Dubbel dienstverband

Waarvoor heb je een dubbel dienstverband nodig?

Een werknemer die bij dezelfde werkgever een tweede contract heeft voor bijvoorbeeld een andere functie, met een ander salaris. Deze werknemer blijft voor de belastingdienst één persoon, maar binnen het bedrijf bestaat hij uit twee werknemers.

Waarvoor gebruik je GEEN dubbel dienstverband?

- Een stagiair die na of gedurende zijn stage in dienst treedt bij het bedrijf waar hij stage loopt. Als werknemer heeft de persoon een andere verzekeringssituatie dan als stagiair. Voor de belastingdienst zijn dit twee verschillende werknemers, welke te onderscheiden zijn door het nummer inkomstenverhouding. Dit nummer inkomstenverhouding vul je in op medewerkerniveau, dashlet diensverband, contract.

- Een werknemer die uit dienst is gegaan en bij hetzelfde bedrijf opnieuw in dienst treedt. 

- Een tweede medewerker aanmaken in geval van een aanzeg / transitievergoeding.
Hiervoor dient een heel nieuwe medewerker te worden aangemaakt.
Voor meer informatie over de aanzeg / transitievergoeding zie dit artikel: Aanzeg- & transitievergoeding

Voor meer informatie over het gebruik van het nummer inkomstenverhouding zie het handboek loonheffingen op www.belastingdienst.nl.

 

Wat doet het dubbel dienstverband?

Op werknemerniveau, tabblad wizards kun je een dubbel dienstverband aanmaken. Hiermee maak je een nieuwe werknemer aan. Het personeelsnummer en de naam worden gekopieerd van de originele werknemer en achter naam staat DVB2.

Deze werknemer kun je inrichten als elke andere werknemer, onafhankelijk van de originele werknemer. Hij komt apart voor in de overzichten en rapporten, je voert looncomponenten in en hij heeft een eigen medewerkerlogin. Tussen de medewerker logins kan de medewerker switchen door op zijn e-mailadres rechts bovenin te klikken en dan te kiezen voor 'Profiel wisselen'.

Het dubbel dienstverband onderscheidt zich van een normale werknemer door:

- De dashlets loonheffingen van DVB1 en DVB2 zijn gekoppeld.

- De berekeningen op de loonstrook behandelen DVB1 en DVB2 als één werknemer.

- DVB1 en DVB2 komen als één werknemer in de loonaangifte.

- DVB1 en DVB2 komen als één werknemer in de pensioenaangifte*

*Normaliter wordt dit in de pensioenaangifte gezien als één werknemer, maar door PGGM wordt dit door het UPA bestand gezien als 2 medewerkers met 2 verschillende IKV nummers. 

Beperkingen van het dubbel dienstverband:

- DVB2 kan niet bestaan zonder DVB1. Als het eerste dienstverband van de werknemer eindigt, dan richt je DVB1 in als DVB2. Nu kun je DVB2 beëindigen.

- Op DVB1 dient ALTIJD, in elke periode, een verloning plaats te vinden, anders zal de berekening bij DVB2 fout gaan. De combinatie van een uurloon op DVB1 en een vast salaris op DVB2 wordt dan ook niet ondersteund.

- Nmbrs ondersteunt twee gekoppelde dienstverbanden. Drie of meer dienstverbanden zijn niet mogelijk.

- De berekening op de loonstrook loopt pas goed nadat de loonopdracht is gedraaid. Op de pro-forma loonstrook kun je de juiste berekening nog niet zien.

- Het importeren/updaten van medewerkergegevens is niet mogelijk bij een medewerker met een dubbel dienstverband, aangezien de medewerker DVB1 en DVB2 hetzelfde personeelsnummer hebben. De import/update wordt willekeurig bij een van de twee toegepast.

- DVB2 i.c.m. een APG-jaarregeling gaat fout in de pensioenexport als halverwege het jaar het parttime percentage bij een van beide dienstverbanden wijzigt, omdat dit leidt tot een fluctuerend productloon. Gebruik in dat geval in plaats van DVB2 een bruto uurloon 1 / 2 of creëer twee medewerkers.

 

 

Correcties doorvoeren voor één van beide dienstverbanden:

Indien er voor één van beide dienstverbanden een correctie met terugwerkende kracht doorgevoerd dient te worden, dan zal het andere dienstverband ook altijd gecorrigeerd moeten worden. Dit om problemen binnen de loonaangifte te voorkomen.

Let op:

Als je een TWK correctie uitvoert voor één van de twee medewerkers van het dubbele dienstverband zal de andere hierin ook meegenomen moeten worden (dus ook mee in de TWK). De medewerker wordt gezien als één en anders zal dit fout gaan in de berekening.

 

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk