Nmbrs® aanpassingen voor 2014

Hieronder ziet u een overzicht van de aanpassingen die zijn gedaan in Nmbrs® voor het jaar 2014. Bij elk onderwerp staat vermeld of er een actie van u als Accountant of Business gebruiker verwacht wordt.

De engine van 2014 is beschikbaar.

 • Nmbrs® master branches worden de komende weken door Nmbrs® aangepast met de nieuwe waarden van 2014. Uw eigen branches dient u zelf aan te passen. Door een brancheregeling met startperiode in 2014 op te slaan, worden alle regels in de branche actief in 2014. U kunt geen normale run maken voor een bedrijf met een branche die niet geactiveerd is in 2014. U kunt dan wel een pre-run maken.
 • Nmbrs® salaristabellen worden de komende weken door Nmbrs® aangepast met de nieuwe waarden van 2014. Uw eigen salaristabellen dient u zelf aan te passen.

 

Modernisering Ziektewet

Premies voor de werknemersverzekeringen ZW-flex en gedifferentieerde WGA-flex zijn niet meer in de premie sectorfonds verwerkt, maar worden apart berekend. Werkgevers kregen tot en met 2013 een beschikking van de belastingdienst met het premiepercentage voor de gedifferentieerde WGA. Vanaf 2014 staan in deze beschikking ook de premiepercentages voor de ZW-flex en de gedifferentieerde WGA-flex.

Voor kleine werkgevers zijn de premiepercentages WGA, WGA-flex en ZW-flex sectoraal vastgesteld. Deze sectorale premiepercentages worden automatisch toegepast. Bij middelgrote werkgevers en grote werkgevers worden de premiepercentages individueel vastgesteld. Voor meer informatie over de vaststelling van de premiepercentages gedifferentieerde WGA, gedifferentieerde WGA-flex en ZW-flex kunt u de website van de belastingdienst hier raadplegen.

De premiepercentages kunt u invullen op bedrijfsniveau, in het dashlet SVW tabel. Wanneer u hier geen percentage invult, past Nmbrs® de sectorale premiepercentages toe. Net als de premie gedifferentieerde WGA kan de premie gedifferentieerde WGA-flex voor maximaal 50% op de werknemer worden verhaald.

Bij de loonberekening kunt u 4 nieuwe looncodes tegenkomen:

 • L8086 gediff. WGA flex wn
 • L8088 gediff. WGA flex wg
 • L8090 ZW flex wg
 • L8091 ZW flex wg (ER) 

De uitsplitsing van de berekening van de premies sectorfonds, WGA-flex en ZW-flex, heeft de volgende gevolgen in Nmbrs®

 • In de loonaangifte worden de waarden van de gedifferentieerde WGA-flex en ZW-flex opgeteld bij de waarden van de gedifferentieerde WGA in PrGediffWhk.
 • U dient de nieuwe looncodes zelf in uw grootboekschema’s te koppelen. De systeemgrootboekschema’s worden door Nmbrs® aangepast.
 • Eigenrisicodragers ZW betalen, in plaats van een lagere premie sectorfonds in 2013, geen premie ZW-flex in 2014. Net als bij de berekening van de eigenrisicodrager gedifferentieerde WGA kan ook bij de ZW-flex ervoor gekozen worden om wel een waarde te berekenen. Dit doet u door in het dashlet SVW tabel een waarde bij ZW-flex in te vullen. In de loonberekening komt de eigenrisicowaarde op L8091 ZW flex (ER), welke niet in de loonaangifte wordt opgenomen.
 • Als een werkgever in 2013 de gedifferentieerde WGA voor de helft op de werknemer verhaalt, dan wordt onder bepaalde omstandigheden in de jaarwissel wizard ook de gedifferentieerde WGA-flex in 2014 ingesteld om de premie voor de helft op de werknemer te verhalen. De uitleg over de jaarwissel vindt u onder punt 9 in dit artikel.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd is in 2014 aangepast naar 65 jaar en 2 maanden. Loonheffingen, premiekortingen en run controles houden in 2014 rekening met deze nieuwe AOW-leeftijd.

Werkbonus 

De werkbonus wordt toegepast in de loonheffingen. In het dashlet loonheffingen op werknemersniveau staat de optie werkbonus aan. Nmbrs® past de werkbonus toe als de werknemer

 • Aan de leeftijdvoorwaarden (geboren tussen 1-1-1950 en 31-12-1953) voldoet en
 • De optie loonheffingskorting aan heeft staan en
 • De optie werkbonus aan heeft staan.

Zie voor meer informatie over de werkbonus hier de website van de belastingdienst.

Afdrachtvermindering onderwijs

Afdrachtvermindering onderwijs wordt niet meer via de loonheffingen toegepast. In plaats van de afdrachtvermindering onderwijs kan de werkgever een subsidieregeling praktijkleren aanvragen. Lees hier meer over op de website van de belastingdienst.

In Nmbrs® worden instellingen voor de afdrachtvermindering op medewerkerniveau vanaf 2014 niet meer gebruikt en deze zijn niet meer zichtbaar in dashlet loonheffingen. Als u op bedrijfsniveau L8930 Afdrachtvermindering onderwijs als vast looncomponent gebruikt, dan wordt in de jaarwissel wizard de laatste periode van 2013 als eindperiode ingesteld.

Code incidentele inkomstenvermindering

Code incidentele inkomstenvermindering B wordt niet meer gebruikt in de loonaangifte. Looncodes 2150 and 2151 (tijdspaarfonds) genereren geen code O meer. Zie onze helpsite voor een overzicht van looncodes die een code incidentele inkomstenvermindering genereren.

Leaseauto bijtelling

Nieuwe leaseauto bijtellingcategoriën 4% en 7% zijn toegevoegd. Voor meer informatie over het gebruik van de nieuwe categoriën kunt u hier de website van de belastingdienst raadplegen.

Jaaropgave 

Op de jaaropgaven 2013 staan twee nieuwe rubrieken: Ingehouden premie werkgeversheffing Zvw en ingehouden premies werknemersverzekeringen. 

Jaarwissel wizard

 

Jaarwissel wizard 2013-2014. Om in een nieuw kalenderjaar loonstroken te verwerken, dienen er een aantal instellingen goed gezet worden. Om dit voor u zo snel en zo makkelijk mogelijk te maken heeft Nmbrs® de jaarwissel wizard beschikbaar gesteld. Elk jaar voert deze wizard de benodigde acties uit voor het overzetten van het jaar. U vindt de jaarwissel wizard op uw startpagina en op uw workflowpagina onder de andere wizards.

Dit is een kort overzicht van de acties die de jaarwissel wizard 2013-2014 uitvoert. Voor meer informatie over deze acties en over andere mogelijke acties, zoals correcties in het voorgaande jaar, kunt u onze helppagina raadplegen.

 

 1. (optioneel) Neem het verlofsaldo van de medewerkers mee naar het nieuwe jaar.
 2. (optioneel) Neem de verlofinstellingen van de medewerkers mee naar het nieuwe jaar.
 3. (optioneel) Bereken jaarloon BT op basis van het fiscaal loon van vorig jaar.
 4. (optioneel) Vul het fiscaal loon van vorig jaar in voor de werkkostenregeling in het nieuwe jaar.
 5. Gedifferentieerde WGA percentages worden aangepast als het bedrijf in het dashlet SVW tabel de onderstaande instellingen heeft:
  • Als gediff. WGA wg = 0,47% en gediff. WGA wn = 0% dan worden voor de gediff. WGA wg en voor de gediff. WGA flex wg de sectorale premiepercentages ingevuld.
  • Als gediff. WGA wg = 0,235% en gediff. WGA wn = 0,235% dan worden voor de gediff. WGA wg, gediff. WGA wn, gediff WGA-flex wg en voor de gediff. WGA-flex wn 0,5 * sectorale premiepercentages ingevuld.
 6. Sector 52 risicogroepen 1, 2 en 3 worden overgezet naar risicogroep 11. Risicogroepen 4, 5 en 6 worden overgezet naar risicogroep 10.
 7. Premievrijstelling overgangsregeling (premiekorting optie 10) wordt omgezet naar de versie voor het nieuwe jaar.
 8. Bedrijfslooncomponent 8930 (afdrachtvermindering onderwijs) krijgt als eindperiode de laatste periode van 2013.
 9. Het actief jaar van het bedrijf verandert van 2013 in 2014. Het wisselen van het actief jaar heeft ook tot gevolg dat het jaarwerk zichtbaar wordt voor de medewerkerlogin en de documentviewer.

