Voorbeeld berekening: Bouw Branche

In dit artikel wordt de  BPF Bouw Middelloon branche Bouw (Pensioenbouw) als voorbeeld gebruikt voor de branche berekenmethode.

Het is een perioderegeling die gebruik maakt van een maximum grondslag en een franchise. Het parttime percentage wordt berekend op basis van de medewerker gewerkte branche uren / bedrijf gemiddelde uren. Dit wordt ook gedaan voor parttimers met een rooster. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van de VCR methode. Meer informatie over de grondslag vindt u op deze pagina. Op deze pagina vindt u ook de berekening en een rekenvoorbeeld.

Let op: Cijfers (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken.  In de systeem instellingen zijn de actuele cijfers terug te vinden. 

Berekening:
1. Parttime percentage (A): branche uren medewerker / bedrijf gemiddelde uren
2. Grondslag (B): (Fulltime salaris) of (parttime salaris / A)
3. Periode grondslag (C): B + Vakantiegeld
4. Maximum grondslag (D): Maximum jaargrondslag / aantal perioden
5. Grondslag (E): Als C > D dan is de grondslag (D) anders is de grondslag (C)
6. Franchise (F): Jaarfranchise / aantal periodes
7. Fulltime grondslag (G): E - F
8. Parttime grondslag: G * A

Rekenvoorbeeld:
Voor het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer op basis van een werkweek van 40 uur en de volgende componenten:
- Branche uren medewerker= 173,33
- Bedrijf gemiddelde uren= 173,33
- Salaris= 2500
- Vakantiegeld percentage= 8,42%*
- Maximum jaargrondslag= 51976
- Jaarfranchise= 12641,76

*vakantiegeld percentage is verhoogd in verband met 261 dagen. Dit is als volgt berekend: (1/260) * 1,08 = 0,00415 * 100%= 0,42% + 8%= 8,42%

Stap Berekening   Uitkomst
1. Parttime percentage (A): 173,33 / 173,33    =     1
2. Grondslag (B):     2500
3. Periode grondslag (C): 2500 * 1,0842 = 2710,50
4. Maximum grondslag (D):      51976 / 12 = 4331,33
5. Grondslag (E): 2710,50 < 4331,33      = 2710,50
6. Franchise (F): 12641,76 / 12 = 1053,48
7. Fulltime grondslag (G): 2710,50 - 1053,48 = 1657,02
8. Parttime grondslag: 1657,02 * 1 = 1657,02

 

Grondslag:
Voor de grondslag worden verschillende loon- en urencodes meegerekend. Onder deze codes vallen onder andere bedragen voor ploegentoeslag, projecttoeslag en doorbetaalde verlofuren. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen kunt u terugvinden bij de Systeem branches op het tabblad Instellingen in Nmbrs®.

Let op:
Het parttime percentage van parttimers met een rooster wordt niet berekend op basis van het rooster. Het parttime percentage wordt berekend op basis van de werkelijke gewerkte uren (Branche uren).

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk