Voorbeeld berekening: Metaal en Techniek Branche

In dit artikel wordt de Pensioenpremie PMT regeling van de branche Metaal en techniek (metaalbewerkingsbedrijf) als voorbeeld gebruikt voor de branche berekenmethode.

De brancheregeling voor het ouderdomspensioen is een jaarregeling. De pensioenpremie wordt berekend op basis van de eerste periode.  Als eerste periode wordt gezien:

 • De eerste periode van het kalenderjaar (januari).
 • De eerste periode waarin de werknemer in dienst treedt.

De regeling maakt gebruik van een jaarmaximum en een jaarfranchise. De berekening en een rekenvoorbeeld vind je op de onderstaande pagina.

Let op: Cijfers (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeem instellingen zijn de actuele cijfers terug te vinden.

 

Jaarbranche berekening

 1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A): (fulltime salaris) of (parttime salaris/parttime percentage) of (uurloon * gemiddelde bedrijfsuren (afgerond op 2 decimalen))
 2. Jaargrondslag (B):(A * aantal perioden jaar) + Vakantiegeld
 3. Jaargrondslag B mag niet hoger zijn dan de maximum jaargrondslag, anders is Jaargrondslag (B) de maximum jaargrondslag
 4. Parttime percentage (afronden 4 decimalen) (C):
  • bij uurloner of extra uren parttimer = werkelijke branche uren / werkelijke bedrijfsuren
  • bij fulltime of parttimer zonder extra uren = gemiddelde uren / gemiddelde bedrijfsuren
 5. Parttime Jaargrondslag (D): B * C
 6. Jaar Pensioengrondslag (E): D - JaarFranchise
 7. Pensioengrondslag: E / aantal periode jaar

 

Rekenvoorbeeld

In het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een fulltimer medewerker met de volgende componenten:

 • Fulltime salaris = €2000
 • Fulltime werkweek = 40 uur.
 • Gemiddelde bedrijfsuren = 173,33
 • Vakantiegeld percentage = 8%
 • Maximum jaargrondslag = 70000
 • Jaarfranchise = 15304
Stap Berekening    Uitkomst
1. (A) Fulltime maandsalaris eerste periode:      2000       
2. (B) Jaargrondslag: 2000 * 12,96    25920
3. Jaargrondslag: 25920 < 70000    25920
4. (C) Parttime percentage 173,33 / 173,33    1
5. (D) Parttime jaargrondslag 25920*1    25920
6.(E)  Jaarpensioengrondslag 25920 - 15304    10616
7. Premiegrondslag 10616 / 12    884,67

Grondslag:
In de grondslag voor de berekening tellen een aantal loon- en urencodes mee, zoals Salaris en Salaris per dag. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen kunt u terugvinden bij de Systeem branches op het tabblad Instellingen in Nmbrs®.

 

Parttime percentage is inconsistent over de periodes

Het parttime percentage is niet consistent over een aantal periodes, maar het PT% zou bijv. 80% moeten blijven. Bij de interactieve loonstrook is op het 'i' icoontje bij de brancheregeling te zien dat in P1 het PT% 79% is; P2 is het PT% 82%; P3 is het PT% 81%, dit is uiteraard niet gewenst bij een jaarregeling waarbij er geen extra gewerkte uren zijn in die periode. Om dit op te lossen zul je op medewerkersniveau de urenreservering uit moeten zetten vanaf periode 1 vervolgens draai je een TWK. Hierna zal het PT% 80% zijn over alle periodes. 

Let op

-Wanneer de berekening op basis van de eerste periode wordt gemaakt en een werknemer halverwege de maand in- of uitdienst treedt, wordt de pensioenpremie pro rata berekend (er wordt altijd uitgegaan van 30 dagen per periode bij zowel 4 weken als maand). De periode na de indiensttreding wordt wel de volledige pensioenpremie ingehouden.

-De regeling berekent de jaargrondslag standaard inclusief vakantiegeld. Dit is niet afhankelijk van ingestelde reserveringen in Nmbrs®.

- PME II-regelingen (0242 Metalektro): wat betreft de pensioenopbouw boven de salarisgrens zegt het PME het volgende: "U mag zelf bepalen of u (een deel van) de premie in rekening brengt bij uw werknemers. Dit is niet bepaald door de CAO of het PME-reglement. U mag geen onderscheid maken naar leeftijd. Voor elke werknemer moet u hetzelfde premiepercentage in rekening brengen." Op dit moment wordt in Nmbrs® de premieverdeling gehanteerd die ook voor de excedentregelingen (de PMT II-regelingen) vallend onder het BPMT wordt toegepast. Afhankelijk van de afspraken kan je hiervan afwijken door op medewerkersniveau de premieverdeling handmatig in te voeren.

 

WIA berekening

Brancheregels WIA-bodemverzekering, WGA-hiaat standaard en WGA-Hiaat Aanvullend respectievelijk regel nummer 9,10 en 11 van Branche 242 (Metalektro) worden niet goed ondersteund in Nmbrs. 

De brancheregels zijn in het verleden toegevoegd op aanvraag van klanten en de berekening in Nmbrs gaat in grove lijnen op deze manier: 

 • Jaargrondslag= (fulltime maandsalaris eerste periode - ANW - pensioenpremie) *1.08*12

Uit documentatie van de WIA Metalektro wordt er een premiegrondslag verwacht van:

 • jaargrondslag = fulltime maandsalaris eerste periode*1.08*12) - ANW - pensioenpremie

Het verschil in de berekening met een bruto salaris van 2000 resulteert in een verschil van €0,06 per periode tussen de twee berekeningsmethodes. Als klanten dit willen corrigeren dan is dit te doen op medewerkersniveau in dashlet Medewerker Brancheregelingen. Daar kan de jaargrondslag hard ingegeven worden, hiermee overschrijf je de jaargrondslag van de brancheregeling. Zie hieronder een reken voorbeeld met brancheregeling:

 Stap 1: Brancherule 1 (pensioen)   | Stap 2: Brancheregeling 9 (WIA)  
Salaris  (A) 2000 Salaris (A) 2000
Maanden (B) 12 I -102,91
VT% = 8% (C) 1,08    
Jaargrondslag (A*B*C)(=D) 25920 A-I 1897,09
Franchise (E) 14904 | Maanden (B) 12
D-E=F 11016 VT% = 8% (C) 1,08
12 Jaargrondslag(A-I) * B * C (= J) 24586,31491
Premiegrondslag (F/B)(=G) 918 Maanden (B) 12
    premiegrondslag (J/B) 2048,86
WN % (H) 11% WN % (H) 0.06%
Premiepercentage (G*H)(=I) 102,91 Premie NMBRS (=K) 1,23

 

 WIA Metalektro schrijft een berekening voor dat gaat als volgt:

First salary (A) 2000
  12
VT% = 8% (C) 1,08
Jaargrondslag(A*B*C)(=D) 25920
I -102.91
   
D-I (=K) 25828,2
Maanden (B) 12
Premiegrondslag (K/B) 2152,35
WN % (H) 0.06%
Premie Metalektro (=L) 1,29

K-L=1.29-1.23= 0.06 euro

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk