Overwerk afgelopen jaar verwerken

In de brancheregelingen Beroepsvervoer en Beroepsgoederenvervoer kun je het overwerk van afgelopen jaar toevoegen als extra grondslag bij de brancheregeling. Deze grondslag wordt dan toegevoegd aan de berekende grondslag. De brancheregelingen zijn jaarregelingen, hetgeen inhoudt dat je het totale jaarbedrag van afgelopen jaar dient toe te voegen aan de eerste periode.

Overigens kun je ook het huidige / werkelijke overwerk meenemen. Selecteer in dat geval de ORT- regelingen in de branche. Let op: deze regelingen staan standaard uit, dus je zult deze eerst op bedrijfs- of medewerkersniveau moeten activeren.

Hieronder staat beschreven hoe je dit kunt verwerken in Nmbrs: handmatig (via de interface) of via een import.

Handmatig extra grondslag toevoegen

 1. Ga bij de medewerker naar tabblad Instellingen en vervolgens naar "brancheregelingen".
 2. Door onder "Extra bedrag" op het "streepje" te klikken verschijnt de getoonde pop-up.
 3. Bij extra grondslag vul je het jaarbedrag van afgelopen jaar in.

Let op: Laat het veld "Jaargrondslag fulltime" leeg, anders zal dit bedrag als jaargrondslag worden gebruikt en zal er geen berekening plaatsvinden.

Extra jaargrondslag importeren (updaten)

 1. Ga op bedrijfsniveau naar Instellingen en vervolgens naar "import / Export Geavanceerd".
 2. Klik op "Export".
 3. Vink alleen de optie "Branches" aan, de andere opties kun je uitvinken.
 4. Klik op de groene knop Export: het bestand wordt aangemaakt.
 5. Na downloaden via de knop mceclip0.pngkun je het bestand in Excel openen:

Hierboven zie je het Excelbestand dat je geëxporteerd hebt. Als er geen extra grondslagen zijn dan zullen de kolommen F en J leeg zijn.

 1. Als je de extra grondslag wilt ingeven dan vul je in kolom F (Actief) "True" in.
 2. Vul in kolom J (Extragrondslagfulltime) het jaarbedrag van het overwerk van afgelopen jaar in.
 3. Sla het aangepaste bestand op.

Ga vervolgens (terug) naar Import / Export Geavanceerd en selecteer de optie "Update": je gaat namelijk werknemersgegevens aanpassen (updaten). Het volgende scherm verschijnt:

 1. Selecteer alleen de optie Branches.
 2. Via de knop Bladeren kun je het eerder aangepaste Excelbestand uploaden.
 3. Klik op Upload.

Tot nu toe zijn er nog geen gegevens aangepast.

Als laatste stap kun je de gegevens die zijn geüpload nog controleren:

 

 1. Hier zie je dat er een extra jaargrondslag bij medewerker 1 en brancheregeling 1 van 10.000 is toegevoegd.
 2. Als alles akkoord is klik je op "import". De gegevens zullen nu bij de medewerkers worden toegevoegd.

Let op: Je kunt een update niet ongedaan maken! Indien toch verkeerde bedragen zijn toegevoegd dan kun je deze handmatig aanpassen (zie eerdere uitleg) of nogmaals een update uitvoeren.

Opmerkingen