Voorbeeldberekening: Detailhandel Branche (Melk- en Zuiveldetailhandelsbedrijf)

In dit artikel wordt de regeling Premie o.p./n.p. Geb. na 1950 als voorbeeld gebruikt voor de branche berekenmethode.

De regeling is een perioderegeling, er wordt gebruik gemaakt van de VCR methode. De maximum grondslag voor de regeling is het maximum SV loon. Er is ook een franchise van toepassing voor deze regeling. De grondslag voor deze regeling is het SV loon na de branche. De berekening en een rekenvoorbeeld vindt u op deze pagina.

Let op: Cijfers (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeem instellingen zijn de actuele cijfers terug te vinden.

Berekening:

 1. Grondslag (A): SV loon na de branche
 2. Parttime percentage (B):
  - Fulltimers en parttimers met een rooster = gemiddelde uren medewerker / gemiddelde bedrijfsuren
  - Uurloners en parttimers met extra uren = werkelijke uren medewerker / werkelijke uren bedrijf
 3. Maximum grondslag (C): (Maximum SV loon jaar / aantal periodes) * B
 4. Grondslag (D): Als A > C dan (C) anders (A)
 5. Uurfranchise (afbreken op 2 decimalen)(E): Jaarfranchise / jaaruren
 6. Franchise (F):
  - Fulltimers = E * gemiddelde bedrijfsuren
  - Parttimers en uurloners = E * werkelijk gewerkte uren
 7. Pensioengrondslag: D - F

 

Rekenvoorbeeld:
Voor het rekenvoorbeeld wordt een fulltimer genomen met een werkweek van 37 uur en de volgende componenten:
- SV loon na de branche = 2000
- Gemiddelde uren bedrijf en werknemer = 160,33
- Maximum SV loon = 50064
- Jaar franchise = 10119
- Jaaruren = 1924

 Stap Berekening   Uitkomst
 1. Grondslag (A):     2000
 2. Parttime percentage (B):     160,33 / 160,33  =     1
 3. Maximum grondslag (C): (50064 / 12) * 1 = 4172
 4. Grondslag (D):  2000 < 4172 = 2000
 5. Uurfranchise (E):  10119 / 1924 = 5,25
 6. Franchise (F):  5,25 * 160,33 = 841,75
 7. Pensioengrondslag:  2000 - 841,75 = 1158,25

Grondslag:
In de grondslag voor de berekening tellen een aantal loon- en urencodes mee, zoals vaste salaristoeslag, ploegentoeslag en betaald verlof (verlaagd salaris). Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen kunt u terugvinden bij de Systeem branches op het tabblad Instellingen in Nmbrs®.

Let op:
Wanneer de berekening op basis van de eerste periode wordt gemaakt en een werknemer halverwege de maand in- of uitdienst treedt, wordt de premie pro rata berekend. Over de (volledige) periodes na de indiensttreding wordt de volledige pensioenpremie ingehouden.

Let op:

De regeling berekent de jaargrondslag standaard inclusief 8% vakantiegeld. Dit is niet afhankelijk van de ingestelde reserveringen in Nmbrs®.

 

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk