Documentviewer (Scenario 1) template aanmaken

Voor een gebruiker met een bedrijfsdocumentviewer een eigen template worden aangemaakt. In deze template geef je aan welke rechten de gebruiker krijgt.

Bedrijfsdocumentviewer template voor accountants

Screenshot_71.png

Op debiteurniveau in het tabblad Explorer kan je de bedrijfsdocumentviewer template aanmaken onder Template users.

Op tabblad Instellingen kan je ook template users aanmaken voor alle debiteuren.

Bedrijfsdocumentviewer template voor klanten

Screenshot_72.png

Op tabblad Instellingen kan je een bedrijfsdocumentviewer template aanmaken onder Template users.

Nieuwe template user

Screenshot_73.png

Linksboven in het scherm kan je op de knop klikken om een nieuwe template user aan te maken.

Geef een naam in voor de template en kies voor het type Master Bedrijfslogin. Kies hier de Base template Documentviewer voor het maken van een template.

Dashboard editor

Screenshot_74.png

Achter de nieuwe aangemaakte template staan 4 icoontjes. Klik op het tweede icoontje om de dashboard editor te openen.

- Salarisdocumentviewer lees & schrijfrechten: De gebruiker heeft rechten om Salarisdocumenten in te zien en te downloaden, zoals Journaalposten en SEPA bestanden. Je kan kiezen welke salarisdocumenten de gebruiker te zien krijgt op bedrijfsniveau. Klik hier om dit in te richten.

- Loonaangifteviewer leesrechten: De gebruiker heeft rechten om de aangemaakte en verzonden loonaangiftes in te zien.

- Loonaangifteviewer schrijfrechten: De gebruiker heeft rechten om de loonaangifte zelf te verzenden naar de Belastingdienst

-Mutatieformulieren indienen schrijfrechten: De gebruiker heeft rechten om mutatieformulieren in te dienen.

-Mutatieformulieren indienen leesrechten: De gebruiker heeft geen rechten om mutatieformulieren te openen.

- HR documenten leesrechten: De gebruiker heeft rechten om de documenten in te zien en te downloaden.

- Journaalpost export leesrechten: De gebruiker heeft rechten om de verzonden journaalposten in te zien en na te gaan wie deze heeft verzonden.

Pas template toe

Screenshot_75.png

Wanneer deze template al wordt toegepast bij een gebruiker en deze template is aangepast, klik je op het derde icoontje: Pas template toe.

Is de template nog niet aan een gebruiker toegekend, dan hoeft hier niet op geklikt te worden. 

Salarisdocumenten instellingen

Je kan op bedrijfsniveau bij het kopje salaris instellingen het dashlet Salarisdocumenten instellingen vinden, daar kunnen de salarisdocumenten worden geselecteerd die zichtbaar moeten worden voor de documentviewer.

Screenshot_76.png

Via de knop Zichtbare documenten wijzigen kan je de documenten selecteren die zichtbaar moeten zijn voor de gebruiker. 

Opmerkingen