Bedrijfsdocumentviewer template aanmaken

Voor een gebruiker met een bedrijfsdocumentviewer kunt u een eigen template aan maken. In deze template geeft u aan welke rechten de gebruiker krijgt.

Bedrijfsdocumentviewer template voor accountants

Op debiteurniveau in het tabblad Explorer kunt u de bedrijfsdocumentviewer template aanmaken onder Template users.

Op tabblad Instellingen kunt u ook template users aanmaken voor al uw debiteuren.

Bedrijfsdocumentviewer template voor klanten

Op tabblad Instellingen kunt u een bedrijfsdocumentviewer template aanmaken onder Template users.

Nieuwe template user

Linksboven in uw scherm kunt u op de knop klikken om een nieuwe template user aan te maken.

Base template

Geef een naam in voor de template en kies voor het type Master Bedrijfslogin. Kies hier de Base template Documentviewer voor het maken van een template.

Dashboard

Achter de nieuwe aangemaakte template staan 4 icoontjes. Klik op het tweede icoontje om de dashboard editor te openen.

Lees- & schrijfrechten toekennen

- Salarisdocumentviewer leesrechten: De gebruiker heeft rechten om Salarisdocumenten in te zien, zoals Journaalposten en ClieOp bestanden. U kunt kiezen welke salarisdocumenten de gebruiker te zien krijgt op bedrijfsniveau. Dit wordt later besproken.

- Loonaangifteviewer leesrechten: De gebruiker heeft rechten om de aangemaakte en verzonden loonaangiftes in te zien.

- Loonaangifteviewer schrijfrechten: De gebruiker heeft rechten om de loonaangifte zelf te verzenden naar de Belastingdienst

Apply template

Wanneer u deze template al heeft toegepast bij een gebruiker en deze template is aangepast, klikt u op het derde icoontje: Apply template.

Heeft u deze template nog niet aan een gebruiker toegekend, hoeft u dit niet te doen.

Salarisdocumenten instellingen

U kunt op bedrijfsniveau in het dashlet Salarisdocumenten instellingen de salarisdocumenten selecteren die u zichtbaar wilt maken in de documentviewer.

Zichtbare documenten wijzigen

Via de knop Zichtbare documenten wijzigen kunt u de documenten selecteren die u zichtbaar wilt maken voor de gebruiker.

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk