Gegevens exporteren naar Excel

Naast dat je in Visma Nmbrs de optie hebt om gegevens te importeren, is het ook mogelijk om een export te maken van bestaande gegevens. Dit is handig wanneer je bijvoorbeeld wijzigingen wil maken in bestaande gegevens van medewerkers. Je hoeft dan niet alle gegevens opnieuw in te vullen.

Je kunt zowel op debiteurenniveau als bedrijfsniveau gegevens exporteren. Op debiteurenniveau exporteer je alle gegevens. Op bedrijfsniveau heb je de optie om per tabblad de gegevens te exporteren. De export van de gegevens voer je uit in hetzelfde dashlet als de import namelijk:

  • Import / export geavanceerd (debiteurenniveau en bedrijfsniveau)
  • import / export bedrijfsniveau  (bedrijfsniveau)

Let op: wanneer er kostenplaatsen voor uren en/of looncomponenten zijn toegepast worden de gegevens alleen geëxporteerd in tab KostenverdelingLooncomponenten.
Let op: exportbestanden worden één week op onze server bewaard, daarna zijn zij niet meer te downloaden vanuit de omgeving. Indien je een exportbestand wil bewaren, dien je deze ergens anders op te slaan.

Opmerkingen