 

Let op! Als de bedrijf SVW instellingen voor 2014 handmatig worden ingevuld voordat de jaarwissel uit wordt gevoerd, dan worden de handmatig ingevoerde instellingen overschreven door de automatisch gegenereerde instellingen van de jaarwissel wizard.

Als u de jaarwissel wizard niet gebruikt, dienen bovenstaande instellingen handmatig aangepast te worden.

 

Verbeteringen aan bestaande functionaliteiten

 

Jaarbranches

De jaarbrancheberekening op basis van eerste periode berekende tot en met 2013 de grondslag op basis van de huidige periode als de werknemer

 • na periode 1 de startleeftijd van de brancheregel bereikt en
 • geen output heeft op andere jaarbrancheregels in de eerste periode van het jaar of dienst interval.

Vanaf 2014 wordt de periode waarin de werknemer de startleeftijd van de brancheregel bereikt correct als eerste periode van de brancheregel gebruikt.

 

De jaarbrancheberekening op basis van eerste periode berekende tot en met 2013 de grondslag ook op basis van de huidige periode als de werknemer

 • in de eerste periode van het jaar of dienst interval geen output heeft op een jaarbrancheregel en
 • wel voldoet aan de leeftijdscriteria van de brancheregel.

Dit kwam voor bij bijvoorbeeld werknemers die in de eerste periode niet werken. Vanaf 2014 wordt in dit geval een jaargrondslag door Nmbrs® berekend als de werknemer een fulltime salarisinstelling (of salaristabel) heeft. Als de werknemer geen fulltime salaris heeft, dan slaat Nmbrs geen jaargrondslag op en berekent de jaarbranche altijd op basis van huidige periode.

 

Agrarische dagberekening (BPL)

De agrarische dagberekening (bpl) is aangepast, zodat met cumulatieve uren wordt gerekend in plaats van cumulatieve dagen.

 

Minimumloon check

De minimumloon check in de premiekorting arbeidsgehandicapten is verbeterd, zodat het hoge premiekortingbedrag (7000 ipv 3500) ook wordt toegepast bij werknemers die

 • een fulltime salarisinstelling (of salaristabel) met een waarde van het minimumloon hebben en
 • door afrondingen een salaris onder het minimumloon hebben.

Voor de volledigheid volgen hier de gevallen waarin de minimumloon check voor de premiekorting arbeidsgehandicapten werkt en niet werkt:

 • Voor werknemers zonder rooster die van de urencodes die tellen als gewerkte uren alleen U2100 gebruiken werkt de minimumloon check goed.
 • Bij werknemers zonder rooster die andere urencodes dan U2100 gebruiken die tellen als gewerkte uren kan een te laag salaris worden vergeleken met het minimumloon, waardoor de premiekorting te laag kan zijn.
 • Voor werknemers met een rooster (met of zonder urencomponenten) werkt de minimumloon check goed.
 • Bij werknemers met een rooster en urencomponenten die tellen als gewerkte uren en een dienstinterval start- en/of einddatum halverwege de periode kan een te laag salaris worden vergeleken met het minimumloon, waardoor de premiekorting te laag kan zijn.

 

 

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk