Looncode per dag invoeren

Sommige looncomponenten worden berekend op basis van het aantal gewerkte dagen. Bij deze looncomponenten geeft u een waarde in per dag. Vervolgens wordt deze waarde automatisch berekend maal het aantal gewerkte dagen.

mceclip0.png

U kunt de looncodes toevoegen aan het loonmodel van het bedrijf. U herkent de looncomponenten per dag aan de omschrijving.

mceclip1.png

Op medewerkersniveau voegt u deze component toe in het dashlet Looncomponenten. U voegt hier een vaste of eenmalige looncomponent toe.

mceclip2.png

Geef de waarde in per dag bij deze looncomponent en klik op Toevoegen.

mceclip3.png

Op de loonstrook wordt de uitbetaling nu automatisch berekend op basis van het aantal dagen. 15 * 21 dagen = 315.

Opmerkingen