Pensioenregeling (KHN) Horeca Branche

De pensioenregeling PH&C is een periodebranche berekening en wordt berekend op basis van werkelijk gewerkte uren. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van de VCR methode. De grondslag van de berekening is het SV loon voor de branche minus de eigen grondslag, mits dit niet boven het maximum uitkomt. De berekening en een rekenvoorbeeld vindt u op de onderstaande pagina.

PH&C (Periode):

1. Grondslag berekenen = SV loon voor de branche minus de eigen grondslag (A): 
2. Maximum grondslag per uur = Maximum grondslag per jaar/ aantal jaaruren
3. Maximum grondslag (B): Max loon per uur * totaal verloonde uren medewerker afgerond op 0 decimalen
4. Grondslag (C) is : als A kleiner is dan B en (B) als A groter is dan B
5. Uurfranchise bepalen: Jaarfranchise / Jaaruren
6. Periode franchise (D) is: Uurfranchise * werkelijke uren werknemer afgerond op 0 decimalen (zelfde uren als de loonaangifte)
7. Pensioengrondslag (E) is: Grondslag (C) - Periode franchise (D) 

Rekenvoorbeeld:

In het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer met een salaris van € 2000,- op basis van een werkweek van 38 uur en de volgende componenten:
- Maximum jaargrondslag = 34486
- Afgeronde verloonde uren medewerker = 165
- Jaarfranchise = 10095

Stap Berekening    Uitkomst            
1. (A) SV loon voor de branche:      2000
2. Maximum grondslag per uur: 34486 / 1976 = 17,45243
3. (B) Maximum grondslag: 17,45243 * 165 = 2879,65
4. (C) Grondslag:      2000
5. Uurfranchise: 10095 / 1976 = 5,1088
6. (D) Periode franchise: 5,1088 * 165 = 842,95
7. (E) Pensioengrondslag: 2000 - 842,95 = 1157.05

Let op:

De werkelijke gewerkte uren worden afgerond op 0 decimalen, dit zijn de werkelijke uren die ook meegaan in de loonaangifte.
PH&C berekent de pensioenpremie op basis van de werkelijk gewerkte uren. Dit heeft tot gevolg dat bij parttimers en fulltimers de pensioenpremie maandelijks wisselt. Dit kan verschillen opleveren bij het nabouwen van deze branche vanuit een ander salarispakket.

Daarnaast hanteert PH&C een maximum aantal uren per jaar van 1976. Hoe dit aantal vervolgens verdeeld is over de periodes is niet van belang. Het kan dus zijn dat een medewerker in een bepaalde periode meer uren heeft gewerkt dan volgens het fulltime bedrijfsrooster. Al deze uren tellen mee voor de berekening, totdat het jaarmaximum van 1976 bereikt wordt.

Pensioenfonds:

Pensioenfonds Horeca & Catering: www.phenc.nl

Opmerkingen

  • Avatar
    Ellen Jacobsz

    Is ook aan te geven hoe dit bij iemand werkt die 90% werkt en wel boven het maximale uurloon uitkomt.

Mogelijk gemaakt door Zendesk