Opslag sociale lasten voor de reservering vakantiegeld

Dit artikel beschrijft een stappenplan om de opslag sociale lasten voor de reservering vakantiegeld te verwerken.

Het is mogelijk om een percentage aan opslag sociale lasten voor de reservering vakantiegeld te berekenen. Deze opslag wordt vervolgens in de journaalposten getoond. Hiertoe dien je looncode Opslag sociale lasten 15% (L7714) of Opslag sociale lasten 20% (L7715) toe te voegen aan het loonmodel. Het percentage kan aangepast worden. Vervolgens dien je deze code te journaliseren in het grootboekrekeningschema.

Let op (1): het rapport Looncomponenten per periode bevat standaard deze twee looncomponenten; dit kan niet uitgezet worden.

Let op (2): het is niet mogelijk om medewerkers uit te sluiten van deze opslag.

Per reservering kunnen 2 looncomponenten voor de opslag gebruikt worden:

Reservering 1

 • 7714 Opslag svw reservering 1 (15%)
 • 7715 Opslag svw reservering 1 (20%)

Reservering 2

 • 7723 Opslag svw reservering 2 (15%)
 • 7724 Opslag svw reservering 2 (20%)

Reservering 3

 • 7733 Opslag svw reservering 3 (15%)
 • 7734 Opslag svw reservering 3 (20%)

Reservering 4

 • 7743 Opslag svw reservering 4 (15%)
 • 7744 Opslag svw reservering 4 (20%)

De opslag komt niet automatisch op de werkgeversloonstrook, aangezien we deze opslag niet als werkgeverslast zien. Indien je deze opslag wel op de loonstrook wg wilt dan dien je zowel de betreffende looncomponent aan het loonmodel als de grondslag "werkgeverslasten" aan het looncomponent toe te voegen.

Zie dit artikel voor meer informatie over het toevoegen van een grondslag aan een looncomponent.

 

Stappenplan 

1. Open het loonmodel van het bedrijf

Ga naar het loonmodel van het bedrijf om de looncodes toe te voegen.

Screenshot_2.png2. Klik op "Looncodes selecteren"

Via 'Looncodes selecteren' kunnen de looncodes worden toegevoegd.

Screenshot_3.png

 

3. Selecteer de looncodes

Selecteer looncode 7714 Opslag svw reservering 1 (15%) of 7715 Opslag svw reservering 2 (20%) en klik op opslaan:

Screenshot_4.png

 

4. Percentage van looncode

Pas eventueel het percentage van de looncode aan:

Screenshot_5.png

Het is mogelijk om het percentage van de opslag aan te passen. Dit percentage heeft betrekking op de totale reservering en is niet per medewerker aan te passen.

 1. Selecteer het looncomponent.
 2. Klik op "wijzig waarde"; het hierboven getoonde venster verschijnt.
 3. Selecteer het gewenste startjaar. Vóór dit jaar wordt het oorspronkelijke percentage gehanteerd.
 4. Geef het gewenste opslagpercentage in.

Let op: indien je met terugwerkende kracht de waarde aanpast dien je een twk-run te forceren vanaf de periode dat de waarde is aangepast. De loonstrook werkgever kan niet met terugwerkende kracht worden aangepast; hierop zal de looncode vanaf de periode dat deze is toegevoegd aan de werkgeverslasten getoond worden.

5. Koppel de looncodes

Ga, om de toegevoegde looncode te koppelen in het grootboekschema, naar het grootboekrekeningschema van het bedrijf en klik op tabblad 'Looncodes'. 

Selecteer schema en loonmodel van het bedrijf; de lijst met looncodes wordt nu gegenereerd. 

Screenshot_7.png

 

6. Boek de looncodes

 Klik op de betreffende looncode en boek de opslag:

Screenshot__55_.png
 
Let op: Zodra deze looncodes worden gekoppeld, zullen ze verschijnen in de journaalposten bij alle bedrijven die gebruik maken van dit grootboekrekeningschema. Dit is ook het geval als bij deze bedrijven een ander loonmodel wordt gehanteerd. Het grootboekrekeningschema is in dit opzicht leidend. 

 

7. Herberekenen van de journaalposten

Wanneer het grootboekschema gekoppeld is bij een bedrijf, zullen de journaalposten automatisch opnieuw berekend worden op basis van de nieuwe instellingen. Om de journaalposten eventueel handmatig te actualiseren, ga je op bedrijfsniveau naar Instellingen --> Salaris instellingen --> Bedrijf Instellingen en klik je op "verwijder inhoud journaalposten". Hiermee worden de huidige journaalposten verwijderd en worden automatisch nieuwe journaalposten aangemaakt. 8. Controleer de journaalposten

De toegevoegde looncode is nu zichtbaar in de journaalposten:

Screenshot_8.png

Opmerkingen