullen en de LH tabel goed te zetten. Het BSN en de LH tabel worden aangepast vanaf de periode dat het BSN bekend is; de teveel betaalde loonheffing wordt via de inkomstenbelasting verrekend.

 

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk