Premiekorting toepassen

In het dashlet Loonheffingen kunt u bij de medewerker de premiekorting instellen. Klik bij Medewerker SVW instellingen op het potloodje om te bewerken.

Bij premiekorting kun je tot en met 2016 kiezen uit de volgende opties:

0 | Geen arbeidsgehandicaptenkorting (standaard aan)

5 | Werknemer met een arbeidshandicap, 2000/jaar

6 | Werknemer van 50 jaar of ouder die vanuit een bepaalde uitkeringssituatie in dienst is getreden

11 | Werknemer van 18-26 jaar die vanuit een uitkeringssituatie in dienst is getreden

12 | Werknemer met een arbeidshandicap, 7000/jaar

LET OP: begin 2017 zijn de omschrijvingen gewijzigd en zijn de volgende opties beschikbaar:

0 | Geen arbeidsgehandicaptenkorting

5 | Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden (max 2000,-)

6 | Werknemer van 50 (2014 en eerder) of 56 (2015 en later) jaar of ouder die vanuit een uitkeringssituatie in dienst is getreden.

11 | Werknemer van 18-26 jaar die vanuit een uitkeringssituatie in dienst is getreden

12 | Werknemer met een arbeidshandicap, 7000/jaar.

13 | In dienst nemen arbeidsgehandicapte werknemer (max 7000,-)

14 | Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer (max 7000,-)

 

Let op: Met ingang vanaf 2016 is de rubriek '12 | Werknemer met een arbeidshandicap, 7000/ jaar' erbij gekomen. Voorheen was het alleen mogelijk om voor een werknemer met een arbeidshandicap optie 5 te selecteren. Zijn er dus medewerkers waarbij sprake is van een arbeidshandicap, maar welke recht hebben op een premiekorting van 7000 per jaar, dan zul je hier handmatig de optie 5 om moeten zetten naar 12 met ingang van 2016.

 

Als één van deze opties aan staat, wordt bij de betreffende medewerker vanaf de ingangsperiode de premiekorting berekend. De uren die meetellen voor de berekening van de premiekorting kunt u hier vinden.

Let op: De waarde van de premiekorting wordt automatisch aangepast op basis van de parttime factor en de in- of uitdienstdatum van de werknemer. Wat niet automatisch kan worden berekend is de situatie waarin het recht op premiekorting halverwege de periode begint of eindigt, en deze start- of einddatum vallen niet samen met de in- of uitdienstdatum. In dit geval kan de waarde van de premiekorting handmatig aangepast worden (zie onderaan dit artikel).

Medewerker met recht op korting gaat uitdienst

Wanneer er een restant bedrag aan premiekorting 'open' staat omdat de betreffende medewerker(s) uit dienst is (zijn) dan houdt Nmbrs er automatisch rekening mee dat dit in de eerstvolgende loonaangiften nog wordt meegenomen. Let op: alleen in het lopende jaar zoals de Belastingdienst voorschrijft.

Loonstrook versus loonaangifte

Op de loonstrook van de medewerker wordt het maximale periode bedrag (het recht) getoond onder op de loonstrook, deze kan afwijken van wat er in de loonaangifte wordt meegenomen. Dit omdat er alleen tot aan het totaal van de premies werknemersverzekeringen die voor alle werknemers wordt betaald kan worden ingehouden.

Minimumloon check

Voor de minimumloon check bij de  premiekorting arbeidsgehandicapten kunt u zelf aanpassen welke looncodes in het minimumloon tellen. Nmbrs telt altijd component L1000 (salaris) en L1006 (loondispensatie) mee in de berekening van het minimum loon voor de premiekorting. Ukunt zelf looncodes toevoegen aan de grondslag, door grondslag 10090 bij de betreffende looncode aan te zetten. De uitzonderingen hierop zijn de output codes van de urencomponenten, deze kunt u niet toevoegen aan de grondslag.

Premiekorting instellen

 1. Ga bij de medewerker naar het tabblad "Algemeen".
 2. Vervolgens klik je op "meer..." in het dashlet "Loonheffingen"
 3. Klik op het "potloodje" bij de Medewerker SVW instellingen, er zal een pop-up verschijnen. Deze wordt hieronder weergegeven.

Premiekorting selecteren

 1. Selecteer de gewenste premiekorting
 2. Als u het vinkje bij "Einddatum premiekorting" aan zet, dan krijgt u de optie om een eind periode mee te geven.
 3. Klik vervolgens op "Opslaan"

Voorbeeldberekeningen

Voorbeeld van een medewerker met alleen een rooster:

 • Bedrijf gemiddelde fulltime uren / periode = 173.33 (40u/week, 12 periodes)
 • Medewerker parttime factor van rooster = 0.7
 • Medewerker gemiddelde uren / periode = 173.33 * 0.7
 • Premiekorting gemiddelde fulltime uren / periode = 156 (36u/week, 12 periodes)
 • Medewerker parttime factor voor premiekorting = 173.33 * 0.7 / 156 = 0.7778 (kan niet hoger zijn dan 1, afronden op 4 decimalen)
 • Premiekorting/jaar = 7000
 • Bedrijf periodes/jaar = 12
 • Premiekorting/periode = 7000 / 12

Medewerker premiekorting = (7000 / 12) * 0.7778 = 453.72

 

Voorbeeld van een uurloner (een medewerker met een rooster en extra uren is ook een uurloner):

 • Bedrijf werkelijke fulltime uren huidige periode = 184 (juli 2014)
 • Medewerker werkelijke uren huidige periode = 100
 • Medewerker werkelijke parttime factor huidige periode = 100 / 184
 • Premiekorting fulltime uren / week = 36
 • Bedrijf fulltime uren / week = 40
 • Premiekorting correctiefactor = 40 / 36

Medewerker parttime factor voor premiekorting = (100 / 184) * 40 / 36  (kan niet hoger zijn dan 1)

 • Premiekorting/jaar = 7000
 • Bedrijf periodes/jaar = 12
 • Premiekorting/periode = 7000 / 12

Medewerker premiekorting = (7000 / 12) * (100 / 184) * 40 / 36 = 352.25

 

Handmatig ingrijpen op de berekeningswijze van Nmbrs?

Premiekorting arbeidsgehandicapten (optie 5) kun je op bedrijfsniveau corrigeren op bedrijfslooncomponent L8135.

Premiekorting oudere werknemer (optie 6) kun je op bedrijfsniveau corrigeren op bedrijfslooncomponent L8136.

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk