Premiekorting jonge werknemers

De premiekorting jonge werknemers kunt u selecteren op medewerkersniveau in het dashlet loonheffingen, zie hiervoor: Premiekorting toepassen.
 
U kunt de premiekorting vanaf periode 2014-1 selecteren, Nmbrs® zal vanaf periode 2014-7 een berekening maken. Het is wel makkelijker om de premiekorting vanaf periode 2014-7 te selecteren, omdat bij het instellen van de eindperiode de default waarde 2 jaar na de geselecteerde periode wordt ingesteld.
 
 
De premiekorting kan worden toegepast als de werknemer aan de volgende vier voorwaarden voldoet:
  • Indienstdatum is in 2014 of later. Deze check wordt in Nmbrs® uitgevoerd.
  • De werknemer is op de indienstdatum niet jonger dan 18 jaar en niet ouder dan 26 jaar. Deze check wordt in Nmbrs uitgevoerd.
  • De werknemer heeft een arbeidscontract van tenminste 32 uur per week. Deze check wordt NIET in Nmbrs® uitgevoerd, omdat in Nmbrs geen instelling bestaat voor het aantal uren per week in een arbeidscontract.
  • De werknemer komt in dienst vanuit een uitkeringssituatie. Deze check wordt NIET in Nmbrs uitgevoerd, omdat Nmbrs niet beschikt over dit gegeven.
 
Bij het bepalen bij welke werknemers u de premiekorting jonge werknemers kunt toepassen, kunt u op accountantsniveau; tabblad overzichten; rapporten medewerkers het rapport medewerker NAW-gegevens genereren. In dit overzicht staan de geboortedata en in dienst data.
 
Grootboekschema - journaalpost (looncomponenten)
 
De premiekorting wordt op bedrijfsniveau via het reeds bestaande looncomponent 8116 | premiekorting nieuwe AV oudere wn bedrijf geboekt.
 
Op medewerkersniveau is er een nieuw looncomponent aangemaakt 8114 | Premiekorting jongere wn. Mocht u de premiekorting op werknemersniveau (in plaats van bedrijfsniveau) willen journaliseren, dan dient u dit looncomponent nog zelf te koppelen. Zie hiervoor ook: Journaliseren afdrachtsvermindering en premiekorting.
Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk