Voorbeeldberekening: Detailhandel (Slagersbedrijven)

In dit artikel wordt de Ouderdomspensioen/Partnerpensioen regeling als voorbeeld gebruikt voor de branche berekenmethode. 

De regeling is een periode regeling. De grondslag voor de berekening is het SV loon voor de branche. Er is geen maximum grondslag van toepassing, wel wordt er gerekend met een uurfranchise. De berekening en een rekenvoorbeeld vind je op deze pagina.

Let op: Cijfers (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeem instellingen zijn de actuele cijfers terug te vinden. 

Berekening:

  1. Grondslag (A): SV loon voor de branche 
  2. Franchise (B):
    • Fulltimers: uurfranchise * gemiddelde bedrijfsuren
    • Parttimers & uurloners: uurfranchise * werkelijke uren medewerker
  3. Grondslag: A - B

 

Rekenvoorbeeld:
In het voorbeeld wordt uitgegaan van een fulltime medewerker op basis van een werkweek van 38 uur en de volgende componenten:

  • SV loon voor de branche = 2000
  • Uurfranchise = 5,47
  • Gemiddelde bedrijfsuren = 1976 / 12 = 164,6667
Stap Berekening   Uitkomst
1. Grondslag (A):            2000
2. Periodefranchise (B):     5,47 * 164,6667     = 900,73
3. Grondslag: 2000 - 900,73       = 1099,27

 

Opmerkingen